Aktuálně

Nedostali jste výplatu? Jak postupovat?

Zaměstnanci Pilsen Steel bez peněz – podnik stále nevyplatil dlužné výplaty

pondělí 15. dubna 12:40 , aktualizace 12:44

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Stále častěji se na naši redakci i na advokáta v rámci naší Krimi Plzeň právní poradny obrací zaměstnanci plzeňské krachující společnosti Pilsen Steel, která je od ledna v režimu odstávky výroby a současně byl na společnost podán insolvenční návrh.
     Odstávka má trvat až do konce tohoto roku, a přestože společnost slíbila svým zaměstnancům vyplatit 75 % mzdy, zaměstnanci dle jejich tvrzení do dnešního dne ani takto poníženou mzdu neobdrželi a začínají být zoufalí.
     „Musím živit rodinu, má manželka je na rodičovské dovolené, splácíme hypotéku a pravidelná mzda je tak pro nás existenčně důležitá. Nevím si již rady,“ napsal nám jeden ze čtenářů.

     Obrátili jsme se proto na Mgr. Terezu Švelchovou a JUDr. Ing. Pavla Cinka, LL. M. z Advokátní kanceláře CINK a partneři s prosbou o radu pro naše čtenáře: 

Má situace, kdy je zaměstnavatel v insolvenci a nevyplácí mzdu, vůbec nějaké řešení?

     Ano, daný problém je řešitelný. S tématem nevyplacené mzdy se naše advokátní kancelář setkává velice často, zaměstnanec má v takové situaci několik možností, jak se své mzdy domoci a vždy je třeba zanalyzovat, jaké řešení je pro zaměstnance nejefektivnější.

     I v daném případě tak naši právníci zabývající se jak pracovním, tak insolvenčním právem nejprve museli nashromáždit relevantní informace. Společnost Pilsen Steel je v současné době v insolvenci, kdy stále běží lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů společnosti. V souvislosti s insolvencí zaměstnavatele upozorňujeme, byť pro kvalifikované posouzení by bylo vhodné prostudovat pracovní smlouvy jednotlivých zaměstnanců, na důležité ustanovení ohledně ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dle kterého lze mzdové nároky zaměstnavatele, který je v insolvenci, uplatnit u úřadu práce.
     Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce. Úřad práce má pak mzdové nároky zaměstnance uspokojit sám a následně je vymáhat po zaměstnavateli. 

Zaplatí tedy dlužné výplaty úřad práce?

     Z dostupných informací máme za to, že toto je patrně nejrychlejší cesta, jak se mohou zaměstnanci alespoň částečně domoci uspokojení svých mzdových nároků, když právě v tomto konkrétním případě jsou patrně splněny obě podmínky pro uspokojení mzdových nároků zaměstnanců prostřednictvím úřadu práce, tedy zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky svých zaměstnanců či je uspokojil jen částečně a proti zaměstnavateli byl podán insolvenční návrh.

Mohou se na Vás v případě potřeby tito zaměstnanci obrátit?

     Určitě ano, jako advokátní kancelář věnující se řadu let pracovnímu i insolvenčnímu právu jsme určitě schopni poradit či pomoci, již jsme v obdobných případech pomohli řadě klientů a rádi pomůžeme i těmto zaměstnancům.

Foto ilustrační


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.