Foto

Veřejnost se ptá, proč není Tereza Š ve vazbě

Soudkyně dala Tereze poslední šanci, bude pod dozorem a má zákaz drog

22. května 2017 12:41 , aktualizace 12:47

Napadení Právo

     Článek o nebezpečné dívce, která se převléká za muže a přepadá ženy, vzbudil velké emoce a ozvaly se nám desítky čtenářů s dotazem, proč nebyla obviněná Tereza Š vzata do vazby.
     Dnes jsme mluvili se soudkyní Okresního soudu Plzeň-město, které toto rozhodnutí učinila a také s další soudkyní, která sice s tímto případem nemá nic společného, ale vysvětlila nám pohled soudce při vazebním zasedání.
     Vazba je jeden za zajišťovacích úkonů trestního práva na který se vztahuje zásada tzv. ultima ratio, při které soud volí zajištění osoby pro účely trestního řízení vazbou až jako poslední z prostředků. Existují i mírnější prostředky, které mají při omezování osobní svobody člověka přednost.

     Každé takové rozhodnutí musí soudce učinit při svém nejlepším svědomí a vždy s velkým rozmyslem.

     Nejprve musí soud zhodnotit, zda jsou zde vazební důvody (Útěková vazba, koluzní vazba nebo předstižná vazba), ale i to, že vazební důvody jsou, nemusí ještě znamenat, že soud obviněného do vazby nakonec pošle.
      Soudce musí dál brát ohled na celou řadu okolností provázející případ, týkající se obviněného, jeho minulosti, jeho zázemí a mnoho dalšího. Každý případ je samozřejmě individuální.

     V případu Terezy Š. nakonec soudkyně po delší úvaze rozhodla, že dívka dostane ještě poslední šanci. Při rozhodování přihlédla mimo jiné k velmi nízkému věku obviněné, kdy teprve před třemi měsíci dovršila osmnáct let. Dále k tomu, že Tereza Š dosud nebyla nikdy trestána a také, že se za ni postavili její prarodiče, kteří nabídli, že u nich může bydlet až do soudu a slíbili nad ní dohled.

     Dívka u soudu dostala zákaz držení nebo požití drog, písemně se musela zavázat, že již nijak neporuší zákon, a že nadále bude se soudem plně spolupracovat.
     V žádném případě ale zamítnutí vazby neznamená, že dívka bude dál bez kontroly a bez dohledu. Soudkyně také nařídila, že dívka bude do soudu pod dohledem Probační a mediační služby, která bude o případných prohřešcích soud informovat.
     Dívka nakonec byla obeznámena s tím, že jakékoli porušení těchto pravidel může vyvolat obnovu vazebního řízení. 

Původní článek zde:

     O této dívce jsme již mnohokrát psali a bohužel nikdy ne v dobrém. Tereza Š. v minulosti byla 48x v celostním pátrání a více než 100x uprchla z diagnostického ústavu. Pokud zde výjimečně byla, pak patřila vždy k agresivním a nebezpečným i vůči vychovatelům. V polovině března tohoto roku Tereza dovršila osmnáctý rok svého věku a z ústavu vyšla jako svobodný člověk.

     Tato dívka má zvláštní zálibu, ráda se převléká za muže a také preferuje zcela oholenou hlavu. Bohužel je ale také ráda agresivní vůči jiným ženám a nijak se nerozpakuje napadnout i seniorky.
     Pohybuje se v komunitě plzeňských narkomanů a bezdomovců a může být opravdu nebezpečná.

     Za jedinou noc, konkrétně ve čtvrtek 11. května dokázala Tereza přepadnout dokonce čtyři ženy. „Ten den okolo tři čtvrtě na deset večer předstoupila teprve 18letá dívka, která svým zjevem a chováním budila dojem, že se jedná o mladého muže, před dvě ženy ve věku 20 a 21 let, které právě procházely po cestě vedoucí podél řeky Radbuzy ve směru od Papírenské lávky do centra Plzně. Dívkám zatarasila cestu vlastním tělem a na mladší z nich vykřikla, aby jí okamžitě vydala peněženku, jinak jí dá granát. 
     Když napadená žena odmítla požadavek útočnice splnit, pachatelka svou hrozbu znovu zopakovala. V ten okamžik se kamarádka napadené postavila před pachatelku, longboard, který držela v ruce, dala před svou hruď a zaujala obranné postavení. 
     Současně agresorce řekla, aby je nechala být.  Útočnice nejdříve do statečné dívky silou strčila a vzápětí se dala na útěk do centra města,“ popsala první útok mluvčí policie.

     Tereza tedy vytoužené peníze nezískala a tak vyrazila Plzní hledat své další oběti. O třicet minut později si vyhlédla další oběť a vůbec jí nevadilo, že jde o babičky ve věku 71 a 83 let.
     „71letá žena procházela zavěšena do své o dvanáct let starší kamarádky křižovatkou ulic Kopeckého sady a Jungmannova. K oběma ženám pachatelka přiběhla a z ruky mladší z nich násilím vytrhla kabelku. V té měla seniorka uloženu peněženku se 190 korunami, Plzeňskou kartou a osobními doklady. Dále okradená žena přišla o mobilní telefon a především o multifokální brýle, jejichž hodnota byla vyčíslena na patnáct tisíc korun. Útočnice samozřejmě i s lupem ihned z místa činu utekla,“ popsala dále i tento skutek mluvčí policie.

     Ještě tuto noc začali po nebezpečném pachateli velmi intenzivně pátrat všichni policisté ve službě. Ze začátku policisty značně mátlo, že jak poškozené, tak i svědci uváděli, že pachatelem byl muž. Zakrátko však zjistili nejen to, že pachatelem byla žena, ale dokonce i její totožnost, za což patří velký dík nejen hlídkám policie, ale i statečnému a pohotovému plzeňákovi.

     Každý by asi čekal, že dopadením Terezy příběh končí, čeká ji odhadem tak pět až šest let ve vězení a na rozsudek si počká ve vazbě. Tak to být i mělo, protože v rámci trestního řízení byl na mladou pachatelku podán podnět k návrhu na vzetí do vazby. Bohužel všechny překvapil výrok soudu, který neakceptoval návrh kriminalistů a státního zástupce na vazbu, a tak Tereza od soudu odešla zcela volně a na soud si počká na svobodě.