Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

"Únik čpavku!" - rozsáhlé cvičení záchranných složek v plzeňském Prazdroji

Aktualizace článku: Varování hasičů – informace pro veřejnost o velkém cvičení v pivovaru

úterý 7. listopadu 17:13 , aktualizace 20:22

Hasiči

Aktualizace:

     Dnes ráno jsme informovali, že v plzeňském Prazdroji proběhne rozsáhlé cvičení hasičů a dalších bezpečnostních složek. Tématem cvičení byl únik čpavku, který se zde používá ve velkém množství v technologii chlazení piva. Jak cvičení probíhalo, se můžete podívat v tomto videu:Původní článek

     Dnes dopoledne se bude v plzeňském pivovaru konat velké cvičení hasičů, které bude ale v něčem zcela výjimečné. Letos totiž bude poprvé nejen aktivována siréna v pivovaru, ale lidem v okolí přijdou varovné SMS.
     "Jde o test systému a to je hlavní důvod toho, proč o něm informujeme dopředu. Aby lidé, kteří se budou nacházet poblíž pivovaru a stadionu Viktorky, nepanikařili, pokud jim přijde varovná SMS a uslyší sirénu," vysvětlil nám mluvčí hasičů.

     Toto cvičení se uskuteční od 10 do 11 hodin. Zúčastní se jej jednotky požární ochrany HZS PK z Územního odboru Plzeň, konkrétně z hasičské stanice Košutka, Plzeň-střed a Slovany. Dále se zúčastní JPO Plzeňského Prazdroje, členové JSDH Litice, družstva dronů SIT MP, Policie ČR, Městská policie Plzeň a ZZS PK.

Téma cvičení

     V pivovaru došlo k úniku čpavku. Dva pracovníci, kteří se snažili úniku zabránit, upadli do bezvědomí. Je nutná evakuace zaměstnanců. Začíná zásah hasičů a bude svolán Krizový štáb města Plzeň s rozšířenou působností.

Proč hasiči v pivovaru cvičí - možný únik čpavku

     Čpavek se v pivovarnictví používá ve velkém množství v technologii chlazení piva. Jak znalci zlatého moku asi vědí, při výrobě piva je potřeba jak vysokých teplot, tak i chladu a to zvláště v letních měsících. Čpavek je na toto výborný pomocník, ale běda kdyby unikl, jedná se o látku vysoce toxickou a nebezpečnou.

     Pivovarští ale riziko nijak nepodceňují a jejich hasiči patří ve svém oboru ke špičce. Čeho všeho se tato cvičení týkají nám kdysi, při jednom takovém tréninku záchranných akcí, popsal specialista HSE pivovaru, Stanislav Skoupý: "Jednalo se o pravidelné prověřovací cvičení na havárii únik čpavku z chladící technologie pivovaru, které pořádáme každý rok. Cvičení se účastní nejen jednotka dobrovolných hasičů pivovaru, ale i profesionální hasiči ze stanic Plzeň-Střed a Plzeň-Košutka."

Amoniak

    Čpavek, tedy amoniak, je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, který při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, těžší než vzduch. Se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi. V kapalné i plynné formě silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje dráždivý kašel a dušnost. Křeče dýchání mohou vést až k udušení. Kapalný vyvolává silné omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt.

     Klinické projevy otravy amoniakem jsou charakteristické − od  podráždění dýchacích cest při mírném postižení až po závažné pulmonální potíže v četně ARDS. Mechanismus otravy se vysvětluje vysokou rozpustností amoniaku ve vodě, čímž vzniká hydroxid amonný, který současně se značným místním tepelným účinkem (vlivem uvedené chemické reakce) působí destrukci sliznic a poleptání. Kontakt s pokožkou může působit popáleniny a vezikace, podráždění očí, zánět spojivek a hrtanu. Amoniak je absorbován horním dýchacím traktem, ale postižení silně koncentrovaným plynem nebo dlouhodobá expozice může způsobit tracheobronchiální nebo pulmonální zánětlivou reakci.

     "Pokud tedy dnes sirénu uslyšíte, či dostanete SMS, která vám oznámí, že bylo zahájeno cvičení, nemusíte dělat vůbec nic! To víte, abychom vám mohli zajišťovat bezpečí na nejvyšší úrovni s využitím moderních technologií, potřebujeme vše i občas vyzkoušet. Děkujeme za pochopení," zopakoval vše raději ještě jednou mluvčí hasičů.


 


D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.