Foto

Hasiči spojují síly s Dopravními podniky

Datové propojení PMDP a HZS Plzeňského kraje zefektivní spolupráci v krizových momentech na plzeňských silnicích

úterý 3. září 11:41

Doprava Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

      Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZSPK) propojily své informační systémy a jejich spolupráce se tak výrazně zefektivní. Hasiči budou schopni dorazit na místo zásahu dříve a dispečerům PMDP se zkrátí reakční doba pro případný odklon linek městské veřejné dopravy.
      Co nejrychlejší sdílení informací mezi PMDP a HZSPK je pro obě strany důležité. „Pokud potřebujeme asistenci hasičského sboru u některého z našich vozidel, tak několika kliknutími vyvoláme oznámení přímo na dispečinku hasičů,“ říká Tomáš Mráz, vedoucí dispečer PMDP, a blíže systém popisuje: „Hasiči tak v okamžiku ví, o jaký typ zásahu se jedná, např. jestli je nehoda se zraněním, s únikem kapalin apod., dále mají k dispozici přesnou GPS polohu a specifikaci vozu. My zároveň v systému vidíme, že záchranná jednotka je na cestě a kdy na místo dorazí.“
     
Důležitá jsou pro PMDP také oznámení o jiných zásazích HZSPK v Plzni. „Naši dispečeři nyní budou mít bezprostřední informace o dopravních nehodách nebo jiných faktorech, které mohou narušit průjezdnost komunikací, a rovnou začnou hledat nejrychlejší objízdné trasy pro vozy MHD,“ popisuje Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.
      Spolupráce mezi oběma stranami probíhala i doposud – dispečeři PMDP využívali ke hlášení nehod klasické tísňové linky a hasiči zasílali dopravnímu podniku důležité informace emailem. „Sdílení informací pomocí datového propojení našich systémů pomůže zkrátit reakční dobu výjezdu a zasahující hasiči budou mít přesnější informace,“ říká František Špaček, vedoucí krajského operačního a informačního střediska HZSPK, a dodává: „Je pravděpodobné, že se bude naše spolupráce s dopravním podnikem dále rozvíjet a objem sdílených informací narůstat.“
      
HZSPK může reagovat i na situace, které ohlásí řidiči PMDP a které se nemusí týkat bezprostředně vozů MHD. Pokud řidič spatří v okolí dopravní nehodu, kolaps člověka, či například valící se vodu po komunikaci, uvědomí prostřednictvím dispečinku PMDP operační středisko HZSPK. Díky lokaci vozidel a místním znalostem řidičů PMDP se urychlí zásah hasičů a tím se i zkrátí dopravní komplikace spojené se zásahem.

Foto: HZS a PMDP

 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.