Foto

„Zlý revizor zase napadl nevinnou ženu…“

Jenže lež má krátké nohy a plakat kvůli bebí na Facebooku nepomůže

čtvrtek 23. ledna 16:41 , aktualizace 19:42

Právo

Partner článku – Mraknet

     Včera nás několik čtenářů upozornilo, že se na jedné plzeňské facebookové stránce objevil rozhořčený příspěvek pisatelky uvádějící, že ji v úterý zranili revizoři PMDP. Čtenáři se pak dotazovali, zda je to pravda či jak to bylo doopravdy a také, zda revizoři mají právo někoho zadržet silou.

Původní příspěvek „napadené“ ženy

Článek rozdělíme na dvě části, nejprve máme k dispozici odpověď dopravních podniků a poté odpověď i vysvětlení právníka

 Dopravní podniky

     Celou situaci jsme důkladně prošetřili a dospěli k následujícím závěrům. Mladá žena má od září 2019 blokovanou kartu pro platby ve vozech MHD z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejím bankovní účtu. O tomto žena moc dobře věděla například z vyrozumění reklamace týkající se předchozího obdobného případu z roku 2019, ve kterém jí byl celý správný postup popisován.
     Přesto slečna provedla od září 2019 celkem 13 neúspěšných pokusů o nákup jízdenky a ten poslední byl právě toto úterý. Po neúspěšném pokusu o nákup jízdenky ve voze se slečna šla posadit a při přepravní kontrole tak samozřejmě nemohla jízdenku předložit. S revizorem poté celou situaci odmítla řešit s tím, že spěchá do práce a chtěla odejít.

Zvukový záznam
     Obviňování revizorů černými pasažéry je bohužel běžné a je tedy samozřejmé, že se revizoři brání pořizováním video či audiozáznamů celé kontroly a tak to bylo i v tomto případě. Zvukový záznam celé kontroly má vedení PMDP k dispozici. Na něm je slyšet, že revizoři celkem osmkrát upozornili ženu, že musí prokázat svoji totožnost či zůstat na místě do příjezdu policie. Protože slečna tvrdila, že doklady nemá a stále chtěla odejít, chytl ji jeden z revizorů za bundu a zadržel ji. Policii na místo přivolali sami revizoři, ale nakonec přítomnost hlídky nebyla nutná, protože žena, když viděla, že revizoři volají policii, doklady raději vytáhla a revizorům předložila.

Názor právníka

     Jednak jsou tu obecná pravidla, vycházející ze zákona o drahách, který svými ustanoveními reguluje přepravní řád pro městské hromadné dopravce a zavádí povinnost prokázat se platným jízdním dokladem pověřené osobě, tedy revizorovi, případně osobním dokladem se sdělením osobních údajů, až po povinnost vyčkat na místě příjezdu policie ke ztotožnění černého pasažéra.
     Revizor městské hromadné dopravy tedy má právo požadovat předložení jízdenky, sdělení osobních údajů k vymáhání jízdného a pokuty a konečně i zadržet vás přiměřenou fyzickou silou k překonání vašeho odporu. Toto právo vychází z ustanovení přestupkového zákona o nutné obraně, kdy lze v rámci ochrany zájmů chráněných zákonem, v tomto případě právo na úhradu jízdného, využít jednání mající znaky přestupku. Vždy bude jádrem sporu slovíčko „přiměřené“ a bude záležet případ od případu, ale věřte, že typická situace mezi černým pasažérem a revizorem, kterou lze nazvat „přetahovaná o svršky“ je po právní stránce zcela v pořádku.

     Je tu také rozsudek Nejvyššího správního soudu (ze dne 9.9.2010, sp.zn. 1 As 34/2010), který přiznává v přiměřené míře revizorovi použít fyzickou sílu při držení černého pasažéra na místě do příjezdu policie.
     Zajímavostí tohoto rozsudku je, že vznikl na popud právě plzeňského revizora, který přidržel černého pasažéra u plotu tak, aby nemohl do příjezdu policejní hlídky utéci. Následně byl však obviněn z přestupku proti občanskému soužití a byla mu uložena pokuta. Plzeňský revizor se úspěšně bránil soudní cestou a Nejvyšší správní soud mu dal za pravdu, když ve svém judikátu potvrdil, že použití přiměřené fyzické síly k zadržení černého pasažéra je nezbytné pro vymáhání práva dopravního podniku na úhradu jízdného a nelze setrvat na stavu, kdy je chráněn černý pasažér před postihem za své protiprávní jednání.Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.