K advokátovi osobně? Už dávno ne...

Víte, že dnes již se svými problémy k advokátovi chodit nemusíte? Vše vyřešíte prostřednictvím internetu!

31. července 2017 09:49 , aktualizace 10:15

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Nejen v souvislosti s našimi články se často setkáváme s právními dotazy našich čtenářů, kteří chtějí rychle něco zkonzultovat či zkontrolovat a neví, kam se se svým dotazem obrátit. Oslovili jsme proto manažerku online služeb Ing. Jitku Průšovou z advokátní kanceláře CINK a partneři, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, s dotazem, zda lze takovéto situace řešit. 

     Slečno inženýrko, existuje nějaký jednoduchý způsob, který můžete poradit našim čtenářům, kteří nemají čas nebo možnost navštívit advokáta? Co když se s ohledem na stručnost dotazu a vzdálenost advokáta od jejich bydliště tato návštěva nevyplatí?
     Samozřejmě nejobvyklejší možností, jak potřebné rady či jiné právní služby zjistit, je oslovit advokáta v místě vašeho bydliště, objednat se k němu na schůzku a následně ho v předem určený čas navštívit, vyslechnout si jeho radu, za tuto radu zaplatit a opět se vrátit zpět domů či do svého pracoviště. I když se jedná o nejčastější postup, jak situaci řešit, lze uvedené dnes naštěstí řešit i mnohem rychleji a efektivněji prostřednictvím online právních služeb, tedy konzultace prostřednictvím internetu či telefonu bez nutnosti osobní návštěvy advokátní kanceláře. Tuto službu dnes nabízí řada advokátů a její obliba stále roste.
     Online advokát = rychlost a předem známá cena služby
     Byť i dnes existuje celá řada právních služeb, které lze zpravidla poskytnout jen při osobní návštěvě advokátní kanceláře, u celé řady služeb není osobní návštěva nutná a službu je možno poskytnout online stejně tak, jako je tomu v jiných oborech.  Za dobu svého mnohaletého působení v advokátní kanceláři vím, jak je pro klienty důležité, aby měli možnost získat právní radu rychle a bez nutnosti někam cestovat, v ideálním případě i za předem pevně stanovenou cenu. Jelikož jsem měla možnost podílet se na implementaci této služby pro naši advokátní kancelář mám za to, že tyto požadavky se podařilo naplnit a stále rostoucí obliba online služeb u našich klientů je důkazem toho, že řadě klientů takováto služba chyběla a že online služby vhodně doplnily portfolio našich ostatních služeb, které jako advokátní kancelář již řadu let klientům z Plzně i okolí poskytujeme.

     Můžete nám říci, jaké procento právních služeb poskytujete prostřednictvím online služeb?
     Bohužel s ohledem na obchodní tajemství nemohu sdělit konkrétní poměr mezi online a klasickými právními službami, mohu jen prozradit, že objem online služeb úspěšně roste a že se jedná o trend, který nám dělá radost.

     Jak služba funguje?
     Služba funguje obdobně, jako když se objednává jakákoliv jiná služba či zboží na internetu. Klient poptá právní službu, advokátní kancelář sdělí klientovi cenu, za kterou je schopna tuto službu poskytnout, a pokud klient s cenou souhlasí, službu uhradí a ta je mu následně poskytnuta. Úhrada je realizována stejně, jako je tomu v jiných e-shopech, tedy platební kartou či zaručeným online převodem z banky klienta. Výhodou tohoto postupu je, že služba může být poskytnuta bezprostředně po tom, co je ze strany klienta objednána.

