Hasiči v roce 2021

Bilance zásahů a činnosti hasičů v našem kraji za loňský rok

středa 26. ledna 19:38 , aktualizace 19:38

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Hasiči dnes zveřejnili bilanci zásahů a činnosti za loňský rok:

     Rok 2021 byl pro HZS Plzeňského kraje opět o něco náročnější než rok 2020. Počet událostí se zvýšil o více než 1200 a to zejména díky množství technických zásahů, jejichž počet oproti roku 2020 narostl o 849.

     Nákazová situace ve společnosti se i v roce 2021 promítala do činnosti hasičů. V rámci běžné výjezdové činnosti přibyly zvýšené nároky na dodržování bezpečnostních postupů, zejména v případech, kdy jsme například pomáhali ZZS s manipulací a transportem pacientů, u nichž byla potvrzena pozitivita na COVID 19.
     Samotný výkon služby na stanicích byl v době nouzového stavu upraven tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost nákazy mezi hasiči ve směnách. Možnosti nechat se očkovat využilo od jara do konce roku téměř 80% příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Plzeňského kraje.
     Díky nastaveným vnitřním opatřením nedošlo za celý rok k omezení výkonu služby. Omezení se však dotklo počtu cvičení a výcviků. Z plánovaného počtu sedmi cvičení IZS se uskutečnily pouze tři. Jedno bylo zrušeno a zbylé tři se přesouvají na rok 2022.

     Aktivity preventivně výchovné činnosti, které byly naplánovány na rok 2021 a měly navázat na akce z předchozích let, byly z důvodu epidemiologické situace onemocnění COVID 19 a díky nařízením MZČR převážně rušeny. Přesto se i v roce 2021 podařilo v Plzeňském kraji realizovat několik akcí pro veřejnost. Celkem 12 akcí pro 3 730 osob z toho 1 680 dětí. Část preventivně výchovné činnosti se přesunula do online prostoru, kde formou příspěvků a soutěží byl realizován například Den požární bezpečnosti.

     Činnost našich příslušníků byla i nadále zaměřena na pomoc občanům a institucím při zvládání epidemie COVID 19. Naše mobilní odběrové týmy testovaly na základě požadavků Krajského úřadu a Krajské hygienické stanice na odběrových místech ve Stodu, Domažlicích a Tachově.  Působili jsme též na hraničním přechodu Rozvadov, dezinfikovali objekty nemocnic. Část příslušníků byla vyčleněna k trasování kontaktů COVID pozitivních občanů. V neposlední řadě naši příslušníci v prosinci pomáhali spolu s příslušníky PČR v Domu pro seniory a tělesně postižené v Těních, kde odsloužili jako pomocný personál (sanitáři) celkem 468 pracovních hodin v dvanáctihodinovém režimu.

Personální situace

     Počet zaměstnanců HZS Plzeňského kraje byl navýšen ze 705 na 718. Všech 13 nových zaměstnanců bylo přijato do služebního poměru a zařazeno do výjezdových jednotek. Konkrétně 6 příslušníků na stanici Železná Ruda, 6 příslušníků na stanici Radnice a jeden příslušník na stanici Košutka. Zvýšení počtu sloužících hasičů zvyšuje akceschopnost jednotky a umožňuje například výjezd většího množství mobilní požární techniky z jedné hasičské stanice.

Obnova techniky a vybavení

     Nadále trvá potřeba obměny a aktualizace stávajícího vozového parku HZS Pk, proto v roce 2021 proběhl nákup tří cisternových automobilových stříkaček pro stanice Domažlice, Nýřany a Přeštice v celkové hodnotě 24 120 000Kč. Dále byl zakoupen jeden technický automobil pro stanici Přeštice v hodnotě 4 890 000Kč. Do Rokycan bylo pořízeno velitelské vozidlo v hodnotě 584 000 Kč. V neposlední řadě jsme zakoupili týlový kontejner v hodnotě 3 826 000Kč.

     V rámci zástavby do nové cisternové automobilové stříkačky pro stanici Domažlice bylo instalováno zařízení COBRA pro zefektivnění zásahu prvovýjezdového vozidla.

     Došlo také k obměně a nákupu nových technických prostředků jako například záchranné seskokové matrace, měřící stolice ke kontrole dýchacích přístrojů, lodního motoru atd.

