Foto

K simulovanému požáru pece na plasty vyjeli hasiči z širokého okolí

Veliké cvičení hasičů proběhlo s úspěchem

19. prosince 2017 10:40 , aktualizace 10:46

Cvičení Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Včera dopoledne proběhlo v podniku Elkamet Myslinka rozsáhlé požární cvičení, které mělo prověřit připravenost zaměstnanců i okolních požárních jednotek na možnost požáru v tomto podniku zpracovávajícím plasty. 

     Podniky tohoto typu mají povinnost provádět pravidelná cvičení ze zákona, zde ale společnost zašla daleko za rámec povinnosti. Vedení povolilo z důvodu ochrany svých zaměstnanců rozsáhlejší variantu cvičení, která zasahovala i do procesu výroby i to přes to, že to přineslo jistě nemalé náklady. Zaměstnanci tak měli nejen možnost ověřit si bezpečnostní postupy v případě požáru na pracovišti, ale současně i možnou evakuaci, která by mohla přijít vhod například při krizové situaci ve vedlejším závodě, kde je ve výrobě využíván čpavek. Současně byly ověřeny dojezdové časy jednotek hasičů ze širokého okolí.

     Cvičení začalo po deváté hodině ráno nahlášením požáru plynové pece na zpracování plastu. Prostor byl simulovaně zakouřen, byla zahájena evakuace a povolány jednotky požární ochrany. Evakuace byla řízena požárními hlídkami závodu, což jsou dobrovolníci, kteří v podniku zůstávají jako poslední a v prostorách haly vyhledávají možné opozdilce. Činnost těchto hlídek koordinovali přímo hasiči.
     Činnost zdravotnických hlídek pak koordinovali záchranáři z Vodní záchranné služby z nichž část si zahrála i figuranty.
     Hasiči z objektu vynesli i propanbutanové lahve ohrožené požárem a ty venku chladili vodou. Evakuovaným zaměstnancům také zajistili tepelný komfort.

     Koordinátor bezpečnosti práce si průběh cvičení velice pochvaloval: „Vše proběhlo naprosto perfektně, činnost záchranných složek byla bezchybná. Samotného mě překvapilo, že dnes už laik vlastně nerozezná dobrovolné hasiče od profesionálních, ať už co se výstroje týká, tak výkonu při zásahu. Všechny části cvičení proběhly tak jak měly a ve velmi dobrých časech. S výkonem všech záchranných složek i našich zaměstnanců jsem velice spokojen a jsem rád, že nám vedení umožnilo cvičení v takovémto rozsahu.“D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.