Predator Run omezí dopravu v centru Plzně

Policie upozorňuje na opatření a omezení v souvislosti s běžeckým závodem

středa 17. dubna 09:07

Doprava

Partner článku – Autosalon Dajbych

     V sobotu 20. dubna proběhne běžecký závod „PREDATOR RUN“. V souvislosti s plánovaným běžeckým závodem dojde k řadě dopravních omezení na komunikacích v centru města.
     Do závodu je přihlášeno celkem 2200 závodníků, kteří budou postupně vybíhat ve startovních vlnách každou půl hodinu po cca 250 závodnících z Depo 2015.
     První start proběhne v 9 hodin, poslední vlna závodníků startuje ve 13 hodin. Ukončení časového limitu závodu je předpokládáno do 15 hodin. Plzeňští dopravní policisté budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to v součinnosti s pořadatelem závodu, pracovníky PMDP a.s. a městskými strážníky, po celé trase závodu. Trasa závodu a dopravního omezení je vyznačena na přiložené mapě. 

    Policisté žádají všechny řidiče, aby v případě potřeby užili náhradní objízdné trasy, respektovali pokynů policistů a dočasná dopravní omezení po celou dobu závodu. Dále, aby návštěvníci a občané dbali zejména na vlastní bezpečnost. Policisté počítají s návštěvou i těch nejmenších a upozorňují návštěvníky, aby měli děti, které přichází s nimi, pod dohledem. 

Prevence proti nenechavcům aneb jak si s sebou domů neodnést jen zážitky ze sportovního vyžití

     Anonymita davu návštěvníků závodu a snadno dostupné kapsy – to jsou faktory, které zvyšují riziko trestných činů, zejména krádeží. Policie upozorňuje všechny návštěvníky této akce, aby měli své věci pod kontrolou. Policisté dále občany upozorňují, aby si dávali pozor na své cennosti uložené v kabelkách, taškách, batozích a zejména pak ve vozidlech. Nezabezpečené a volně odložené věci se stávají velkým lákadlem pro pachatele, kteří vám svým jednáním mohou způsobit nemalé starosti. 

Plánované uzavírky a dopravní omezení na komunikacích po dobu závodu dne 20. dubna 2019

Ulice Presslova v úseku ulice Černická – slepý konec

 •  úplná uzavírka vozovky
 •  vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 •  vjezd umožněn pouze pořadatelům a účastníkům závodu

Smíšená stezka po levém břehu Radbuzy, úsek Papírenská lávka – Anglické nábřeží

 • úplná uzavírka smíšené stezky
 • Anglické nábřeží, úsek Americká ulice – Parkoviště před mostem Milénia
 • úplná uzavírka vozovky
 • úplná uzavírka parkoviště
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • úplná uzavírka pravého chodníku

Americká ulice, úsek Anglické nábřeží – Mikulášská ulice

 • částečná uzavírka pravého (jižního) chodníku
 • úplná uzavírka pravého (jižního) chodníku na Wilsonově mostu
 • úplná uzavírka podchodu

Sirkova ulice – výstup z podchodu pod Sirkovou

 • částečná uzavírka chodníku u výstupu

Ulice U Lázní

 • částečná uzavírka chodníku

Denisovo nábřeží, úsek ulice U Lázní – Most U Jána

 • částečná uzavírka pravého chodníku
 • částečná uzavírka chodníku na mostu U Jána

Anglické nábřeží

 • úplná uzavírka mezi vjezdem na parkoviště a mostem U Jána
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • jsou blokovány zastávky MHD

Šafaříkovy sady

 • úplná uzavírka
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Zbrojnická ulice

 • úplná uzavírka
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • vyblokování parkovacích míst pod hotelem od 04:00 do 16:00 hodin

Pražská ulice

 • úplná uzavírka
 • bude uzavřen chodník v úseku ulice Pallova – Vodárenská věž

(zde závod vstupuje do podzemí)

Pallova ulice

 • výjezd z Pallovy řízen

Sady 5. května před hotelem

 • úplná uzavírka výjezdu/výstupu z Veleslavínovy ulice
 • Veleslavínova, úsek Sady 5. května - Dominikánská
 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

(zde závod vystupuje z podzemí)

Rooseveltova ulice + Saský most

 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00
 • uzavřen vjezd do ulice Sady 5. května
 • bude uzavřen chodník na mostě včetně schodiště

Perlova ulice

 • úplná uzavírka vozovky
 • Malá ulice
 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Dominikánská ulice

 • úplná uzavírka vozovky v úseku ulic Veleslavínova – Náměstí Republiky (v tomto úseku je zajištěno parkování pro svatebčany)
 • uzavírka levého podélného parkovacího pásu a levého chodníku v úseku ulic Veleslavínova - Malá
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Sady 5. května, úsek Saský most – pěší lávka přes řeku Mži do ulice Na Poříčí

 • částečná uzavírka chodníku
 • částečná uzavírka pěší lávky

Panelová cesta na pozemcích 10571/2 a 12821/1, úsek lávka přes řeku Mži do ulice Na Poříčí – lávka u soutoku řek Mže-Radbuza do ulice Luční

 • úplná uzavírka cesty na říční bermě
 • částečná uzavírka pěší lávky

Štruncovy Sady – stadion a okolí

 • částečná uzavírka pěšího prostranství (při bráně borců)
 • omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Pivovar

 • úplná uzavírka lávky přes Radbuzu
 • omezení vjezdu/výjezdu do pivovaru

U Prazdroje - parkoviště

 • úplná uzavírka vozovky parkoviště – při zachování vjezdu do areálu pivovaru
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • částečná uzavírka pěší lávky do Nádražní ulice

Nádražní ulice

 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Pařížská ulice

 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • zajištění informace pro uživatele parkovišť ve vnitroblocích o uzavření navazující komunikace prostřednictvím IP22

Denisovo nábřeží, úsek ulic Americká – U Trati

 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

U Ježíška, úsek U Trati – pěší přechod v návaznosti na Kožíškovu lávku

 • úplná uzavírka vozovky
 • vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
 • omezen výjezd z podzemních garáží

Smíšená stezka po pravém břehu řeky Radbuzy, úsek U Ježíška – Papírenská lávka

 • částečná uzavírka smíšené stezky
 • omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Smíšená stezka po levém břehu Radbuzy, úsek ulice Presslova - Papírenská lávka

 • částečná uzavírka smíšené stezky
 • omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Cukrovarská ulice v úseku ulice Plovární – řeka Radbuza

 • úplná uzavírka vozovky

vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin


 


Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.