Foto Video

Domovinka je tu pro potřebné

Představujeme „Ty sestřičky s pejsky!“

Domovinka 23. listopadu 2019 13:33 , aktualizace 14:01

Partner článku – Domovinka


     Domovinka v Plzni funguje již od roku 1998 a převážně se stará o seniory a nemocné v Plzni. Začínaly s kolegyní ve dvou, dnes se stará o seniory a nemocné v Plzni přes 40 zaměstnanců. Zajišťují péči nemocným, kteří zvládnou být doma a nepotřebují přímý dohled lékaře. Sestřičky Domovinky provádějí převazy, aplikují inzulín, injekce, provádí odběry krve, rehabilitují, ale i zajišťují celkovou ošetřovatelskou péči u vážně nebo dlouhodobě nemocných. 

     Sestřičkám pomáhají pečovatelky, které klienty zajistí po sociální stránce - nakoupí, uklidí, vykoupou, nakrmí, chodí s klienty na procházky nebo jako doprovod k lékaři. Zajišťují domácí péči, ale také péči včetně ubytování.

Domovinka hledá nové kolegy

     Šéfová celé organizace Mgr. Bohumila Hajšmanová bere staroušky téměř jako svoji druhou rodinu, neustále pro ně vymýšlí nové aktivity a plní jim přání.
     Pomozte i Vy a pojďte pomoci plnit seniorům přání nejen o Vánocích. Přispějte jakoukoliv částku na náš transparentní účet (můžete online sledovat, jak peníze využíváme) a my i v dalším roce budeme přání plnit.
                            Bez vás to totiž nejde!

                115-2320490247/0100

„Ty sestřičky s pejsky!“

     Další službou Domovinky je canisterapie. Tři pomocníci pracují nejen ve stacionáři, ale dojíždí i do domácností, kde si staří lidé mohou hrát se speciálně vycvičenými psy a tato nestandardní terapie jim velmi pomáhá.  Projekt má i druhou část – Pes spojuje generace – v té jezdí canisterapeuti a seniorka do Dětského centra číst pohádky nejmenším, canisterapeutické týmy se věnují větším dětem a učí je, proč se nebát psů. Ve třetím jezdí canisterapeuti do škol učit děti chování k pejskům, první pomoc, ale zejména chování k seniorům.

Více zde: https://www.domovinka.cz/

Domovinka

Domovinka – sociální služba, která na území Plzně pomáhá již přes 20 let. Provozujeme stacionář, ve kterém naleznou domov senioři, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů žít sami. Máme zde ale možnost i denního stacionáře.