Foto

Mužova hloupost zburcovala policii tří států najednou

Zachoval se jako vůl a další volové mu pak ještě radili

12. srpna 2018 01:11 , aktualizace 11:52

Zbraně

Partner článku – Autosalon Dajbych

     K těžko pochopitelnému případu, který mohl skončit velkou tragédií, došlo ve Francii, ale nakonec se vyřešil v Plzni.

     V neděli pátého srpna nás čtenář upozornil na fotografie ve skupině Plzenáci, u kterých muž žádá o pomoc při identifikaci předmětu, který drží v ruce a ptá se, co s ním má teď udělat. Přitom bylo již na první pohled jasné, že jde o dělostřelecký pojektil.
     Většina diskutujících pod fotkami se sice shodla na tom, že muž věc neměl sbírat, ale pouze asi čtyři lidé napsali správný postup, co má muž nyní udělat. Bohužel jejich rada byla schována mezi desítkami rádoby vtipných komentářů hlupáků, kterým nedošlo, že muž je v ohrožení života. Následovaly desítky nesmyslných rad či chybných identifikací předmětu.
      Doslova životu nebezpečná byla ovšem ujištění několika samozvaných odborníků, kteří dokázali napsat, že "to vybuchnout nemůže, protože...,"a zdůvodnili to nějakým nesmyslem. Našli se dokonce i šílenci, kteří muži napsali, že má nárok na 10% nálezného a radili mu střelu přivést do Čech a dát ji do muzea.
     Je tedy otázkou, kdo je větší vůl, zda někdo, kdo zvedne a do auta odnese nebezpečně vypadající předmět a nebo někdo, kdo z bezpečí domova nálezci vydává nesmyslné a životu nebezpečné rady.

Co to bylo a co hrozilo?

      Náš kolega, který se specializuje na zbraně, výbušniny a pyrotechniku, předmět identifikoval jako americkou střelu ráže 37mm z druhé světové války určenou do protitankového děla M3, průzkumného M8 Greyhound nebo například do lehkých tanků jako M3 Stuart.
    Jde pouze o střelu již bez nábojnice. Střela mohla být v několika verzích, vždy ale obsahujících nebezpečnou náplň. V tomto případě byla nejpravděpodobnější buď protitanková a nebo protipěchotní tříštivá střela.
     Nakonec se ukázalo, že to byla tříštivá střela, která byla v daném případě nebezpečnější. Protipancéřová střela obsahuje hlavně pevné jádro, které slouží k proražení pancíře a pouze malou nálož výbušniny, která má zlikvidovat posádku. Tříštivá se naopak skládá z tenčího pláště naplněného větším množstvím výbušniny TNT. Po aktivaci dnového zapalovače výbušnina exploduje, přičemž roztrhá plášť na střepiny, které jsou rozmetány do okolí a způsobí více škod než samotný výbuch.

    Možná se tento příběh mohl někomu zdál jako vtipný, ale v případě výbuchu by jistá smrt hrozila nejen řidiči, ale samozřejmě by byli ohrožení i další lidé v okolí. Je nutné si uvědomit, že trinitrotoluen, kterým je střela naplněna, neztrácí účinnost ani po desítkách let a naopak technický stav střely, tedy poškození a koroze zvyšuje možnost náhodného výbuchu. Nebezpečí nalezené munice totiž tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se naopak stanou časem maximálně citlivými na vnější podněty.
     Málokdo si také uvědomil, že i kdyby předmět nevybuchl, muž se řítil do obrovského průšvihu. Ve Francii by řidičovu manipulaci se střelou zřejmě vyřešila pokuta pár stovek Euro, ale kdyby s ní z místa odjel, již by šlo o trestný čin.
      Pokud by ale cestou domů muž
se střelou vjel do Německa, jednalo by se dle německých zákonů o velmi vážný trestný čin a řidiči by hrozila okamžitá vazba, soud a několikaleté vězení.

     My jsme se tedy pokusili spojit se s řidičem prostřednictvím Facebooku. Dále jsme kontaktovali Policií ČR, která začala zjišťovat telefonický kontakt na řidiče, lokaci místa a případnou možnost spojení s francouzskou policií prostřednictvím policejního prezídia. Kontaktovali jsme také pyrotechnika, který potvrdil naší identifikaci střely.

