Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

Drony nad Plzní

V Plzni spouští unikátní výukový program zaměřený na drony

26. ledna 2017 10:31


     "V dronech je budoucnost,"
říkají odborníci. Jejich budoucí uplatnění je široké a rozmanité, drony budou umět samy pátrat po ztracených lidech v terénu, doručí jim v případě potřeby záchranný balíček a přivedou pomoc. Policistům budou zajišťovat přehled o tom co se kde děje a časem předčí stabilní kamery. Drony prostě budou člověku sloužit ve všech odvětvích a Plzeň v tomto ohledu nijak nezaspala.

     Seznámit studenty s technologiemi používanými při návrhu, konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních letadel, nezbytnou legislativou a v neposlední řadě i letovou praxí – taková je náplň unikátního certifikátového programu zaměřeného na drony, který ve spolupráci s městem spouští Západočeská univerzita v Plzni. První zájemci jej mohou začít studovat od akademického roku 2017/2018. 

     „Je to první program tohoto typu v České republice, nikde jinde ho studovat nelze. Vznik iniciovalo město Plzeň a já jsem velmi rád, že se to podařilo. Jsem přesvědčen, že program zvýší prestiž technických fakult Západočeské univerzity a také ještě rozšíří možnosti technického vzdělávání, které se snažíme v našem městě maximálně podporovat,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. 

     „Primárně je program Technologie pro bezpilotní létání určen pro studenty technických fakult – fakulty aplikovaných věd, strojní a elektrotechnické. Vyučující z těchto fakult studenty seznámí v řadě povinných i volitelných předmětů nejen se stavbou a provozem dronů, ale i s platnou legislativou v oblasti bezpilotního létání. Po absolvování programu obdrží certifikát, který se vydává jako příloha k diplomu. Studenti budou schopni samostatně vést projekty v oblasti stavby nebo využití bezpilotních leteckých prostředků. Certifikát tak zvýší cenu absolventa na trhu práce u specializovaných firem,“ shrnul Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni.

     Na studenty čekají nejrůznější předměty, jako jsou například Řízení a využití bezpilotních leteckých prostředků, Zpracování digitalizovaného obrazu, Teorie odhadu a zpracování signálu nebo Základy robotiky. Jako lektoři se do programu zapojí také zaměstnanci Správy informačních technologií města Plzně (SITMP), konkrétně úseků Dronet a Drony SITMP, kteří se specializují právě na podporu kybernetického průmyslu, zejména bezpilotního létání. Studentům poskytnou průpravu související se stavbou i provozem dronů, legislativou a letovou praxí.

     Město má s rozvojem v oblasti bezpilotního létání velké plány. „V současné době dokončujeme rekonstrukci hal v bývalém depu dopravních podniků v Cukrovarské ulici, které se stanou zázemím pro Centrum Dronet. Kromě toho, že je naším cílem do Plzně přilákat firmy podnikající v oblasti znalostní ekonomiky, chceme zde také vytvořit zázemí pro studenty a nabídnout mladým lidem příležitosti, aby mohli sami zakládat nové společnosti. S každým dalším odborníkem v tomto oboru navíc roste šance, že sem již podnikající společnost bude mít zájem přesunout svoji výrobu,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

     Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře, pod kterého SITMP spadá, je bezpilotní létání odvětvím, které jde mílovými kroky dopředu. „A právě proto, že jako jediné město v České republice máme povolení na provádění leteckých prací, máme ideální prostředí, aby zde ‚rostli‘ odborníci v tomto oboru,“ řekl Pavel Šindelář. Projekt zapadá do konceptu města nazvaného Smart Edu Plzeň, jehož cílem je zajistit podporu technického vzdělávání v Plzni od mateřské až po vysokou školu a to pomocí nejrůznějších aktivit. 

     První zájemci se mohou na certifikátový program Technologie pro bezpilotní létání hlásit v akademickém roce 2017/2018. Více informací je k dispozici na webových stránkách jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni a na www.dronet.cz.  

Zdroj: Město Plzeň

Video: Saad Eddin Shabouk