Foto

Devatenáct požárů za jediný den!

Hasiči se dnes nezastavili a některé viníky čekají hodně vysoké pokuty

12. března 2022 18:35 , aktualizace 19:18

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Dnes po celý den zasahují profesionální i dobrovolní hasiči na požárech, dle všeho vždy zaviněných neodborným a hlavně nezákonným vypalováním trávy. Asi v pěti případech se plameny rozšířily do lesa, v dalších pak hořely zahrady ať ty, kde se vypalovalo, nebo sousedící, v jednom případě oheň poškodil ovocný sad a v dalším se dostal do těsné blízkosti železniční tratě, kde musela být omezena doprava.
     Mimo jiné dnes takto hořelo ve Staňkově, v Hrádku, Kovčíně, u Krchleb, Únětic u Blovic, Srbů, Robčic, Kláštera, Neuraz, Hlinců, Chrástu, Plané u Hromic, Nýřan, Zemětic, Štenovického Borku a Rokycan. Podle velícího důstojníka jde za jediný den o devatenáct požárů! 

Hasiči varují

     Hasiči důrazně varují, každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a bohužel někdy dochází i ke ztrátám na životech. Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze fyzické uložit pokutu do výše 25 000 Kč a právnické až do výše 500 000 Kč.
     Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených, přiměřeně velkých hromadách, za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.


 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.