     Finanční prostředky na tyto nákupy plynuly z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Fondu zábrany škod, Veřejné pokladní správy, či byly poskytnuty jako finanční dary od Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, nebo města Rokycany.

Zásahová činnost

     V roce 2021 jsme měli 11 007 událostí včetně 580 planých poplachů. 222 osob zemřelo, zraněno bylo 1 849 civilních osob a 39 hasičů. Během zásahů u mimořádných událostí bylo 2 270 osob evakuováno z ohroženého prostoru a 2 111 osob bylo zachráněno.

Činnost KOPIS

     Krajské operační a informační středisko odbavilo 120 533 tísňových hovorů.

Požáry

     Z pohledu standardní zásahové činnosti jsme řešili 1 017 požárů s různým rozsahem škod. U tří z nich dosáhla škoda více než 10 milionů Kč. Celková škoda způsobená požáry byla téměř 172 milionů Kč (v roce 2020 to bylo 185 mil. Kč). Podařilo se uchránit hodnoty za bezmála 845 mil. Kč (2020 to bylo 964,8 mil Kč).

     V přímé souvislosti s požáry bohužel zemřely 4 osoby a 50 osob bylo zraněno. Z hasičů smrtelné zranění neutrpěl nikdo, 13 hasičů však bylo zraněno při likvidaci těchto požárů.

     V loňském roce bylo evidováno 417 požárů budov a staveb, z tohoto bylo 240 požárů v objektech bytového fondu. Dále bylo evidováno 135 požárů dopravních prostředků a 465 požárů volných ploch (lesy, zemědělské plochy, odpadní produkty). 

     Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v roce 2021 byly nedbalost (311 případů), technické závady (217 případů) a požáry od spalinových cest (130 případů). V 54 případech byly požáry zapáleny úmyslně.

Dopravní nehody

     V roce 2021 jsme zasahovali u 1 485 dopravních nehod, při nichž zemřelo 39 osob a 1 115 jich bylo zraněno.

Úniky nebezpečných látek

     Celkem 641 krát jsme vyjeli k různým typům úniku nebezpečných chemických látek. Při těchto zásazích bylo zraněno 16 osob a 4 osoby zemřely.

     Dva nejvýznamnější zásahy z hlediska nasazení jednotek a ztrát na životech byly:

Únik nebezpečné látky do ovzduší v Plzni – Skvrňanech 18.6.2021:

Již třetí mrtvý po úniku Sulfanu ve Skvrňanech

Již třetí mrtvý po úniku Sulfanu ve Skvrňanech

19. 06. 2021, 14:39, aktualizace 20. 06. 2021, 22:41

Bohužel zemřel další člověk na včerejší otravu plynem

Srážka dvou vlaků u obce Milavče 4.8.2021:

Železniční neštěstí – již tři mrtví

Železniční neštěstí – již tři mrtví

04. 08. 2021, 11:53, aktualizace 04. 08. 2021, 15:59

Tragický střet vlaků u Domažlic – kolem padesáti zraněných a bohužel i tři mrtví

Tornádo na Moravě

      26.6.2021 byl HZS Plzeňského kraje vyslán odřad na pomoc tornádem postižené Jižní Moravě, který působil při odstraňování živelné pohromy v Moravské Nové Vsi celkem 9 dnů do 3.7.2021. Mimo příslušníků Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje se podílely na odstraňování následků tornáda též jednotky sborů dobrovolných hasičů  z Nýřan, Stříbra, Tachova, Kožlan, Vejprnic, Poběžovic, Kožlan, Chudenic, Nepomuku, Horšovského Týna, Bělé nad Radbuzou, Klatov – Lubů, Koutu na Šumavě a Plzně - Doubravky.  Na odstraňování živelné pohromy v Moravské Nové Vsi se pracovalo 54 příslušníků HZS včetně příslušníků týmu posttraumatické péče, kteří na místě působili až do 6.7.2021. Dále 62 členů jednotek SDH obcí a 29 kusů mobilní požární techniky.

Srovnání s rokem 2020

     Nasazení a činnost HZS Pk v rámci opatření COVID 19

Odběrové týmy

     Dva mobilní odběrové týmy (MOT) složené z příslušníků – zdravotníků HZS PK a doplněné o administrativní pracovníky z řad příslušníků HZS Pk byly nasazeny, aby zabezpečovaly odběry pro KHS Pk a určené nemocnice v kraji.

