Foto

Razie na nádraží i v Aréně

Tým policistů, strážníků a dalších osob se zaměřil na kontrolu problematických lokalit v Plzni

pondělí 3. února 14:54 , aktualizace 15:45

Alkohol Městská policie

Partner článku – Bezpečnostní služba Sany Guard

    Hned dvě rozsáhlé kontroly problematických lokalit v Plzni proběhly tento víkend:

Hudební klub Aréna

     Rozsáhlá kontrolní akce proběhla v pátek večer v hudebním klubu Aréna na Lochotíně. Strážníci ve spolupráci s policisty, hasiči a pracovníky ČOI zde kontrolovali hlavně dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým.
     V tomto případě oproti předchozí podobné akci v klubu strážníci neobjevili žádné mladistvé pod vlivem návykových látek. Pracovníci ČOI však zaznamenali prodej alkoholických nápojů nezletilé osobě a jak nám dnes potvrdili, bude v tomto případě zahájeno správní řízení.

     O poslední velké razii v tomto klubu jsme psali:

Arénou se prohnala obří policejní razie

Arénou se prohnala obří policejní razie

21. 12. 2019, 15:04, aktualizace 21. 12. 2019, 16:04

V problematickém klubu byla ČOI, hasiči, kriminálka i pořádková a zásahová jednotka

Hlavní nádraží

     Strážníci Městské policie Plzeň, Policisté ČR a zaměstnanci Správy železnic provedli ve čtvrtek v nočních hodinách opakované kontroly v areálu železniční stanice Plzeň hlavní nádraží.
     Akce byla zaměřená na kontrolu samotného nádraží a míst kolem železnice a městská policie při ní nasadila i psovody. Strážníci v součinnosti s policisty a zaměstnanci Správy železnic, zastoupené Mgr. Martinem Srbem, regionálním manažerem bezpečnosti a regionálním manažerem bezpečnosti ČD a. s. Romanou Hronovskou, kontrolovali veřejnosti přístupné prostory vlakového nádraží, nástupiště, odstavené osobní vlakové soupravy, nový autobusový terminál a k němu přilehlý podchod s výtahy.
     Městští policisté se zaměřili zejména na dodržování veřejného pořádku a společně s muži zákona pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách. V průběhu provedených kontrol nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, zkontrolováno bylo celkem 13 osob.
     Akce „Bezpečné nádraží“ je v rámci součinnosti s MP a PČR jednou z činností pracovníků Odboru bezpečnosti a krizového řízení GŘ SŽ s. o. Cílem akcí je eliminovat negativní jevy v železničních stanicích a naplnit tak slogan„Bezpečná nádraží“ v celé síti provozované železnice na území ČR.
     Akce jsou prováděny namátkově a vycházejí z aktuálních potřeb dodržování bezpečnosti v železničních stanicích.

Foto MP a KP


  

Bezpečnostní služba Sany Guard

Ostraha objektů • Pult centralizované ochrany • Montáže EZS a EPS • Patrolovací služba • Přeprava finančních hotovostí a cenin • Pořádková služba • Poradenská služba v oblasti zabezpečení osob a majetku • Recepční a úklidové služby.