Žádost o rozvod - jak nepřijít o všechno

Několik rad od našeho partnera Advokátní kanceláře CINK a partneři s.r.o.

29. září 2017 00:24 , aktualizace 09:00

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Napsal nám čtenář, který nás zoufale žádal o radu. Prošel nedávno rozvodem a dle jeho slov ho při něm jeho exmanželka "doslova svlékla do naha". 
     Původně jsme o tomto tématu psát nechtěli, jenže se nás čtenáři na toto ptají často, a chtějí vědět jak mají postupovat nebo na co si dát pozor v případě, že se takováto situace přihodí, rozhodli jsme tedy zapátrat. Protože si uvědomujeme, že rozvod je pro většinu lidí psychicky náročný a představuje i nemalou finanční zátěž, obrátili jsme se na našeho partnera, Advokátní kancelář CINK.

     Jak projít rozvodem hladce a na co si dát pozor nejen při rozvodovém řízení a i v době, která rozvodu předchází, jsme se tedy zeptali Mgr. Michaely Bednárikové, advokátky s mnohaletými zkušenostmi a bohatou a pestrou praxí z oblasti rodinného práva z Advokátní kanceláře CINK a partneři, s.r.o.

Paní magistro, na co by člověk, který se rozhodne pro ukončení manželství, měl dát pozor, čeho se vyvarovat a na co pamatovat?

     Za svoji praxi jsem zažila již ledacos a bohužel musím říci, že rozvodů a sporů rodičů o děti stále přibývá a nevypadá to, že by se situace do budoucna měla zlepšit. Obecný návod, jak úspěšně vyřešit rozvod, však bohužel neexistuje; každou situaci je třeba řešit individuálně a podle situace dotyčného doporučit, jak je vhodné postupovat. 
     Pokud bych měla popsat návod na řešení všech situací, ve kterých se mohou manželé při rozvodu ocitnout, byla by to několikasvazková kniha a ne stručný rozhovor.
 

A dá se tedy našim čtenářům alespoň doporučit, na co by v případě rozvodu či hrozícího rozvodu neměli zapomenout?

     Ač je tedy nejlepší radou to, aby dotyčný neodkládal řešení situace a zavčasu se poradil s odborníkem, i přes to se dá obecně doporučit několik „triků“ či rad, které mohou čtenářům situaci ulehčit. Rozhodně se ale nejedná o vyčerpávající popis či o rady, které nahradí odbornou pomoc.

A jaké triky to tedy jsou? Povězte nám, na co si mají naši čtenáři dát pozor.

     Jak jsem již říkala, vše zde popsat nelze, ale mám-li shrnout maximálně 5 bodů, na které je třeba pamatovat, tak se jedná o následující:

1. Než podáte žádost o rozvod, zvažte, jak vyřešíte otázku péče o nezletilé děti.
     Ještě před tím, než dojde k rozvodu manželství, je potřeba vyřešit otázku péče o případné nezletilé děti, resp. to, komu budou děti svěřeny do péče a v jaké výši bude hrazeno výživné. Návrh se podává k soudu příslušnému dle bydliště dětí a v návrhu je třeba uvést všechny okolnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí soudu. V tomto ohledu je pak důležitý zejména zájem nezletilého dítěte, kdy se sleduje i názor daného dítěte k přihlédnutím k jeho věku a vyspělosti, ale např. i sociální a ekonomická situace obou rodičů.

2. Nenechte se zastrašit výhrůžkami druhého z manželů!
     V rámci naší praxe se čím dál častěji setkávám s tím, že jeden z manželů nutí druhého manžela výhrůžkami k tomu, aby návrh na rozvod manželství nepodával. Doporučuji nenechat se těmito výhrůžkami zastrašit a naopak co nejrychleji reagovat případným podáním návrhu s tím, že výhrůžky druhého z manželů doporučuji samozřejmě v co nejširší míře zdokumentovat, dají se úspěšně použít jako argumenty v dalších řízeních.

