Foto

Traviči použili karbofuran, zatím zabili psa i lišku

Policie před návnadami varuje majitele zvířat i rodiče dětí

čtvrtek 10. ledna 15:52 , aktualizace 17:03

Zvířata

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     1. ledna byla policii nahlášena intoxikace psa neznámou látkou, ke které došlo v lesním porostu poblíž areálu Orlík v katastru obce Zruč-Senec. Bohužel, i přes okamžitě poskytnou veterinární pomoc došlo k úhynu psa. Následně dne 6. ledna byl policii nahlášen nález mrtvé lišky a tělo zvířete bylo nalezeno nedaleko místa otravy psa.
     "Vzhledem k okolnostem případu, vzniklo podezření, že by se mohlo jednat o intoxikaci karbofuranem, tedy vysoce jedovatou látkou, která byla dříve využívána zejména v zemědělství, přičemž od roku 2008 je v celé EU zakázána. Zda se skutečně jedná o uvedenou toxickou látku v současné době policisté prověřují ve spolupráci s odbornými orgány státní správy, kdy v současné době jsou prováděna laboratorní vyšetření zajištěných vzorků a patologicko-morfologická a toxikologická vyšetření uhynulé lišky," uvedla mluvčí policie s tím, že lze konstatovat, že již jen tím, že pachatel umístí takovou návnadu s obsahující karbofuran do přírody a dojde k otravě volně žijících či domácích zvířat, dopouští se přečinu týrání zvířat, ale také přečinu pytláctví a samozřejmě přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
     "Pokud je v důsledku takového jednání usmrcen jedinec takového druhu živočicha, který je zvláště chráněný nebo kriticky ohrožený, dopouští se tím pachatel také přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami," doplnila ještě mluvčí. 
     V každém případě takové jednání je z pohledu zákona trestné a každý takový nález návnady či uhynulého zvířete je nutné oznámit Policii České Republiky, Krajské veterinární správě nebo České inspekci životního prostředí. Návnada, respektive jedovatá látka je v tomto případě umísťována nejčastěji do živočišných produktů jako je vejce, ryby, vnitřnosti nebo jakákoli uzenina, takže hrozí, že návnadu může sníst i dítě.
     Karbofuran je velice nebezpečný, otrávený živočich umírá během několika minut v silných křečích, smrtelná dávka je kolem 0,5 mg na kilogram živé váhy, takže na usmrcení člověka stačí kávová lžička.
     Policie varuje, že nalezené návnady by se lidé neměli v žádném případě nijak dotýkat ani s ní manipulovat, a to zejména z důvodu ochrany svého vlastního zdraví. 

Foto (jiné případy):
1,2)  karbofuranem otrávení orli mořšťí 

3) karbofuranem otrávené vydry

4) 1,5 roku starý foxteriér, který sežral návnadu v podobě ryby, pitva provedená prokázala otravu karbofuranem

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.