Otec žáka řediteli školy zlomil nos

„Řekl mi, že jsem arogantní zmrd, tak jsem se neudržel a dal mu hlavičku,“ popsal otec

pátek 18. ledna 13:35 , aktualizace 16:19

Napadení

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Ve středu 16. ledna v budově Základní školy Poběžovice došlo mezi rodiči jednoho z žáků a ředitelem školy k hádce, která vygradovala až ve fyzické napadení.
     K hádce mělo dojít poté, co byli rodiče jednoho z žáků do školy zavoláni kvůli předchozímu napadení a zranění jejich syna spolužákem z jiné třídy. Rodiče údajně chtěli vědět, proč jejich synovi nebyla přivolána lékařská pomoc, na což měl podle útočníka ředitel školy reagovat urážkou otce. Ten se dle svých slov neudržel a řediteli dal "hlavičku". Ředitel školy tak skončil se zlomeným nosem.
     „Domažličtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, ze kterého je podezřelý třiačtyřicetiletý muž. Ten téhož dne měl  na chodbě u dveří ředitelny po předchozí hádce udeřit pětatřicetiletého ředitele čelem do nosu a způsobit mu zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. Policisté provedli šetření na místě činu, vyslechli svědky incidentu a případem se dále zabývají,“ uvedla tisková mluvčí policie. 
     Za trestný čin výtržnictví hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

AKTUALIZACE:

Přikládáme úplné a nezměněné vyjádření ředitele školy k celé situaci:

Vážená veřejnosti,
     vzhledem k různým dezinformacím a jednostrannému pohledu na věc bych rád touto cestou upřesnil či spíše vysvětlil některé informace uvedené v mediích dne 17. 1. 2019 týkající se napadení žáka naší školy a následně i mé osoby.
     U samotného incidentu a následného ošetření žáka jsem nebyl přítomen, o celé věci vím tedy pouze zprostředkovaně. Dle informací od kolegů došlo k tomuto napadení o přestávce. Jeden žák strčil do druhého, ten se uhodil do hlavy a způsobil si tržnou ránu.
     Žákovi byla neprodleně poskytnuta první pomoc ze strany obou našich učitelů -zdravotníků - a zároveň byl kontaktován zákonný zástupce (jak ukládá zákon). Ten si žáka vyzvedl a v momentě odchodu ze školy jsme se potkali na schodišti, kde došlo k vzájemnému rozhovoru. Ze strany otce bylo řečeno, že je syn ve škole opakovaně šikanován. Řekl jsem mu, že danou situaci prošetřím, protože jsem incidentu nebyl přítomen. Nebyl jsem tudíž logicky okamžitě schopen určit míru zavinění a výši trestů, a proto jsme se po krátké výměně názorů rozešli. Při odchodu žáka v doprovodu otce jsem viděl, že rána byla skutečně našimi zdravotníky ošetřena. Odmítám tedy jakékoliv tvrzení o neposkytnutí a odmítnutí první pomoci. Ostatně - pokud měli rodiče ohledně stavu jejich syna nějaké pochybnosti, proč ho odvezli k lékaři a nezavolali mu sanitku sami, když z toho teď viní školu? Pokud dítě nejevilo žádné známky toho, že by bylo jeho zranění životu nebezpečné, bylo opravdu nutné volat rychlou? A co když by ji v tom samém okamžiku potřeboval někdo, kdo by byl opravdu v ohrožení života?
     Z pozice rodiče samozřejmě chápu otcovo prvotní rozhořčení. Touto událostí jsem se ihned začal zabývat.
     Nicméně vzhledem k tomu, aby byla celá situace jasná, je nutné doplnit, že než otec s žákem opustili školu, došlo ke svévolné konfrontaci (vstup do vyučování) otce s druhý žákem, který měl zranění zavinit. To asi otci přišlo zřejmě normální… Jako za dob Chamurappiho - oko za oko, zub za zub. Co na tom, jak k incidentu došlo, kdo koho vyprovokoval, proč nevyděsit hned celou třídu i s učitelkou, že? Kde to žijeme, že to někomu může připadat normální?! Takovéto jednání je samozřejmě i v rozporu se školním řádem. Navíc - neměl být čas takto strávený věnován spíše péči o syna, pokud o něj měl takové obavy?
     Celý incident měl bohužel ještě dohru. Okolo třinácté hodiny přišli oba rodiče do školy s lékařskou zprávou. V ředitelně jsem si ji přečetl a sdělil jim, že úraz bude hlášen naší pojišťovně, která se s nimi následně zkontaktuje a pošle příslušné dokumenty. Pak opět došlo k diskuzi na téma šikana a chování žáků ve škole. Mohu potvrdit, že tento rozhovor proběhl v přinejmenším ,,horlivé“ náladě. Uznávám, že toto jednání jsem měl lépe zvládnout a rodiče vybízet ke klidu. Bohužel se to ale nepodařilo. Následně při odchodu z ředitelny (za přítomnosti svědků) došlo k vzájemnému fyzickému kontaktu. Chtěl bych jen podotknout, že arogantním zmrdem nazval otec mě, nikoli já jeho. Bohužel se mě to dotklo, takže jsem si pod fousy ulevil tím, co je potom asi on. A následovala hlavička… Uznávám ale, že podíl viny na tom, co se stalo, neseme oba rovnou mírou. Já jsem si to měl pouze myslet, on se měl udržet.
     Tímto se za své chování omlouvám, ale bohužel jsem také pouze jen člověk…Z výše uvedeného vyplývá, že úraz žáka se stal v úplně jinou dobu, než došlo k napadení mé osoby, jak nepřesně uvádějí média.
     K informaci, že já jsem si zavolal či nechal zavolat sanitku, kterou jsem odmítl přivolat zraněnému žákovi, uvedu pouze toto. Vážně si myslíte, že vzhledem ke svému povolání se bojím pouze o sebe a zdraví žáků, za které jsem ostatně ve škole také odpovědný, je mi ukradené?! K incidentu byla povolána policie, která přivolání rychlé nařídila. Jinak bych si ošetření zařídil sám…
     Do médií jsem se dnes z časových důvodů nemohl vyjádřit. Protože mne ale opravdu trápí negativní reakce bez vyslechnutí druhé strany, cítím potřebu ozřejmit i můj pohled na věc.
     Se všemi skutečnostmi jsem ochoten každého seznámit a nemám opravdu co skrývat.
     Všichni ve škole jsme se zachovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Děkuji za pochopení.

Ing. Petr Lehner

Foto ilustrační

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.