Foto Video

Dodávka bez povolení převážela téměř 300 kilo zábavní pyrotechniky

Dodávku plnou pyrotechniky směřující na západočeské příhraniční tržnice zadrželi celníci

19. listopadu 2018 11:55 , aktualizace 11:58

Partner článku – Vochoc Trade, s.r.o.


     Celníci si v uplynulém týdnu při kontrolní činnosti vytipovali ke kontrole dodávku tovární značky IVECO. Při otevření jejího nákladového prostoru byla zjištěna přeprava velkého množství zábavní pyrotechniky.
     "Jednalo se, mimo jiné, o zábavní pyrotechniku klasifikačního kódu 1.3 G, v celkovém množství čisté výbušné látky 280,538 kg, spadající do přepravní kategorie 1. Povolené limitní množství bez splnění podmínek Dohody ADR je u této kategorie stanoveno na pouhých 20 kg. V tomto případě tak došlo k více než desetinásobnému překročení tohoto limitu a dopravce byl povinen splnit podmínky přepravy pro nebezpečné věci stanovené Dohodou ADR," uvedla tisková mluvčí celníků.
     Transport zábavní pyrotechniky upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).
     Kontrolované vozidlo nebylo žádným způsobem označeno jako vozidlo přepravující nebezpečné věci v souladu s Dohodou ADR, chybělo označení bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami a ani povinná výbava jednotky podle Dohody ADR nebyla úplná. Samotná zásilka nebyla doprovázena požadovanými průvodními doklady a řidič vozidla nepředložil Osvědčení o školení řidiče podle Dohody ADR. Došlo tak k závažnému porušení podmínek přepravy nebezpečných věcí.
     "Podle vyjádření dopravce bylo zboží zakoupeno za účelem dalšího prodeje trhovcům na tržnicích v pohraničí, zejména na Folmavě, Lískové, Železné a Svaté Kateřině," doplnila mluvčí celníků.

     Zábavní pyrotechnika představuje rizikovou komoditu, proto je její množství při přepravě limitováno a podmínky její přepravy jsou upraveny právními předpisy tak, aby byl zajištěn její bezpečný transport a umožněna řádná kontrola.
     Řidiči byl vysloven zákaz pokračování v další jízdě a případ byl předán k dalšímu řízení Krajskému úřadu pro Plzeňský kraj.

Foto a video: Celní úřad pro Plzeňský kraj  

Vochoc Trade, s.r.o.

Dodavatel a výrobce osobních ochranných pracovních pomůcek. Nejširší sortiment OOPP, velké skladové zásoby a skvělé služby. Dlouholeté zkušenosti nám dodávají profesionalitu a možnost okamžitě reagovat na Vaše požadavky. Absolutní špička ve svém oboru - to je Vochoc!