Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

"Adolfa na vás, všechny muže a ženy do plynu...", tak tohle už Petruška přehnala!

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti pisatelce nenávistného komentáře

12. prosince 2023 14:58 , aktualizace 15:29

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     Několik čtenářů nás upozornilo na komentář pod jedním z našich článků, popisujícím kriminalitu Ukrajinců. Pisatelka Petruška V. tam vyhrožuje "Adolfem", čímž zcela evidentně myslí vůdce nacistické Třetí říše, neboť v další větě pokračuje: "...všechny muže a ženy do plynu...", celé vyjádření pisatelky si můžete přečíst níže. 

     Je pochopitelné, že příspěvek zaujal nejen naše čtenáře, ale i policisty, kteří se jím samozřejmě začali zabývat. "Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci," uvedla nám dnes mluvčí policie.

Šíření nenávisti na internetu

     Nenávistných projevů na sociálních sítích bohužel stále přibývá. Obvykle jde o slovní útoky, které podněcují, podporují nebo šíří nenávist vůči konkrétnímu člověku nebo skupině obyvatel. Takové jednání může být přestupkem nebo i trestným činem, záleží samozřejmě na tom, co přesně pisatel uvede. 
    V demokratické společnosti je pochopitelně nepřípustné jiné lidi hrubě urážet nebo vyzývat k jejich likvidaci a pisatel musí počítat s postihem.

Svoboda projevu je zaručená, ale...

     Svoboda projevu je zaručená, má ale své hranice, zjednodušeně řečeno končí tam, kde začínají práva a svobody druhých.
     Lidé si myslí, že mohou plně využívat svobodu projevu, což je zakotveno v Listině základních práv a svobod, konkrétně v článku 17. Mnoho z nich ale zapomíná, že v daném článku je také odstavec 4, který právo svobody projevu omezuje, a to z důvodů nezbytných pro ochranu práv a svobod druhých.

Co říká zákon?

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.