Foto

Proč jsou u Makra tak často zranění či mrtví?

Policie nejen našim čtenářům připomíná jak správně jet kruhovým objezdem

11. května 2018 16:42

Doprava

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

    V poslední době často informujeme o dopravních nehodách na kruhovém objezdu u Makra, na kterém kromě nehod se zraněním a mnoha nehod, které odnesly jen plechy, došlo v loňském listopadu i k nehodě smrtelné.
    Požádali jsme tedy policii o vyjádření, jak na kruhovém objezdu nehodám předejít. 

Policie ČR vysvětluje:

    Kruhový objezd, někdy také nazýván rondel nebo okružní křižovatka, je typ křižovatky kruhového tvaru. Vyvýšený kruh uprostřed rozděluje celý prostor do několika jednoduchých křižovatek.
    Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji. I v těchto místech sice dochází k dopravním nehodám, ty však mívají zpravidla jen lehké následky. Zatímco na klasické křižovatce se vozidla střetnou většinou v pravém úhlu nebo čelně, na „kruháči“ se jedná o boční nárazy. Výraznou roli zde hraje i rychlost jízdy vozidel. Výjimku tvoří nehody, kdy řidič z nějakého důvodu, nejčastěji nesoustředěním se na jízdu, středový kruh přehlédne.

Pravidla jízdy kruhovým objezdem

Řidiče v sousedním pruhu nesmíte omezit!

     Řidič, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vozidlo v tom pruhu, do kterého se chystá přejet, platí zde tedy obdobná pravidla jako při jakémkoli jiném přejíždění z pruhu do pruhu.

     Pokud tedy jedete ve vnitřním pruhu a chcete vyjet ven z kruhového objezdu, musíte dávat znamení o změně směru jízdy a současně nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. V takové situaci se možná nevyhnete nutnosti objet kruhový objezd vícekrát.

1.  stejně jako u „obyčejných“ křižovatek je třeba dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem na objezd, během jízdy tímto místem i při vyjíždění,
2.  při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá),
3.  jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem,
4.  bliká se pouze  před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu

     Znamení o změně směru jízdy § 30 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
(2) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.
(3) Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.
(4) Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.
(5) Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

5.  Sledujte dopravní značení!
a) Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka – Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce.
b) Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava.

     Jízda křižovatkou § 22 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.
(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.
(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.
(4) Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

     Pokud má vjezdová komunikace do kruhového objezdu více pruhů, do pravého jízdního pruhu, který je vně kruhového objezdu, se řadí vozidla opouštějící objezd první odbočkou, do vnitřního jízdního pruhu (levého) vozy opouštějící objezd poslední odbočkou.
     Vždy sledujte i vodorovné dopravní značení – čáry na silnici.

Foto: PČR - statistika dopravní nehodovosti na kruhovém objezdu na Domažlické mezi březnem 2017 a 2018

O nehodě na kruhovém objezdu jsme Vás informovali v úterý:

Dívka vezoucí stopaře zdemolovala auto o sloup

Dívka vezoucí stopaře zdemolovala auto o sloup

08. 05. 2018, 12:44, aktualizace 08. 05. 2018, 13:25

Otřesená dívka po nehodě odešla až na čerpací stanici ONO

O životě, který vyhasl na kruhovém objezdu jsme psali v článcích:

Auto se roztříštilo o kruháč, řidič neměl šanci přežít

Auto se roztříštilo o kruháč, řidič neměl šanci přežít

17. 07. 2017, 02:06, aktualizace 17. 07. 2017, 11:35

Již šestý člověk za tento měsíc nepřežil dopravní nehodu

V Plzni tragicky zahynula britská královna pokeru

V Plzni tragicky zahynula britská královna pokeru

13. 11. 2017, 13:57, aktualizace 13. 11. 2017, 15:03

Její řidič u Makra narazil do betonového sloupuAdvokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…