Aktuálně

Únik nebezpečné látky ohrozil zaměstnance

Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů

26. června 2017 08:32, aktualizace pondělí 26. června 14:25

Hasiči Záchranáři

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Dnes před šestou hodinou rány vyjíždělo několik jednotek hasičů a záchranářů do Komenského ulice v Nýrsku do areálu společnosti Greiner aerospace CZ s.r.o., kde podle našich informací měl z poškozené nádrže uniknout vysoce toxický isokyanát. 
     Tato látka je vysoce hořlavá, snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Výpary mohou vytvářet se vzduchem explozivní směs. Většina par je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďuje se v nízko položených či uzavřených prostorech. Látka může reagovat s vodou, přičemž se mohou uvolňovat hořlavé, toxické nebo leptavé plyny za značného vývinu tepla. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Vdechnutí, požití či styk s párami, prachem či látkou samotnou může způsobit vážné poškození zdraví, poleptání či smrt.
     Podle našich informací se zaměstnanci stihli evakuovat ještě před příjezdem záchranných složek.
     "Dva muži, jeden narozený v roce 1994 a druhý v roce 1995, byli po ošetření převezeni na klatovskou internu kvůli intoxikaci chemickými látkami. Ani jeden z nich naštěstí nebyl ohrožen na životě,“ uvedl nám k případu tiskový mluvčí záchranářů.

AKTUALIZACE:

     "Před šestou hodinou ráno došlo v Nýrsku ve společnosti Greiner aerospace CZ s.r.o. v důsledku technologické závady k úniku asi 200 litrů chemické látky Desmodur trial. Poplach byl vyhlášen hasičům na stanici Klatovy a dobrovolným hasičům v obci. Současně jako posila do Nýrska vyjeli hasiči z Plzně Košutky jako opěrný bod kraje pro chemické havárie a Chemická laboratoř z Třemošné.
     Látka Desmodur trial se používá při výrobě plastů. Je nebezpečná pro člověka i životní prostředí. Hrozí mimo jiné otrava či poškození pokožky.
     Chemická látka unikla pouze v prostoru haly, mimo ní se nerozšířila. Látka neohrozila ani spodní vody ani ovzduší.
     Evakuace výrobní haly proběhla ještě před příjezdem jednotek. Čtyři zaměstnanci se přepravili z preventivních důvodů do nemocnice na pozorování.
     Hasiči zasahují v přetlakových protichemických oblecích. Pomocí sorbentu uniklou látku stabilizují a ukládají do připravených nádob. Na místo se dostavila specializovaná firma, která nádoby odveze a zajistí jejich ekologickou likvidaci. Na závěr hasiči provedou dekontaminaci haly a předají ji zástupcům firmy k dalšímu užívání,"
uvedla k zásahu tisková mluvčí hasičů.

Foto: HZSD.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.