Foto Video

Těžkooděnci oblékli bílé pláště a jdou na pomoc nemocnici

Zdravotníci krajské pořádkové jednotky míří přímo na Covid oddělení

5. listopadu 2020 13:17 , aktualizace 13:17

Partner článku – Autosalon Dajbych

      Nemocnice v Plzeňském kraji se v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 potýkají na svých pracovištích s nedostatkem zdravotnického personálu. V našem kraji samozřejmě máme i pořádkovou jednotku, což jsou policisté, které laici znají spíše pod názvem těžkooděnci. Vzhledem k tomu, že v rámci této pořádkové jednotky, slouží i policisté se specializací zdravotník, rozhodlo se Krajské ředitelství policie nabídnout těmto nemocnicím pomoc. 

     "Krajské ředitelství proto podepsalo s Plzeňským krajem dohodu o spolupráci v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky. Účelem dohody je specifikace vzájemné spolupráce obou stran v rámci nasazení policistů a zaměstnanců k výkonu služby nebo práce u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní i následnou lůžkovou péči po dobu nouzového stavu," řekla nám dnes tisková mluvčí policie.  

     Na základě této dohody slouží od dnešního dne sedm policistů ve Stodské nemocnici a.s. Policisté se do této spolupráce sami aktivně zapojili, a protože v rámci práce u Policie České republiky absolvovali různé zdravotnické kurzy například od zdravotnické záchranné služby nebo letecké záchranné služby, budou rádi, pokud budou moci svoje nabyté znalosti využít pro dobrou věc. Jedná se o policisty, kteří slouží na obvodních odděleních a všichni společně také v pořádkové jednotce krajského ředitelství.  
     "Těší mě, že v této náročné době mohou rovněž i policisté nabídnout své služby zdravotnickým zařízením, zúročit zde své odborné znalosti a zdravotníkům alespoň částečně ulevit v jejich nelehké a vyčerpávající práci. Spolupráce bude doufám přínosná nejen pro zdravotníky, ale do budoucna i pro samotné policisty,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild.   
     „Nasazení policistů v našich nemocnicích nám v této době velmi pomůže. Jsem ráda, že nám Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje nabídlo pomocnou ruku. Patří jim za to velký dík,“ doplnila náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.
     "Ve Stodě budou policisté pracovat především u covidových pacientů, kde budou k dispozici sloužícím sestrám. Budou jim pomáhat s fyzicky náročnými činnostmi, jako je manipulace s pacienty, hygiena, prevence dekubitů, ale zároveň budou pod přímým dohledem vykonávat i některé odborné činnosti sester. Pokud nebudou intenzivní lůžka vytížena, budou vypomáhat s péčí o covidové pacienty u lůžek standardních," popsala vrchní sestra interního oddělení Drahoslava Letáková. 

Foto PČR

 Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.