Poskytnutí online právní služby advokátem lze tedy shrnout do 4 jednoduchých kroků:

  • Vyplníte formulář s dotazem
  • Vyčkáte na doručení e-mailu s naceněním požadované služby
  • Pokud souhlasíte s cenou zaplatíte platební branou požadovanou částku
  • Vyčkáte telefonického kontaktu či e-mailu s poskytnutou službou

     Pro jaký typ klientů je služba vhodná?
     Online služby jsou vhodné prakticky pro jakéhokoliv klienta, dalo by se říci, že téměř každá právní pomoc může být poskytnuta tímto způsobem. Na druhou stranu je pravdou, že řada klientů je zvyklá na osobní kontakt s advokátem a preferují  návštěvu v advokátní kanceláři a osobní kontakt s advokátem. Ze své praxe vím, že většinu právních služeb online představují krátké porady zaměřené na rychlé získání odpovědi klienta na určitou otázku nebo kontroly smluv. Naproti tomu v případech, kdy je třeba převzít zastoupení a zastupovat klienta před soudem, se většina klientů i nadále přiklání k osobní návštěvě advokátní kanceláře.

     Jaké jsou nejčastější dotazy klientů?
     Byť dotazů existuje celá řada a není zde možné uvést všechny obecně, lze říci, že většinou se jedná o krátké dotazy mající za cíl poskytnout odpověď na určitou otázku, jako například - dědí se dluhy po rodičích?, kdy mohu vydědit syna?, od kdy musím platit výživné?, co mám dělat, když mě pronajímatel vyhazuje z bytu?, byl mi odebrán řidičský průkaz, dá se s tím něco dělat? je platná ústní smlouva o půjčce? a celá řada dalších dotazů. Dále se klienti často obracejí s žádostí o kontrolu smluv, například smlouvy připravené realitní kanceláří, či přípravu dokumentů, na jejichž obsahu jim záleží a chtějí je mít v pořádku (výpověď ze zaměstnání, uznání dluhu, smlouva o půjčce, směnky, obchodní podmínky, darovací smlouvy, smlouvy na převod nemovitostí a řada dalších dokumentů). Často se také setkáváme s žádostmi o konzultace z oblasti rodinného práva, kdy zájemce například očekává rozvod, nechce ještě navštívit advokáta, ale má zájem na tom, aby se dozvěděl co jej čeká a na co si má dát pozor. Stejně tak tomu je i u pracovního práva, kdy má dotyčný zájem například posoudit platnost výpovědi nebo se jen poradit, co zaměstnavatel smí a jak se případně bránit.
     Někdy se však setkáváme i s neobvyklými dotazy, které vycházejí ze vžitých představ klientů, které však nemají oporu v právním řádu. Jako příklad lze uvést např. dotazy typu "opravdu zákon říká, že v případě rozvodu připadnou manželovi všechny dluhy a manželce majetek?" či "má partnerka pravdu, že dle nového občanského zákoníku jsme se po třech letech  společného bydlení stali automaticky manželi a musím jí platit výživné?" nebo "mohu do 24 hodin odstoupit od uzavřeného sňatku, pokud s manželkou nejsem spokojen?". 

     Pro koho služba vhodná není, resp. kdy je vhodné využít osobní návštěvy advokáta?
     Služba se v zásadě hodí na zodpovězení jednoduchých dotazů, které je možno vyřídit po telefonu či k vypracování či kontrole dokumentů, které je možno zaslat e-mailem. Výhodou služby je rychlost a možnost poskytnutí rady prakticky kdekoliv (již jsme takto řešili i telefonickou poradu bezprostředně po dopravní nehodě) nicméně služba není příliš vhodná tam, kde je třeba zastupování advokátem před soudy či v případech, kdy je třeba osobního kontaktu mezi klientem a advokátem.

     Kde tuto službu případní zájemci naleznou?
     Online právní služby poskytované naší advokátní kanceláří lze nalézt v sekci věnované online službám na http://www.cink.eu/online-sluzby/ nicméně obdobné služby je možno pochopitelně najít i na www stránkách jiných advokátních kanceláří. Věřím, že možnost poskytnutí služeb tímto způsobem je vítanou alternativou k právním službám poskytovaným klasickým způsobem a řadě osob tato služba pomůže s řešením jejich právních problémů.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.