Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Hasiči v tuto chvíli bojují s rozsáhlým lesním požárem

Je vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, probíhá mimo jiné i letecké hašení a pomáhají také hasiči ze sousedního Německa

4. června 2023 16:29 , aktualizace pondělí 5. června 11:49

Hasiči


     V Karlovarském kraji u Bublavy hoří lesní porost na rozloze již více než dva hektary a oheň se vlivem větru dál šíří. Podle mluvčího hasičů je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Na místo přiletěl také vrtulník Policie ČR s bambi vakem a probíhá tak mimo jiné i letecké hašení.
     Na místě v tuto chvíli zasahuje velké množství dobrovolných i profesionálních jednotek hasičů a byli povoláni i hasiči ze sousedního Německa.

     Policisté žádají řidiče, aby okolím projížděli s maximální opatrností, po silnicích se pohybuje větší množství hasičské techniky! 


     Stejně tak i v Plzeňském kraji hasiči v tuto chvíli bojují s lesním požárem. Ten vypukl po třetí hodině odpoledne nedaleko Klatov u obce Tupadly v Městských lesích Klatovy. Na místě je v tuto chvíli šest jednotek hasičů s deseti kusy techniky. 

     Tento lesní požár je každopádně nesrovnatelně menší než výše uvedený požár u Bublavy a podle velícího důstojníka hasičů ho hasiči již lokalizovali.


Znovu proto opakujeme varování hasičů:

     Český hydrometeorologický ústav již pro celé západní a střední Čechy vydal výstrahu na nebezpečí požárů a hasiči nyní s takovými požáry bojují každý den. 

     V případě zveřejnění této výzvy nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňský kraj č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 • jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků mimo uvedená místa musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.


D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.