Foto Video

2017: První pololetí 28 mrtvých, začátek druhého 7 mrtvých

Podrobný přehled dopravní nehodovosti a následných realizovaných opatření

22. července 2017 22:12 , aktualizace 23:33

Alkohol Cyklista Dálnice Doprava Drogy Hasiči Nehody Smrt Speciály Záchranáři

Partner článku – D.S.D. METAL plus


Na území Plzeňského kraje evidují policisté za první pololetí tohoto roku celkem:

 • 1712 dopravních nehod
 •     28 osob zemřelo 
 •     36 osob utrpělo těžká zranění
 •   831 osob utrpělo lehká zranění  
 •   142 účastníků těchto událostí bylo pod vlivem alkoholu
 •   116 mil. korun je celková hmotná škoda
 • 1477 nehod zavinili řidiči motorových vozidel
 •   101 nehod zavinilo zvíře ať lesní či domácí
 •     69 nehod zavinili řidiči nemotorových vozidel (např. cyklisté) 
 •     44 dopravních nehod bylo zaviněno chodci (z toho v 15 případech dětmi)
 •   831 nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy
 •   403 nehod bylo zaviněno nepřiměřenou rychlostí
 •   212 nedáním přednosti v jízdě
 • . 974 dopravních nehod šetřili policisté na pozemních komunikacích v obci
 •   738 mimo obec
 •     68 na dálnici D5, která protíná Plzeňský kraj.
 •   142 viníků těchto dopravních nehod bylo pod vlivem alkoholu
 •     86 viníků nadýchalo 1,5 promile a více
 •     12 viníků bylo pod vlivem drog, v jednom případě bylo OPL s alkoholem současně
 •   565 dopravních nehod byla srážka s pevnou překážkou
 •   547 srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
 •     98 srážek s chodcem, z toho v 29 případech s dítětem

NEJ den

     Pátek je dnem v týdnu, kdy se stalo za první pololetí tohoto roku nejvíce dopravních nehod, konkrétně 294 a zároveň v tomto dni zemřelo v souvislosti s dopravními nehodami nejvíce osob, tedy 8.

     Naopak nejméně dopravních nehod evidují policisté za toto období v neděli. 

11 mrtvých v červnu

     Letošní červen se tak bohužel stal v Plzeňském kraji jedním z nejtragičtějších měsíců v posledních mnoha letech.

 • 316 dopravních nehod
 •   11 mrtvých
 •   12 těžce zraněných
 • 197 lehce zraněných
 •   28 viníků bylo pod vlivem alkoholu

     Velmi nepříznivým měsícem, co do počtu dopravních nehod s tragickými následky, byl právě letošní červen, kdy policisté zaznamenali prudký nárůst těchto událostí v silničním provozu. 
     Na silnicích Plzeňského kraje při 10 tragických dopravních nehodách zemřelo 11 osob (při jedné dopravní nehodě přišly o život 2 osoby, bohužel děti – dopravní nehoda v Plzni U Rychtářky). 
     Ve srovnání s červnem minulého roku, kdy na silnicích Plzeňského kraje přišly v souvislosti s dopravními nehodami o život 3 osoby, policisté zaznamenali významný nárůst v počtu smrtelně zraněných, který je o 8 usmrcených vyšší.
     Nejvíce těchto dopravních nehod s tragickými následky, a to konkrétně pět, se v červnu stalo na území města Plzně, kde přišlo o život šest osob. 
     Následovalo území Plzně – venkova (jižního a severního Plzeňska), kde se staly čtyři takto vážné dopravní nehody, na jejichž následky zemřeli čtyři lidé.  
     Na území Rokycanska evidují policisté jednu dopravní nehodu s jedním smrtelným zraněním.
     Na Klatovsku, Domažlicku, Tachovsku a na dálnici D5, která protíná Plzeňský kraj, neevidují policisté za předmětné období ani jednu takto vážnou dopravní nehodu.

  Preventivní akce

       Policisté ze služby dopravní policie věnují dlouhodobě zvyšujícímu se trendu dopravní nehodovosti na území Plzeňského kraje značnou pozornost. Od začátku roku již bylo realizováno několik dopravně bezpečnostních akcí, které se zaměřovaly na všechny účastníky silničního provozu.      

  •       87 dopravně bezpečnostních akcí celkem bylo zorganizováno za první pololetí
  •       40 z těchto akcí policisté zaměřili na problematiku alkoholu a jiných návykových látek u účastníků silničního provozu
  •       34 bylo zaměřeno na všeobecné dodržování povinností, které vyplývají ze zákona o provozu na pozemních komunikacích
  •   2250 policistů bylo nasazeno do dopravně bezpečnostních akcí
  • 23722 dopravních přestupků celkem, z čehož:
  •   2816 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  •     647 překročení předepsaných rychlostních limitů
  •     553 nevyhovující technický stav vozidel
  •   7119 překročení předepsané rychlosti
  •   2660 nesprávný způsob jízdy 

       Zároveň proběhly i dny zvýšeného dohledu, kdy byl posílen výkon služby policistů v rizikových dnech, například o Velikonocích, na svátek Josefa, na konci školního roku či začátku letních prázdnin. V oblasti dopravy pořádali policisté celou řadu dalších dopravně preventivních akcí, při kterých například rozdávali motocyklistům reflexní šle, spolujezdcům v motorových vozidlech reflexní vesty, chodcům reflexní prvky. 

       Na území našeho kraje proběhl i tzv. „Speed maraton“, kde policisté měřili rychlost jízdy dle přání občanů.
       Další je opravně preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a „Řídím, piju nealko pivo“, která je zaměřena na problematiku požívání alkoholu v dopravě. Tato akce probíhá v průběhu letních prázdnin na našem území celkem 9x. 
       O letních prázdninách se dopravní policisté při běžných silničních kontrolách věnují i dětem, kterým rozdávají vzdělávací kvízy z oblasti dopravní výchovy. 
       Další reakcí na nepříznivý vývoj nehodovosti, zejména pak na vysokou nekázeň účastníků silničního provozu a problematiku alkoholu, bude spuštění nového preventivního projektu „Piješ? Řídíš? Zabíjíš!“, který bude podpořen rozhlasovými spoty na vybraných rádiových stanicích a veřejnost se s ním setká i formou plakátů. 
       Policisté také začali spolupracovat s Transfuzní stanicí FN Plzeň, darují krev a motivují k tomu další lidi kampaní „Vítězem je každý, dárce i obdarovaný“.

  7 mrtvých v červenci

       Na závěr je nutno podotknout, že i přes veškeré úsilí a snahy policistů, se nedaří dopravní nehodovost na území Plzeňského kraje snížit.
  Za 20 dní druhé poloviny roku zemřelo na silnicích  již 7 lidí! 
       Tato nepříznivá situace na silnicích Plzeňského kraje je dána zejména vysokou nekázní účastníků silničního provozu, kteří porušováním zákona ohrožují nejen své životy a zdraví, ale i životy a zdraví ostatních osob. 
       Nejvyšší míra zodpovědnosti je tedy na každém z nás.


  D.S.D. METAL plus

  Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.