Foto

Národní protidrogová centrála proškolila naše strážníky

Záštitu nad touto speciální akcí převzal primátor Martin Zrzavecký

13. února 2017 12:53, aktualizace úterý 14. února 17:01

Drogy Městská policie

     Zastupitelský sál Krajského úřadu Plzeňského kraje hostil v pátek mezirezortní workshop na téma „Aktuální trendy drogové scény na území Plzeňského kraje a Statutárního města Plzně“.  Záštitu nad tímto workshopem převzal primátor Statutárního města Plzně pan Martin Zrzavecký.  Jeho kancelář pak rovněž finančně podpořila drobné pohoštění všech účastníků.
     „V současné době se o městské policii a státní policii hovoří především v souvislosti s represí. Řekl bych, že ale podstatně důležitější je prevence. Jsem proto rád, že se zde scházíte, abyste dokázali zhodnocovat nové výzvy, které bohužel ovlivňují naši společnost, Českou republiku, Plzeňský kraj a Plzeň. Plzeň je úspěšné město, a to i díky tomu, že lidé, jako jste vy, spolu navzájem komunikují. A i o tom je tento seminář,“ řekl primátor Martin Zrzavecký, který mezirezortní workshop oficiálně zahájil.

      Na vzniku myšlenky a organizaci tohoto workshopu nedílnou součástí spolupracovala Městská policie Plzeň a Národní protidrogová centrála SKPV PČR. Cílem byla vzájemná výměna informací, souvisejících s drogovou problematikou žáků základních a středních škol a osob užívajících omamné a psychotropní látky v souvislosti s výskytem nových drog na drogové scéně, rozeznávání těchto nových drog, jejich účinky a hrozící nebezpečí po jejich užití.

     V zastupitelském sále se sešlo na sedm desítek posluchačů, jejichž řady tvořili policisté, strážníci, pracovníci státní správy a samosprávy zabývající se problematikou drog a školní metodici prevence. V rámci programu se svými příspěvky vystoupili příslušníci Národní protidrogové centrály SKPV PČR, Služby kriminální policie a vyšetřování PČR Plzeňského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství PČR Plzeň a Plzeň – venkov. Hovořilo se například o výskytu nových drog na drogové scéně, o testování přítomnosti drog mezi žáky základních a středních škol nebo o problematice objednávání drog přes internet a mnohém dalším.

     Strážníci z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň představili přítomným svoji preventivní činnost v rámci protidrogové prevence a seznámili ostatní s novou edukační pomůckou – „ Drogovým kufrem“, který využívají v rámci svých preventivních aktivit na školách. Nový osvětový prostředek mohou strážníci využívat při svých besedách díky Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, jež jim ho zakoupil. Drogový kufr obsahuje atrapy drog a pomůcek, které jsou jen těžce rozeznatelné od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o vzhledu návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.

     Na závěr zástupce Obvodní služebny MP Plzeň - Bory seznámil přítomné s významným pomocníkem strážníků v terénu, s Drugtestrem 5000 (digitální drogový tester). Drugtest má Městská policie Plzeň k dispozici díky finančního příspěvku MV ČR z dotačního programu na prevenci kriminality již od roku 2013. Tento přístroj je schopen indikovat ze slin uživatele všechny nejdostupnější OPL v ČR během pár minut a je hojně využíván v rámci výkonu služby MP Plzeň.