Foto

Jsme v jámě lvové respektive koronavirové

Představujeme muže a ženy, kteří denně transportují či ošetřují pacienty s COVID-19

sobota 4. dubna 23:33 , aktualizace 23:33

Partner článku – Workpress Aviation

     Téměř denně píšeme o těch, kteří, jak říkáme "stojí v první linii boje proti koronaviru," tedy lékaře, sestřičky a další nemocniční personál Fakultní nemocnice Plzeň. Pokud ale chceme být spravedliví, nemůžeme vynechat ani muže a ženy z CD Sanitar.

     Dopravní zdravotní služba CD Sanitar v klidnějších dobách provozuje několik desítek vybavených převozových sanitek, které mimo jiné zajišťují pro Fakultní nemocnici Plzeň například transporty pacientů na různá vyšetření. Současně CD Sanitar jako součást IZS slouží jako záloha pro Zdravotnickou záchrannou službu pro případ mimořádných událostí. 

     V současné době ale zaměstnanci Sanitaru v rámci smlouvy s Fakultní nemocnicí úzce spolupracují s infekčním oddělením a na základě jeho požadavků denně realizují převozy osob s podezřením na onemocnění Covid-19 či transporty pacientů přímo s potvrzenou nákazou novým koronavirem do karantény nebo k hospitalizaci.
      Toto vše samozřejmě probíhá za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, což je fyzicky i psychicky velice náročné. U tohoto koronaviru je velikým problémem jeho přenos vzdušnou cestou, za nejrizikovější perimetr s největší pravděpodobností nákazy se považuje vzdálenost dvou metrů, což je vzdálenost, v které se po celou dobu transportu musí pohybovat.
     Při pobytu s nakaženým člověkem v jednom sanitním vozu by tedy byla poměrně velká šance, že se zdravotník nakazí. Tedy kdyby tento člověk nedodržoval přísný soubor nařízení a předpisů, vytvořený právě na tuto práci.
     Samozřejmě ale nesmíte udělat chybu, protože ta se při této práci neodpouští a to zdravotníci dobře vědí. "Od okamžiku, kdy se člověk stane pacientem Fakultní nemocnice, máme jakýkoli jeho převoz na starost my, a to samozřejmě včetně pacientů s podezřením nebo onemocněním Covid-19.
     Nemáme strach, to bychom to nedělali, můžeme případně převoz i odmítnout. Máme k celé situaci prostě respekt. Člověk je opatrnější a dává si víc pozor,"
popsal nám jeden ze zdravotníků.  
     "Samozřejmě kdo máme rodinu, tak se možné nákazy bojíme o to víc, ale když je člověk opatrný a dodržuje co má, to riziko minimalizuje," doplnil další.  

      Samozřejmá je i maximální bezpečnost pacientů. Je jasné, že po transportu pacienta pozitivního na COVID-19 musí sanitka projít náročnou dekontaminací. "Na převoz pacientů s Covid-19 nebo podezřením na něj máme vyčleněné vozy, aby nedošlo k ohrožení ostatních pacientů.
     Při nahlášeném převozu pacienta s koronavirem se na infekčním oddělení nemocnice vystrojíme do ochranných pomůcek a vyjedeme podle požadavku. Po každém převozu pak následuje nejprve desinfekce vozu, která se provádí postřikem celého vnitřku vozidla včetně kabiny řidiče a přípravek musí působit minimálně 20 minut.
     Po sanitce přicházíme na řadu my, tedy odstrojení podle stanoveného postupu, kdy jednorázové prostředky se vyhazují jako nebezpečný odpad a ostatní se desinfikují pro další použití,"
popsali nám saniťáci.

     Je tedy jasné, že náš vitaminový expres s dodávkou beden ovoce, džusů, energetických nápojů, proteinových tyčinek, kávy, čokoládových tyčinek, oplatek a dalších pochutin musel zastavit i u CD Sanitaru.

Vážená redakce,

     za naše zdravotnické zařízení - dopravní zdravotní služba CD Sanitar s.r.o. si vám dovoluji poděkovat za velmi milý dárek v podobě energetických nápojů a různých laskomin. Tato zásilka má dle mého názoru pro naše zaměstnance největší a symbolický význam, který zafungoval jako morální vzpruha v provozu, který v dnešní hektické době řeší převozy pacientů s nákazou Covid-19.
     Ještě jednou za všechny děkuji, jsme rádi, že si veřejnost uvědomuje, že to v současné době stejně jako všichni ostatní pracovníci nemáme vůbec lehké.

                                                            S pozdravem Radim Drechsler - jednatel společnosti

     Samozřejmě nemůžeme zapomenout hlavně na sestřičky, které dnem i nocí pečují o pacienty ve vážném stavu připojené na plicní ventilaci na jednotce intenzivní péče. Ty si jednoznačně zaslouží náš největší respekt a obrovské poděkování.


 


Workpress Aviation

Dynamická česká výrobní společnost se zaměřením na letecký průmysl.