Foto

Stali jste se obětí trestného činu?

Víte, co je to viktimizace či kdo jsou zvlášť zranitelné oběti? Víte, jaká máte práva?

Autor: Karel Aleš pátek 23. února 09:17 , aktualizace 09:17

Policie Právo Speciály

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     Víte, že včera byl Evropský den obětí trestných činů? Tento den je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí.

Když vidíte náš maják, víte, že pomoc se blíží

      Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ve spolupráci s Probační a mediační službou stejně tak, jako jejich kolegové v celé České republice, přesně v poledne uctili a podpořili tento významný den minutou ticha a zároveň rozblikali majáky svých služebních vozidel. Symbolizovali tak skutečnost, že když oběť trestného činu vidí blížící se majáky, ví, že přichází pomoc. 

Viktimizace

     Viktimizace je proces poškozování a způsobování újmy jedinci, který se stal obětí trestné činnosti.

     Policisté jsou si dobře vědomi zranitelnosti obětí trestných činů a jedním z jejich dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem.
     K zabránění druhotné viktimizace slouží také specializovaní krizoví interventi, speciálně vyškolení policisté a policejní psychologové, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Policie také disponuje plošným systémem specialistů a metodiků pro oběti trestných činů a domácího násilí a má propracovaný vzdělávací systém v této oblasti. Specialisté jsou pravidelně vzděláni v dovednostech, jakým způsobem pracovat s různými typy obětí a s jejich specifickými potřebami.

Zvlášť zranitelné oběti

     Práva obětí jsou samozřejmě ukotvena i v zákoně O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“ mezi které paří například i děti, osoby vysokého věku nebo obětí domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti policistou stejného pohlaví. 

     V loňském roce policisté v Plzeňském kraji evidovali celkem 9 562 trestných činů, z toho se jednalo o 755 činů násilného charakteru, 183 případů mravnostní trestné činnosti a 13 případů pak bylo kvalifikováno jako vražda. Mimo trestnou činnost je nutno zmínit následky tragických dopravních nehod, při kterých v loňském roce na silnicích našeho kraje zemřelo 27 osob.

Práva mají nejen oběti trestných činů, ale i osoby zasažené mimořádnými událostmi

     Trestný čin nebo jiná traumatizující událost se může dotknout každého z nás. Kdokoli se může ocitnout v roli oběti, svědka nebo dokonce pozůstalého po oběti tragické události. A každý v takové situaci reaguje jiným způsobem. Mohou se objevit i velmi silné stresové reakce, které jsou přirozenou odezvou na náročnou či dokonce extrémní událost. Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo jste byli zasaženi jinou mimořádnou událostí, nezůstávejte na zpracování a řešení situace sami.

Stali jste se obětí trestného činu?

     Zde najdete důležité informace, které můžete potřebovat pro zvládnutí této situace


 


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.