Foto Video

Nejrizikovější místo z celé ČR je u Plzně!

Motoristy touto informací asi moc nepotěšíme

6. září 2017 16:46, aktualizace středa 6. září 17:23

Doprava Nehody Smrt

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Včera vydala pojišťovna Allianz již posedmé přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích za poslední tři roky a Plzeňáky či Třemošenské asi moc nepotěšíme.

     Nejrizikovější silnice z celé ČR je právě u Plzně a jde o křižovatku na silnici I/27 v katastru obce Třemošná

     Aktualizovaná analýza vychází z databáze JDVM (jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými osobními následky v letech 2014–2016. Stejně jako v předchozích ročnících této analýzy byly i nyní posuzovány dálnice a silnice I. třídy.
     Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Allianz Automapy bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 100 metrů. Nehodové lokality byly dále porovnány podle četnosti dalších drobnějších nehod v daném místě. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit.


     Celkem bylo posuzováno 61 nehodových lokalit, kde došlo k 133 dopravním nehodám s usmrcením nebo těžkým zraněním. Konkrétně za poslední tři roky na těchto rizikových místech zemřelo 43 osob a 139 lidí si přivodilo vážná zranění.

Nejrizikovější místo ČR je v Plzeňském kraji, dvě další se nacházejí na Olomoucku

     Vůbec nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2014–2016 křižovatka na silnici I/27 v katastru obce Třemošná jen několik kilometrů severně od Plzně. Na tomto místě se za poslední tři roky odehrálo celkem 13 nehod a v bezprostředním okolí další minimálně desítka. Zde nebo v okolí zemřeli na silnici čtyři lidé a dalších více než 20 se zde vážně zranilo.


    Druhým nejrizikovějším úsekem se stala mírná zatáčka na silnici I/11 v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Jihovýchodně od obce Olšany, 500 metrů před odbočkou na Bohutín ve směru jízdy do Olšan, se za poslední tři roky stalo celkem pět nehod, z toho tři vážné. Tyto havárie přinesly pěti lidem těžká zranění.

    Třetí místo v zemi obsadil rizikový úsek v katastru Mohelnice, která se rovněž nachází v Olomouckém kraji. Křižovatka na silnici I/44 při severním výjezdu z města se za zkoumané období stala svědkem 10 nehod, z toho tří vážných. Tři lidé zde na místě zemřeli a jeden se těžce zranil.

Mapa zde: https://www.allianz.cz/automapa/

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.