Foto

Strach z načasovaného problému

Přijedou do Plzně jako poradci policisté z jiných zemí?

11. ledna 2019 13:20 , aktualizace sobota 12. ledna 18:09

Cizinci Ubytovny

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

Načasovaný problém

     Největší strach má v dnešní době velká část české společnosti z migrantů, kteří u nás v podstatě nejsou, naprostá většina z nich se k nám nechystá a naši zem berou maximálně jako transitní při své cestě „za lepším“, tedy například do Německa, Francie či Anglie.
     Podstatně reálnější hrozbou jsou legální či nelegální ubytovny pro zahraniční agenturní zaměstnance, kterých je, zvláště v průmyslových městech jako je Plzeň nebo Tachov, již v tuto chvíli obrovské množství.
     Cizinci již dnes mají svůj stálý podíl na kriminalitě, ale to nejhorší nás teprve čeká. Ekonomická recese, která se podle odborníků blíží, totiž v první řadě bude znamenat ztrátu pracovních míst právě pro nekvalifikované agenturní zaměstnance. Podle zkušeností z minulé ekonomické krize pak tito lidé ve velké míře skončí nejen bez práce, ale i bez prostředků na cestu domů a samozřejmě i na ubytování. V tu chvíli lze předpokládat právě výrazný nárůst kriminality, převážně v oblasti majetkové a násilné trestné činnosti.

Kolik je zde cizinců?

     Dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 v našem kraji legálně 31.500 cizinců a další tisíce nelegálně, z čehož zhruba polovina žije v Plzni. Jejich počet stále narůstá, v roce 2017 zde bylo legálně 29.500 cizinců a v roce 2016 27.500 cizinců. Dle ČSÚ se tak jedná o třetí největší podíl mezi kraji ČR. Největší zastoupení cizinců bylo mapováno v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. 

Víme kdo tu přesně je? 

     Velkým problémem jsou cizinci s falešnými doklady. Mnohokrát jsme informovali o raziích cizinecké policie například v montovnách na Borských polích, při kterých byly často zjištěny falešné doklady i u více než poloviny kontrolovaných cizinců.

     V minulosti jsme také informovali o rozbití gangu, který cizincům z Ukrajiny, kteří do Čech přicestovali jako turisté, opatřovali za úplatu falešné ID karty rumunských státních příslušníků. Devět osob bylo tehdy obviněno z trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky.
     U cizinců s falešnými doklady hrozí, že pokud něco spáchají, jsou prakticky nevypátratelní, protože nikdo neví kdo jsou, či z které země vůbec přijeli.  

Rýsuje se řešení?

     Jak jsme již včera uvedli, proběhla v Plzni blesková návštěva ministra vnitra - mimo viditelnou část, jako byla návštěva na Krajském ředitelství Policie ČR, nové stanici Městské policie na Doubravce, požární stanici Košutka a kontrola ubytovny, proběhla i jednání, která přinesla i návrhy konkrétních kroků k řešení bezpečnosti v Plzeňském kraji.
     Ministr si odvezl návrhy legislativy týkající se zvýšení pravomocí Policie a to jak státní tak městské. Bylo dohodnuto, že budou osloveny policejní složky v zemích, odkud pocházejí problémoví cizinci, aby do Plzně poskytli své policisty v rámci zahraniční policejní spolupráce. Tito policisté by měli sloužit s našimi policisty a dohlížet na své krajany a zároveň v případě problému pomáhat s komunikací, ale například i s vyhoštěním. 
     K tomu má pomáhat i novela zákona, která se v nejbližších dnech objeví ve sněmovně, a který má podstatně urychlit proces vyhoštění problémových cizinců a také by měl zkrátit dobu rozhodování soudů. 
     Dále bylo dohodnuto, že budou legislativci pověřeni, aby se zabývali možností, jakým způsobem znovu zavést zrušený zákon umožňující zákaz pobytu. Ten v minulosti zajišťoval, že v případě opakovaného páchání přestupku mohl být člověku, který nemá trvalé bydliště (například) v Plzni, zde zakázán pobyt. Tento zákon byl v minulosti městskou policií velmi chválen jako velmi účinný nástroj zvláště v případě osob, v jejichž případě byly tresty v podobě pokut neúčinné. Bohužel byl tento zákon nedávno na základě stížnosti pro údajné porušování lidských práv zrušen. 
     Připravované zákony by se měly zabývat i zodpovědností pracovních agentur a zaměstnavatelů za zde pracující cizince. Měl by vzniknout fond, do kterého by tito měli přispívat, a ten by měl být použit na úhrady škod, které zde dovezení dělníci napáchají, a také na hrazení jejich cesty do země původu v případě ztráty zaměstnání. Agentury a zaměstnavatelé by tak měli nést nejen zisk, ale i zodpovědnost. 
      Navíc je třeba připravit krizový scénář pro případ ekonomické krize, kdy zaniknou pracovní místa, aby existoval způsob jak zajistit návrat cizinců do jejich vlasti.
      V rozhovoru s radním pro bezpečnost Zrzaveckým zaznělo i to, že veřejnost je právem nedůvěřivá ke snahám o zlepšení bezpečnostní situace v Plzni, a že právě proto musí přijít viditelné a rázné kroky k její nápravě.

     Pouhých devět hodin poté, co jsme tento článek vydali, došlo k tomuto:

Poláci se porvali na ubytovně, jeden druhého pořezal

Poláci se porvali na ubytovně, jeden druhého pořezal

12. 01. 2019, 17:41, aktualizace 12. 01. 2019, 17:55

Záchranáři do nemocnice transportovali dva zraněné muže

Foto: HZS, MP, PČR a naše archivní z kontrol ubytoven

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.