Foto

Hasiči na Plzeňsku vyrazili na kontrolu "Únikových her"

Někteří provozovatelé únikových her na Plzeňsku kontrolou dobře neprošli

7. března 2019 15:55 , aktualizace 15:55

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

    Po lednové tragédii, při které v Koszalinu na severu Polska při únikové hře uhořelo pět patnáctiletých dívek, byl i v Čechách navýšen počet kontrol v zařízeních tohoto typu. Mimořádné kontrolní akce, které mají prověřit dodržování požárních předpisů, jsou naplánovány od února do konce května a probíhají samozřejmě i v Plzeňském kraji.
     "V Plzeňském kraji jsme zatím zkontrolovali pět provozoven únikových her. Nejčastějšími problémy bylo nepředložení požárně bezpečnostního řešení nebo kolaudačních rozhodnutí prokazujících, že prostory jsou určeny pro provoz únikové hry. Provozovatelé dále neprováděli prostřednictvím odborně způsobilých osob nebo techniků či preventistů požární ochrany pravidelné kontroly dodržování povinností na úseku požární ochrany, tedy preventivní požární prohlídky a dále nepředložili platné zprávy o revizi používaných elektrických spotřebičů.
     U tří únikových místností téhož provozovatele nebyl zajištěn volný únik osob, tedy hráčům nebylo umožněno opuštění prostor únikové hry i bez pomoci osob zvenčí a únik hráčů byl závislý pouze na jedné osobě, která hru kontroluje.
     Vzhledem k tomu, že formálně ještě nejsou kontroly ukončeny, předpokládá se, že zjištěné nedostatky budou s provozovateli řešeny v přestupkovém řízení na místě formou příkazových bloků,"
uvedl dnes mluvčí hasičů.

Foto: Hasiči

 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.