Foto

Seřezal útočníka do bezvědomí a neváhal ani střílet z plynovky

Nutná obrana nebo ublížení na zdraví?

20. dubna 2017 19:09 , aktualizace 21:06

Drogy Napadení Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     O velké bitce v Dobřanech, kterou ukončila až střelba, jsme již okrajově informovali. Teprve nyní se nám ale podařilo zjistit podrobnosti a dokonce i osobně mluvit s jedním z aktérů.
     K čemu skutečně došlo již asi víme, ale kriminalisty čeká velmi složité rozplétání veškerých okolností do poslední podrobnosti, protože právě ty zřejmě rozhodnou o konečném verdiktu, s kterým půjde státní zástupce před soud.

     Již mnohokrát jsme psali o tenké hranici mezi nutnou obranou i jasném vybočením z ní. Zákon v paragrafu 29 říká:
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“

Co se vlastně stalo?

     Mladý muž se v Dobřanech v neděli 9. dubna zajisté původně chtěl pouze bránit, jenže po jeho obraně na místě zůstal vážně zraněný útočník a policisty i soud nyní čeká rozhodnutí, zda o nutnou obranu šlo, či už nikoli.

     29letý muž nám celý příběh té noci popsal: "Z hospody kde pracuji jsem šel za kamarádkou do baru, kde pracuje ona a tam si dali pár panáků. Společně jsme pak šli ke mně domů, kam jsme došli přibližně v půl čtvrté ráno a šli spát. Asi kolem páté nás oba probudil zuřivý štěkot mého psa, ze kterého jsem poznal, že ho někdo musí provokovat nebo se něco vážného děje.
     Podíval jsem se z okna v přízemí a viděl před vraty stojící stavební zátaras, jakoby někdo jeho pomocí chtěl vrata přelézt. Dále jsem viděl postavu muže tak o hlavu většího než jsem já a asi jsem se ho zeptal co tam dělá, to už nevím přesně.
     Najednou zařinčelo sklo a okno, vedle kterého jsem stál, se rozletělo, jak něco tím oknem prohodil dovnitř. Já tedy vyskočil tím oknem ven na ulici, tak jak jsem byl, naboso a v trenýrkách. To jsem udělal proto, abych mu zabránil v dalším ničení mého majetku.
     Hned jsem schytal jednu ránu na obličej a začal jsem se s tím větším mužem prát. Napřed to bylo vyrovnané, hodně mě pokopal, ale pak jsem ho dostal k zemi. On se ale pořád zvedal, jako kdyby byl gumový, tak jsem ho ve strachu mlátil dál.
     Pak jsem viděl, jak mu přibíhají na pomoc další dva, to už bych se neubránil, tak jsem zase skočil oknem dovnitř a začal hledat svou plynovou pistoli. V nohou jsem cítil hroznou bolest, protože jsem bosý běhal v těch střepech z okna.
     Útočníci se začali sápat do okna, řvali, že mě zabijí, tak jsem ve strachu o svou přítelkyni po nich do toho okna vystřelil z té plynové pistole. To je zastavilo a pak už naštěstí přijeli policisté,"
popsal Martin noční bitku.

Prý v tom byly drogy?
     "Všem nám dali líznout testu na drogy, kdy já byl samozřejmě čistý, protože drogy neberu a nikdy jsem nebral, ale zaslechl jsem, že oni byli pozitivní na marihuanu a pervitin."

Slyšel jsem, že si použil v bitce i nějakou tyč nebo klacek?

     "To prý tvrdí i ten napadený, ale je to nesmysl. Policie přijela ihned po konfliktu a žádný nenašla, tak kam bych ho dal?"

Byl jsi zraněný?

     "Mám modřiny po celém těle ještě teď," říká Martin a ochotně předvádí modřiny na nohou, které jsou zřetelně vidět i po 14 dnech. "Pak jsem se po příjezdu kriminalistů dozvěděl, že jsem toho prvního útočníka prý těžce zranil a skončil jsem v cele předběžného zadržení až do večera. Ten útočník nyní chodí po Dobřanech, všem vypráví jak mě zavřou a samozřejmě teď mám strach, co bude dál.“

Proč myslíš, že za tebou do toho domu šli?

     „Oni tvrdí, že proto, že jsem jim měl prodat nějaké drogy, což je ale nesmysl, protože jak už jsem uvedl, nemám s drogami nic společného. Myslím si, že tam přišli proto, že ten útočník žárlil na to, že ta dívka šla spát ke mně. Ještě jsem zaslechl, že policie nějaké drogy i měla u jednoho z útočníků najít.“

Co na to policie?

     Tisková mluvčí policie nám k případu uvedla:„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů Výtržnictví, Těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, Ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a je možné, že se právní klasifikace bude ještě rozšiřovat o další trestné činy. Zatím čekáme na znalecké posudky a podle nich se trestní řízení bude dále odvíjet.“

Co na to odborník?

Policista:

     "Zde budou mít značný dopad posudky soudních znalců. Dle mého názoru je to opravdu na hraně. Pokud napadený muž schytal ránu pěstí do obličeje a pak v sebeobraně udeřil útočníka holou rukou a ten i díky své intoxikaci upadl na hlavu a zranil se, mělo by jít o nutnou obranu.
     Pokud ale muž, kterému rozbili okno, vyskočil jako čertík z krabičky a útočníka seřezal do bezvědomí, samozřejmě již o obranu nejde, protože již útok neodvracel. Myslím si, že v tomto případě policie bude chtít toho muže stíhat za ublížení na zdraví a státní zástupce bude zřejmě mít stejný názor. O tom co se pak na místě přesně stalo bude rozhodovat až soud."

Advokát:

     Na názor jsme se zeptali rovněž Mgr. Ing. Pavla Cinka, advokáta AK CINK a partneři, který k uvedenému sdělil: "V daném případě je případ opravdu na hraně, neboť byť je z popisu průběhu incidentu zřejmé, že stíhaný muž byl napaden, toto samo o sobě k tomu, aby byl případ posouzen jako nutná obrana, nestačí a to zejména v situaci, kdy na útok bylo reagováno takto razantním způsobem.
     Aby se jednalo o nutnou obranu, musel by stíhaný v době svého jednání a) odvracet hrozící nebo trvající útok a b) obrana by nesměla být zjevně nepřiměřená útoku.
     Pro úspěšnou obhajobu bude tedy třeba prokázat, že v době, kdy stíhaný muž bil útočníka, jednal ve snaze odvrátit trvající nebo bezprostředně hrozící útok útočníka a že (s ohledem na prostředky, které měl ke své obraně k dispozici a nebezpečí, které mu bezprostředně hrozilo) nemohl k odvrácení nebezpečí volit mírnější způsob obrany než ten, který použil (u nutné obrany se mohu bránit i razantněji než je útok veden, tato obrana však nesmí být zcela nepřiměřená).
     Osobně se domnívám, že v tomto případě bude třeba podrobně se zabývat průběhem tohoto incidentu (včetně případné rekonstrukce jeho průběhu) a zejména znaleckými posudky ohledně mechanizmu vzniku zranění jejich přiměřenosti vzhledem k povaze útoku (vztaženo k útoku na stíhaného, útok na majetek jako např. rozbití okna ve vztahu k jednání stíhaného jako nutnou obranu posoudit nelze). 
     Bez uvedeného se jednoznačná odpověď na to, zda se jednalo o nutnou obranu či nikoliv, říci nedá, doporučuji tedy věnovat maximální pozornost posudkům a závěrům znalců a dle nich volit další postup obhajoby."

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.