Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Video

Jste v maléru či řešíte problém a nemáte na právníka?

Víte, že můžete mít nárok na bezplatného a státem hrazeného advokáta?

3. srpna 2023 18:57 , aktualizace 19:27

Právo Speciály

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     Mnoho našich čtenářů se obrací na nás či na naši právní poradnu s různými problémy, ale když jim odsouhlasíme, že jde opravdu o vážnou věc a poradíme, aby si vzali právníka, odpovídají, že vzhledem ke své špatné situaci si ho nemohou dovolit.

     Jenže ono je to jinak. Většina lidí ví, že v případě trestního řízení má nárok na obhájce hrazeného státem, takzvaně ex offo, o možnosti přidělení advokáta i v případě občanskoprávních sporů ví ale jen málokdo. Přitom člověk ale samozřejmě nemůže být znevýhodněn jen tím, že na rozdíl od protistrany nemá dostatek finančních prostředků.


    Jak to se státem hrazeným právním zastoupením je, kdo na něj má nárok a jak o něj může požádat jsme se zeptali odborníků z Advokátní kanceláře Cink a partneři.

Kdy mám nárok na bezplatnou právní pomoc a advokáta hrazeného státem?

     Nárok na bezplatnou právní pomoc a osvobození od soudních poplatků má ten, kdo vzhledem ke svým finančním možnostem není schopen hradit náklady řízení, aniž by ohrozil vlastní výživu a výživu osob, ke kterým má vyživovací povinnost.
     V praxi to znamená, že není schopen hradit advokáta a soudní poplatky, aniž by tím ohrozil sebe nebo svoji rodinu ohledně platby dalších nezbytných nákladů, jako je jídlo, nájem, ošacení, výživné na děti a podobně.

     V takovém případě je možno požádat soud o ustanovení advokáta, který vás v dané věci zastoupí a jeho odměnu pak uhradí stát. Stejně tak je možné požádat o osvobození od soudních poplatků nebo nákladů spojených s uplatněním práv, například náklady na znalecké posudky.

Mám nízký příjem ale vlastním majetek jako auto nebo byt, mám nárok na ustanovení bezplatného advokáta?

     Vlastnictví majetku obecně nebrání o ustanovení advokáta požádat. Z judikatury, tedy rozhodnutí soudů, vyplývá, že nikdo nesmí být nucen prodávat majetek, aby si mohl dovolit zaplatit právní služby. I v případech klientů s majetkem máme zkušenost, že soudy našim žádostem vyhovují a bezplatného advokáta ustanoví.

Mohu požádat o ustanovení konkrétního advokáta?

      Pokud máte zájem o ustanovení konkrétního advokáta, je to možné, ale je třeba splnit několik podmínek. Proto, pokud máte zájem o ustanovení preferovaného advokáta, doporučujeme svěřit sepis žádosti odborníkovi. Ten ví, jak žádost formulovat, aby bylo soudem vyhověno nejen ohledně bezplatné právní pomoci, ale i ohledně konkrétního advokáta. Obecně máme zkušenost, že nám soudy u námi sepsaných žádostí v drtivé většině případů vyhoví a advokáta, který je navrhován, ustanoví.

Je pravda, že je možno požádat advokáta i v civilním řízení, nebo jen v případě trestního stíhání?

     O ustanovení bezplatného advokáta je možné požádat nejen v trestním řízení, kdy se jedná o obhajobu ex offo, ale i v případě běžného soudního řízení, jako jsou spory o majetek, děti, výživné, vypořádání společného jmění, pokud vás někdo žaluje a podobně.

     Obecně je ustanovení advokáta v případě, že nemám peníze na jeho služby, součástí práva na spravedlivý proces, které je garantováno Listinou základních práv a svobod.

Jak mám postupovat, když chci požádat soud o ustanovení bezplatného advokáta?

     Je třeba podat žádost na soud, vylíčit důvody proč je ustanovení požadováno a vyplnit formulář ohledně vašich majetkových poměrů. Žádost je možno podat jak pro nová řízení, tak i pro kauzy, kde již soudní řízení probíhá. Sepis žádosti doporučujeme svěřit odborníkovi, zvýšíte tak šanci na to, že soud vaší žádosti vyhoví.

Můžete mi žádost o bezplatnou právní pomoc sepsat?

     Ano, rádi s vámi zkonzultujeme, zda je ve vašem případě možné o bezplatného advokáta požádat a připravíme žádost pro soud. Za tyto služby si nic neúčtujeme, krátká konzultace ohledně ustanovení advokáta a sepis žádosti o ustanovení je z naší strany realizována zdarma jako pro bono aktivita.

    Pokud máte zájem o konzultaci, zda máte na státem hrazené právní zastoupení nárok, stačí se na nás obrátit prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.