Foto

Záchranná rota Zbiroh - tip možná právě pro vás!

Speciálně vybavená a vycvičená jednotka hasičů přijme nové kolegy

pátek 17. března 15:33 , aktualizace 16:05

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus


     Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky hledá nové uchazeče na posty příslušníků HZS ČR - hasiče pro základnu ve Zbirohu.

     Měli by zájem například o studenty, kteří by se měli zájem v této profesi do budoucna realizovat především z oboru bezpečnost obyvatelstva denního studia. Přihlásit se ale může každý, koho by tato rozmanitá a záslužná práce zajímala a splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru.

Ve služebním poměru u Záchranného útvaru HZS ČR můžete očekávat:

Pracovní doba:
všední dny od 7:00 do 15:00
týdenní pohotovosti mimo pracoviště

Platové podmínky:
zařazení ve 3. a 4. tarifní třídě s možností dalšího růstu
zvláštní příplatek 5 600 Kč + 500 Kč
po zapracování osobní příplatek
pracovní a kázeňské odměny
nástupní plat bez praxe cca 28 000 Kč (po absolvování nástupního kurzu)
pravidelné zvyšování platu na základě odsloužených let

Výhody služebního poměru:
dovolená v délce 6 týdnů
náhrada platu v nemoci po dobu 30 kalendářních dnů
neustálý profesní rozvoj
výhody FKSP
po 15 odsloužených letech každoroční ozdravný pobyt
po 15 odsloužených letech výsluhový příspěvek (renta)

Záchranná rota Zbiroh

     Jde o speciálně vybavenou a vycvičenou jednotku hasičů, která mimo jiné vyhledává a vyprošťuje zavalené osoby ze sutin a závalů, zřizuje průchody a průjezdy, vytváří protipožární ochranné pásy, poskytuje nouzovou dodávku vody, potravin a elektrické energie a osvětlení pracovišť, lokalizuje a likviduje následky poruch inženýrských sítí.

     Dále poskytuje zajišťovací práce u poškozených objektů, případně jejich stržení, provádí zemní práce jako například uvolňování koryt řek nebo zavalené komunikace, vyprošťuje uvázlou nebo havarovanou techniku, provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií, poskytuje pomoc při likvidaci ropných havárií.

     Také provádí dekontaminaci osob, techniky a materiálu, jejich vyprošťování z kontaminovaného prostoru i dekontaminaci zamořených prostorů a objektů. Provádí radiační, chemický a biologický průzkum, meteorologické pozorování a podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci.

Bližší informace o aktuálně volných pracovních místech v této jednotce viz QR kód:


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.