Koronavirus, karanténa, škoda a náhrada za vše

Právník odpovídá na Vaše dotazy ohledně vzniklé škody

10. března 2020 16:22 , aktualizace 19:03

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

Mimořádné dotazy na téma Koronavirus

     S ohledem na to, že za současné mimořádné situace dostáváme od našich čtenářů každou hodinu několik desítek dotazů na téma Koronavirus, rozhodli jsme se oslovit našeho partnera Advokátní kancelář CINK a partneři a položit jim nejčastěji kladené dotazy (dotazy jsou zobecněny tak, aby byla zachována advokátní mlčenlivost i anonymita tazatelů).

1. Dobrý den, právě jsem se vrátil z dovolené a kvůli hrozbě Koronaviru mi byla nařízena karanténa, kdo mi uhradí náhradu mzdy?

     V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě Vám pak sice přísluší náhrada mzdy nebo platu za prvních 14 dnů karantény, nicméně v takové výši jako byste byl dočasně práce neschopen. Náhradu za prvních 14 dnů Vám uhradí zaměstnavatel.

2. Dobrý den, dnes zavřeli základní školu, kterou navštěvuje moje šestiletá dcera, nemám jinou možnost jak zajistit její hlídání, než s ní zůstat doma. Mám nárok na tzv. paragraf?

     Bez ohledu na aktuální mimořádnou situaci je zaměstnavatel dle zákoníku práce povinen Vás omluvit po dobu ošetřování dítěte mladšího deseti let, a to mimo jiné z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Dále upozorňujeme, že dle zákona o nemocenském pojištění má pak nárok na ošetřovné ten zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, jelikož škola, jejímž je dítě žákem, je uzavřena mimo jiné opět z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

3. Mohu se v případě nakažení Koronavirem domáhat náhrady škody či jiného postihu vůči těm, kdo nedodrží karanténu a tedy mě nakazí?

     To je složitější otázka, totiž prokázat, že jste se nakazila právě od té konkrétní osoby, bude v případě uplatňování náhrady škody minimálně obtížné a výsledek takového sporu nejsme schopni bez dalšího předjímat. Nicméně takto nezodpovědné osoby nejsou bez dalšího nepostižitelné, když tomu, kdo karanténu poruší, hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun.

4. Provozuji restauraci s kapacitou 120 lidí, musím ji kvůli aktuálním nařízením zavřít? 

     Máme za to, že aktuální nařízení by se restaurací dotknout nemělo. Nicméně s ohledem na aktuální situaci samozřejmě doporučujeme přijmout minimálně určitá hygienická opatření.

5. O víkendu u nás měl být koncert, kterého se mohlo účastnit 300 lidí. Chápu, že koncert musím zrušit, ale nahradí mi někdo ušlý zisk?

     Aktuálně je situace taková, že nárok na náhradu ušlého zisku nemáte, potažmo nikdo není povinen Vás odškodnit. Nicméně Vláda ČR aktuálně na toto téma jedná, kdy však z těchto jednání zatím žádné stanovisko nevzešlo.

6. Jak to bude s kiny? Slyšela jsem, že na představení nyní prodávají pouze 99 lístků. Je to v pořádku? 

     Při doslovném výkladu je takovýto postup patrně možný, nicméně máme informace o tom, že velká multikina přistoupila k úplnému přerušení provozu s tím, že tento postup se nám jeví jako vhodnější. Pakliže by kino prodávalo pouze 99 lístků, bude záležet na tom, zda případné kontrolní orgány vyhodnotí každé promítání filmu jako samostatnou kulturní akci nebo zda budou považovat za kulturní akci celý provoz multikina s tím, že v takovém případě by kino podmínky nesplňovalo.Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…