Foto

Týrání zvířat nijak neustává

Co je to týrání zvířat, i jak postupovat, setkáte-li se s ním

úterý 7. listopadu 13:57, aktualizace úterý 7. listopadu 14:22

Zvířata

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     S blížícími se vánočními svátky řeší řada rodičů, zda vyhovět přáním svých ratolestí a pod stromeček jim nadělit nějaké zvířátko. Z vlastní zkušenosti však víme, že ne všichni jsou schopni si uvědomit povinnosti, které se s pořízením domácího mazlíčka pojí, a my se pak setkáváme s těmito „nevhodnými vánočními dárky“ v útulcích, či se dokonce setkáme s případy týraných zvířat, kdy tyto navíc nejsou ojedinělé.

     Jak zasáhnout proti týrání zvířat? Na to jsme se zeptali Mgr. Terezy Švelchové, právničky z advokátní kanceláře CINK a partneři, která se touto problematikou zabývá.

Co všechno si vlastně můžeme představit pod pojmem týrání zvířat?
     Problematice týrání zvířat se věnuji již řadu let a kolikrát jsem překvapena, čeho jsou někteří lidé vůči zvířatům schopni. Právní úprava však naštěstí poskytuje řadu možností, jak proti takovémuto jednání zasáhnout.     
     Problematiku týrání zvířat řeší veřejnosti ne příliš známý zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu proti týrání, zvířetem pak tento zákon rozumí každého živého obratlovce vyjma člověka. Ustanovení § 4 daného zákona pak výslovně vymezuje, co vše se považuje za týrání zvířat. Výčet je velice obsáhlý, ve stručnosti však uvedu, že týráním zvířat tento zákon rozumí nejen to, že zvíře například nedostane najíst, je bito či jinak fyzicky trápeno, chováno v nevhodných podmínkách a podobně, ale také například podání dopingové látky zvířeti, či dokonce opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat, pokud se jedná o zvíře, které není volně žijící.

Chápu tedy správně, že osoba, která zanechá u silnice například psa, o kterého již nemá zájem se starat, může být za toto postihnuta?
     Ano, taková osoba se dopouští přestupku. Sankce jsou pak různé s ohledem na konkrétní přestupek. Za přestupek může být uložena pokuta až 500.000,- Kč, zákaz činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat.
     Dokonce není vyloučeno, že toto jednání bude posouzeno jako trestný čin a dotyčný za takovéto jednání skončí před soudem, bude za toto jednání odsouzen a v případě zvlášť závažných případů skončí i ve vězení.

Co dělat v případě, že se setkám s tím, že někdo týrá zvíře?
     Existuje několik možností dle toho, o chov jakých zvířat se jedná a za jakým účelem jsou zvířata chována. Můžete tedy podat podnět k prošetření podmínek, ve kterých zvířata žijí, a to ke krajské veterinární správě, dále se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem na zahájení přestupkového řízení. 
     Jelikož však týrání zvířat je dle ustanovení § 302 a § 303 trestního zákoníku také trestným činem, je možno se v případě podezření na týrání zvířete obrátit rovněž na Policii České republiky. Ze své praxe je mi známa řada případů, kdy pachatel za týrání zvířete skončil i ve vězení. Je tedy třeba, aby si každý uvědomil, že zvíře je živý tvor a takto k němu přistupoval, kdy v opačném případě může za takovéto jednání skončit před soudem.  

     Zeptali jsme se i v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi, zda se s týranými zvířaty setkávají a jak se taková zvířata projevují.
     "V nedávné době jsme se setkali se dvěma případy, které nyní šetří i policie. Pes Škubánek byl zanechán několik dnů opuštěný v bytě a k případu psa Beníka nemůžeme, vzhledem k probíhajícímu vyšetřováni, uvést detaily.
      Nejhorší případy se kterými jsme se setkali za existenci útulku byly dvě feny. Jedna byla kříženka amerického buldoka, která byla natolik vyhublá a vyčerpaná, že i přes veškerou péči do týdne zemřela. Druhá fenka, stafordka, k nám zase přišla poleptaná kyselinou.
     Týraná zvířata jsou v první řadě zničená psychicky. Bojí se, jsou apatická, odmítají potravu a často mají panický strach z ruky nebo vodítka,"
popsala nám provozní vedoucí útulku Bohumila Zíková.

     O týraných a utýraných zvířatech jsme i my byli bohužel nuceni mnohokrát informovat. Například v případě ubitého psa nedaleko Plané, nebo silně zanedbaného retrievera, který se do útulku dostal loni v únoru.


     

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.