Foto

Hasiči zasahují u několika polních požárů najednou

Hasiči i nadále varují před nebezpečím požárů v přírodě

9. července 2019 18:30 , aktualizace 18:41

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Dnes před druhou hodinou odpoledne vyjíždělo pět jednotek hasičů k požáru polního porostu u Vrčeně na jižním Plzeňsku.

     Jen o tři hodiny později vyjíždělo několik jednotek hasičů k obdobnému požáru mezi Staňkovem a Holýšovem.

    Další požár pole je aktuálně hlášen mezi Přešticemi a Dolní Lukavicí.

Zákaz rozdělávání ohně

      V Plzeňském kraji začala včera platit výstraha kvůli nebezpečí požárů, která platí až do odvolání. Výstraha platí zejména pro oblasti Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro a Tachov. 

Aby se předešlo požárům v přírodě, je zakázáno:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto: čtenáři

D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.