Činnost MOT HZS Pk na základě požadavků KÚ Pk, KHS Pk a dalších subjektů:

 • testování na odběrových místech (dále OM) ve Stodské nemocnici, a.s., Domažlické nemocnici, a.s. a OM Tachov, 143 výjezdů, provedeno 16 320 odběrů
 • testování na žádost KHS Pk, 43 výjezdů, provedeno 856 odběrů
 • testování na hraničním přechodu Rozvadov, provedeno 1 086 odběrů
 • spolupráce s neziskovou organizací PONTON, z. s. Plzeň při testování v ubytovacích zařízeních a ubytovacím centru pro lidi bez domova, 6 výjezdů, provedeno 345 odběrů

Zajištění dopravy mobilních očkovacích týmů a dobrovolníků ČČK:

 • Doprava mobilního očkovacího týmu Stodské nemocnice, a.s, 9 výjezdůna 25 očkovacích míst
 • Doprava dobrovolníků ČČK do Stodské nemocnice, a.s. a Domažlické nemocnice, a.s., provedeno 6 transferů
 • Doprava očkovacích týmů (vakcinace v domovech s pečovatelskou službou, ubytovnách) provedeno 25 výjezdů

Činnost na hraničním přechodu Rozvadov

     Ve dnech od 15. 2. do 18. 2. 2021 HZS Pk spolupracoval na řešení situace vzniklé v důsledku zavedených opatření Spolkové republiky Německo (SRN) na hraničním přechodu Rozvadov. Jednalo se o výstavbu a provoz zázemí pro zajištění činnosti MOT HZS Pk a ostatních subjektů (Záchranná služba Asociace samaritánů ČR, SCIMED Biotechnologies  s.r.o.). Z důvodu požadavku SRN na testování všech osob vstupujících na její území (včetně řidičů mezinárodní kamionové přepravy) bylo na hraničním přechodu Rozvadov zřízeno odběrné místo. HZS Pk dále poskytoval humanitární pomoc pro řidiče kamionů a příslušníky zasahujících složek formou teplých nápojů apod.

     Dne 15. 2. 2021 večer nastal na hraničním přechodu Rozvadov dopravní kolaps, přechod byl neprůjezdný, nákladní automobily zablokovaly dálnici D5 již od 128 km a řidiči stáli v zimě a sněhu ve frontě na testování 10 až 16 hodin. Z rozhodnutí ředitele HZS Pk byl nasazen týlový kontejner z ÚO Domažlice, ve kterém vypomáhal nepřetržitě s testováním MOT HZS Pk. Příslušníci z ÚO Tachov nasadili týlový kontejner, ve kterém poskytovali hlavně řidičům, ale i zasahujícím příslušníkům teplé nápoje. Dále bylo prováděno zásobování odběrných míst elektrickou energií 3 elektrocentrálami. Po dobu nasazení zajišťovali příslušníci ÚO Tachov doplňování PHM, kontrolu a údržbu elektrocentrál.

     V noci z 3. na 4. 3. 2021 došlo opět k zablokování přechodu z důvodu dlouhé čekací doby na testy řidičů. Opět jsme nasadili MOT HZS Pk spolu s týlovým kontejnerem ÚO Tachov (poskytnutí teplých nápojů).

Další činnosti HZS Pk

 • Předurčení příslušníci se účastnili jednání KŠ ORP
 • Dezinfekce objektů a ploch dle požadavků KÚ Pk a ORP, převážně se jednalo o COVID oddělení nemocnic a to hlavně v Rokycanské nemocnici, a.s. a v Nemocnici Privamed a.s.
 • Zřízení dekontaminačního stanoviště pro sanitní vozidla v Domažlické nemocnici, a.s.
 • Spolupráce s KÚ Pk při plnění úkolů vydaných ÚKŠ - získávání informací a jejich administrace v oblasti zajištění ubytování (pro COVID 19 pacienty) v objektech hotelového typu, pohřebnictví a zpracování seznamů pro očkování pracovníků superkritické infrastruktury
 • Měření koncentrací kyslíku v nemocnicích poskytujících kyslíkovou terapii pacientům COVID 19

                                      Zpracoval kpt. Mgr. Petr Poncar


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.