Sedmdesát tisíc, to již zavazuje! Více než pět let práce, od hledání stop k vrahům až po pátrání po majiteli koťátka

Oddlužení začalo, teď má šanci každý

Máte dluhy? Jde po vás exekutor? Pokud ano, čtěte pozorně!

úterý 4. června 10:25 , aktualizace úterý 2. července 16:38

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     V sobotu 1. června nastala pro mnoho lidí, které trápí dluhy, jedna z nejočekávanějších změn letošního roku, začala platit nová pravidla pro osobní bankrot neboli oddlužení. Stávající poměrně přísná pravidla byla nahrazena naopak velmi benevolentní úpravou, kdy v krajním případě dlužníkovi pro splnění podmínek stačí zaplatit naprosté minimum dluhu a zbylé dluhy jsou mu odpuštěny.

     Protože se jedná o téma, které zajímá mnoho z našich čtenářů a dluhy jsou častým tématem dotazů našich čtenářů, požádali jsme advokáta JUDr. Ing. Pavla Cinka z Advokátní kanceláře CINK a partneři o poskytnutí základních informací o nové úpravě:

Co nová úprava pro dlužníky znamená?

     Jedná se o podstatné zjednodušení procesu oddlužení, kdy pro vstup do oddlužení již není podmínkou být schopen splatit 30% dluhů a rovněž se výrazně zjednodušuje insolvenční návrh. Na oddlužení tak dosáhne naprostá většina dlužníků, kterým dosud bránila podmínka splatit alespoň 30% dluhů.
     Novela rovněž obsahuje řadu dalších změn pro snadnější oddlužení, například u určitých skupin obyvatel je možnost oddlužit se již po třech letech.

Kolik za sepis návrhu zaplatím?

     Návrh musí být sepsán advokátem, dlužník si návrh nemůže podat sám, ale pozor, dlužník za sepis návrhu již neplatí!
     Náklady spojené se sepisem si totiž advokát přihlásí pohledávkou do insolvenčního řízení a tyto náklady mu budou uhrazeny následně insolvenčním správcem. Peníze na sepis návrhu tak nyní již nepotřebujete.

Jak mají dlužníci postupovat, pokud se chtějí oddlužit?

     Dlužník by měl kontaktovat advokátní kancelář, která mu návrh vypracuje a podá soudu. Dlužník by měl určitě vybírat takovou advokátní kancelář, která má s problematikou oddlužení a insolvenčních řízení zkušenosti a která před sepisem návrhu dokáže kvalifikovaně posoudit situaci dlužníka a dle ní zvolit optimální postup.
     Bližší informace včetně jednoduchého formuláře pro vyřízení oddlužení naší advokátní kanceláří naleznete na našich internetových stránkách zde.

Potřebuji doložit seznam svých věřitelů a výši jednotlivých dluhů?

     Ne, nová úprava již po dlužníkovi nepožaduje doložení seznamu dluhů. Dluh musí přihlásit věřitel v soudem stanovené lhůtě, a pakliže tak neučiní, nemůže se v případě úspěšného oddlužení již tohoto dluhu domáhat. Velmi často se tak setkáváme s případy, kdy věřitel pohledávku včas nepřihlásí a o peníze přijde.
     Seznam toho, co je třeba k podání insolvenčního návrhu doložit, naleznete rovněž na našich internetových stránkách, viz odkaz výše.

Co se stane s běžícími exekucemi?

     Podáním insolvenčního návrhu se exekuce s okamžitou platností přerušují a exekutor již nemůže ve výkonu exekuce pokračovat. Po splnění podmínek oddlužení dochází k zániku dluhů, a tedy i k zastavení běžících exekucí.

Je vhodné podat návrh co nejdříve nebo je lepší s návrhem počkat?

     Určitě doporučujeme s podáním návrhu neotálet, jen podaný návrh vede k přerušení exekučních řízení, zastavení nárůstu příslušenství, tedy úroky, smluvní pokuty a další, a tak chrání dlužníka před jeho věřiteli.

Můžete s oddlužením našim čtenářům pomoci právě Vy?

     Ano, již řadu let se problematice oddlužení věnujeme, stovkám dlužníků jsme pomohli jejich situaci vyřešit a další dlužníci se na nás i nadále obracejí. V případě zájmu doporučuji navštívit naši internetovou stránku zde, na které jsou veškeré potřebné informace i formulář pro zaslání žádosti o nezávazné posouzení možnosti oddlužení.
     Pro velký zájem jsme rovněž zřídili samostatné telefonní číslo 378774784, na kterém dlužníkům zodpovíme veškeré dotazy týkající se této problematiky.

     Věříme, že tyto rady a nová právní úprava pomůže řadě dlužníků z dluhové pasti a umožní jim začít nový život.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.