Aktuálně

"Zbraně vám nevezmeme," zaznělo dnes z parlamentu

Novela Milana Chovance byla dnes přijata

28. června 2017 15:56 , aktualizace 17:15

Zbraně

      Dnes byla v parlametu uhájena velká část svobody našich občanů, kterou nám chtěla vzít nesmyslná směrnice Evropské unie.
     Tato směrnice, platná od 13. června by měla do patnácti měsíců ve všech členských státech Evropské unie omezit nebo zakázat většinu dlouhých poloautomatických zbraní, například i většinu klonů původního českého „samopalu“ vzor 58, respektive dnes již samonabíjecí pušky.
     Dále tato směrnice omezuje kapacitu zásobníků všech poloautomatických zbraní, ať už dlouhých nebo krátkých, a také nařizuje zavést nesmyslnou povinnou registraci dokonce i pro repliky historických zbraní. Zcela nepochopitelný až bláznivý je pak příkaz registrovat i některé zbraně znehodnocené.
     Tím se evropská směrnice dotýká nejen několika set tisíc držitelů zbrojního průkazu, jejichž spolehlivost a bezúhonnost je ověřována Policií ČR, ale také členů Klubů vojenské historie, pořadatelů a účastníků rekonstrukcí historických bitev, sběratelů, muzejníků a mnoha dalších lidí, kteří mají k historii, zbraním nebo jejich replikám nějaký vztah.     
     Tomuto nesmyslnému a občany na právech omezujícímu nařízení se postavil ministr Milan Chovanec: "Tato směrnice nedává smysl! Ukažte mi jeden jediný teroristický čin na území Evropy, který by byl spáchán legálně drženou zbraní. Nechceme odzbrojovat naše občany v době, kdy se v Evropě zhoršuje bezpečnost.“

     Ve Sněmovně dnes proběhlo nejen odbornou veřejností ostře sledované jednání o přijetí zbraňové novely ústavního zákona, konkrétně o doplnění článku 3 Ústavního zákona o bezpečnosti ČR.
     Touto novelou chtějí navrhovatelé, zejména ministr vnitra Milan Chovanec, šéf výboru pro bezpečnost Roman Váňa, poslanci Jana Černochová, Bronislav Schwarz a další, nejen posílit bezpečnost občanů České republiky, ale také postavit se nesmyslné evropské směrnici, kterou chce Evropská komise na základě názoru, že tím zabrání teroristickým útokům citelně omezit možnost legálních držitelů nabývat a držet některé druhy střelných zbraní a jejich doplňků.
     V návrhu nového zákona tak zaznívá: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“ přičemž zmíněný odstavec 2 zní: „Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.“
     Ačkoli má tato novela i své odpůrce, zvedlo pro ní dnes po více než dvouhodinové debatě ruku 139 ze 168 přítomných poslanců, proti hlasovalo pouze 9 poslanců.
     Odpůrci novely převážně argumentovali tím, že úprava ústavního zákona na evropskou směrnici nebude mít vliv. Tento názor ale velmi dobře vyvrací právní rozbor člena LEX z.s., Ondřeje Turka, který v souhrnu říká: „Jde jen o úpravu českých zákonů tak, aby pro ně platily zákony a smlouvy EU a ta se s námi nemohla ani soudit, když český parlament poslechne demokratický mandát a zmetkovou Směrnici o zbraních odmítne. Avšak nikoli otevřenou revoltou, nýbrž využitím právních mechanismů, které EU samotná poskytuje, a jimiž podobné výjimky sama aktivně nabízí jiným členským státům.“

     Návrh tohoto zákona není jediným krokem, kterým se chce ministr Chovanec evropské směrnici postavit: „Odzbrojovací směrnice by se u nás dotkla prakticky všech legálních držitelů zbraní, kterých je kolem 300 tisíc. Proto podáme jak žalobu na neplatnost, tak i návrh na odložení účinnosti směrnice.“ Podání této žaloby už vláda schválila a mělo by proběhnout do 17. srpna tohoto roku.

     Schválit tuto novelu musí ještě senát.