3. Máte dvě možnosti, aneb rozvod dohodou vs. sporný rozvod.
     Když se na rozvodu manželé shodnou, oba se k návrhu na rozvod manželství připojí a zároveň splní všechny formální podmínky pro rozvod manželství, rozvod je relativně rychlou záležitostí. Naproti tomu sporný rozvod může trvat i řadu let a dokonce může nastat situace, že soud manželství vůbec nerozvede a návrh na rozvod manželství zamítne. 
     Pokud se však chcete rozvést v každém případě, doporučujeme získat co nejvíce důkazů o tom, že k rozvodu manželství jsou skutečné a vážné důvody. Zde se setkávám často i s tím, že druhý z manželů se nechce rozvést a argumentuje vážnou újmou pouze z toho důvodu, aby co nejvíce prodloužil dobu, za kterou mu náleží výživné pro nerozvedeného manžela. V takovém případě určitě doporučuji odbornou pomoc, zkušený advokát je schopen najít pádné důvody pro rozvod manželství a dotáhnout případ do zdárného konce.

4. Hlídejte si svá práva, i Vy máte nárok na výživné!
     Manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost, takže pokud je Vaše majetková situace podstatně horší než majetková situace druhého manžela, máte nárok na výživné. Pokud jeden z manželů, jehož majetková situace je výrazně vyšší, Vám odmítá výživné hradit dobrovolně, doporučuji co nejdříve požádat o určení výživného soud; na rozdíl od výživného na děti Vám Vaše výživné nikdo zpětně nepřizná. 

5. Než se rozvedete, je vhodné myslet i na majetkové vypořádání!
     Pokud se na rozvodu manželství oba manželé shodnou, je třeba uzavřít dohodu o vypořádání. Dohodu doporučuji nechat si připravit odborníkem, nejlépe zkušeným advokátem na rodinné právo, protože často se setkávám i s tím, že manželé si dohodu připraví sami, dohoda je následně shledána neplatnou a (pokud druhý z manželů již nebude ochoten tento stav napravit) můžete se dostat do velmi nezáviděníhodné situace.
     Pokud se však na vypořádání majetku s manželem neshodnete, je nutné se obrátit na soud s podáním žaloby. Zde doporučuji shromáždit co nejvíce možných podkladů týkajících se společného majetku a závazků, pořídit si příslušnou fotodokumentaci a pokud možno nedávat „ z ruky“ doklady týkající se společného majetku a závazků a nepodepisovat žádné smlouvy či dohody, aniž byste si byli jisti, co z těchto dokumentů pro Vás vyplývá.
      Velkým problémem jsou pak dluhy vzniklé v manželství, a to zejména úvěry týkající se majetku, se kterými disponuje pouze jeden z manželů, typicky se pak jedná o hypotéky. Zde se musíte obrátit na banku, zda případné žádosti o vyvázání ze splácení hypotéky vyhoví, není to však pravidlem a nezřídka se stává, že druhý z manželů, na kterého má být hypotéka přepsána, nesplňuje podmínky banky pro toto přepsání. I tato situace je však řešitelná, nicméně zpravidla se opět neobejde bez odborníka, který Vám s daným poradí a pomůže.

     Děkujeme za Vaše doporučení, i když si uvědomujeme, že do našeho rozhovoru není možno zahrnout celou problematiku. Je však něco, co byste mohla našim čtenářům závěrem poradit?

     Ať již jste se s manželem na všech otázkách rozvodu manželství dohodli či s rozvodem manželství Váš manžel nesouhlasí, v obou případech doporučuji obrátit se na odborníka, který se touto problematikou zabývá (ideálně advokáta věnujícímu se této problematice), čímž do budoucna předejdete zbytečným problémům a často si tím výrazně snížíte i finanční zátěž, kterou rozvod manželství a s tím spojené otázky představují. 

     Klienti se někdy mylně domnívají, že návštěva advokáta je vhodná až v případě, že je rozvod již nevyhnutelný. Opak je však pravdou, celá řada klientů se na mě obrací i v situaci, kdy se jen chtějí ujistit, na co mají v případě rozvodu právo a na co si mají dát pozor. Tento odpovědný přístup pak dává takovémuto klientovi výhodu v situaci, kdy skutečně k rozvodu dojde a umožňuje mu se na tuto situaci připravit se znalostí toho, co ho čeká a jak na možné situace může reagovat.

     Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme našim čtenářům, aby podobné situace nemuseli nikdy řešit a pokud ano, aby se podařilo vyřešit je smírně a bez zbytečných komplikací.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.