     Doufali jsme, že se nám ozve řidič sám a nebude nutné spustit mezinárodní policejní akci, která by řidiči přinesla velké problémy. Muž měl štěstí, ozval se včas a vysvětlil nám, že jel s kamionem do Francie a chvíli po přejetí hranic mezi Německem a Francií zastavil na přestávku na odpočívadle. Muž se šel projít a u nedalekého potoka si osvěžil nohy ve vodě. Díky horku byla velice nízká hladina a muž na mělčině zahlédl tuto střelu. Dle jeho tvrzení nepoznal o co jde, střelu odnesl do kamionu a vyfotil ji.

     Právě skoková změna teploty z potoka, kde mohlo být kolem deseti stupňů, do kabiny kamionu, kde bylo kolem padesáti, mohla být oním vnějším podnětem, který by také mohl spustit iniciaci. Chemikálie použité nejen v TNT, ale i v zapalovači a iniciátoru, mohou po letech uvolňovat látky schopné vyvolat nežádoucí chemické reakce.

     Muž naštěstí nestihl z místa odjet, takže jsme mu po konzultaci s pyrotechnikem řekli, ať střelu okamžitě vrátí do potoka na místo nálezu, i jak s ní během toho má manipulovat, místo ať označí, zajistí proti vstupu jiných osob a sám zavolá policii. Tímto řešením nebude muset naše policie do případu vstupovat a řidič se vyhne problémům.

      Řidič nám za pár minut telefonicky potvrdil, že vše učinil a my o ukončení hrozícího rizika informovali naší policii. O pár minut později nás kontaktovala německá policie, že jede na místo a ptali se o jaký typ střely jde. Tím, že řidič byl nedaleko hranic, jeho hovor spadl ještě do Německa. Německým policistům jsme uvedli o jakou jde střelu, v jakém je stavu i o tom, že je mimo dálnici v potoce a tedy, že nikdo není v bezprostředním ohrožení.
     Za pár desítek minut se znovu ozval i řidič, moc poděkoval za pomoc a vysvětlil, že Němci dorazili, místo zabezpečili, předali francouzské policii a on vyvázl bez problémů. Projektil pak odvezl pyrotechnik.

     Řidič zcela určitě stejnou chybu již nikdy neudělá, ale celý příběh a některá rady pod původním statusem ukázaly, kolik lidí by udělalo stejnou nebo dokonce ještě větší chybu. Požádali jsme tedy pyrotechnika o rady, jak má člověk v podobném případu postupovat.    

Jak postupovat při nálezu obdobných předmětů:

  • Když naleznete předmět připomínající munici a nemáte jistotu, že to je opravdu munice, vždy se chovejte jako kdyby to munice skutečně byla. Policie vám případný omyl vyčítat nebude.
  • S předmětem nijak nemanipulujte a nedotýkejte se ho, to ani v případě, že se chcete jen podívat, či z něj odstranit nečistoty – od toho je policejní specialista – ne vy!
  • Případné vyfocení předmětu mobilem nevadí a výbuch předmětu způsobit nemůže. Fotku pak můžete použít, až budete nález popisovat policistům do telefonu a ukázat ji hlídce po příjezdu na místo.
  • Pokud jste pyrotechniku například vydolovali ze země za pomoci techniky (traktor, bagr, pluh aj.), vypněte stroj a nechte vše tak jak je – nikam s technikou neodjíždějte!
  • Odstupte do bezpečné vzdálenosti tak, abyste místo nálezu měli stále na dohled, ale vy si stoupněte za ochrannou překážku – ideální je terénní nerovnost, skála, zeď apod. – osobní auto není dostatečná překážka.
  • Spojte se s Policií ČR na telefonním čísle 158 a informujte operačního důstojníka o vašem nálezu.
  • Do příjezdu policejní hlídky k místu nálezu nepouštějte jiné osoby, vozidla nebo zvířata.
  • Ihned po příjezdu policistů jim vysvětlete, co jste našli a poslechněte jejich dalších příkazů. Pokud se vám bude zdát bezpečná vzdálenost, do které vás odešlou zbytečně velká, vězte, že to nedělají pro svou potěchu, ale pro vaši bezpečnost a uposlechněte bez námitek.

 Za pomoc a konzultace nejen během řešení nastalé nedělní situace, ale i později při přípravě článku děkujeme nejmenovanému policejnímu pyrotechnikovi.

 

Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.