Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

Hloupá a zbytečná štvanice v Nýrsku připomíná stejně hloupé hony na čarodějnice v šestnáctém století

Spousta diskutérů na různých fórech se víceméně vulgárně pouští do útoků proti pedagožce Mgr. Dominice Bezděkové, tak co se vlastně stalo?

29. ledna 2015 19:39 , aktualizace 19:39

KRIMI-PLZEŇ se stala svědkem ojedinělého případu, kdy neuvěřitelná spousta naprosto neinformovaných lidí vyhrožuje zcela bezúhonné ženě, která pouze dělala dobře svoji práci. Její případ byl bohužel hloupě a neodborně medializován a po tomto tvrdém útoku do jejího života, nyní žena čelí napadání a bohužel musí také mít i policejní ochranu, mimo jiné i proto, že člověk z nejbližšího okolí údajné oběti ji vyhledal v práci, velmi vulgárně ji napadl a tvrdě vyhrožoval.


Vše začalo tak, že matka pětileté dcerky Lucinky, Marta Jungová, v listopadu 2014 sama vyhledala Mgr. Dominiku Bezděkovou a přála si, aby se její dceři věnovala. Není pravdou, že na logopedii, jak mylně uvedla některá média, ale kvůli komunikačním potížím s dospělými.

Vyšetření prováděla výše zmíněná Mgr. Dominika Bezděková, což je speciální pedagožka, specializující se na diagnostiku výukových obtíží dětí do 18 let, to jest specifické poruchy učení – dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (motorická porucha písma), dysortografie (porucha aplikace gramatických pravidel písemnou formou), dyskalkulie (porucha matematických schopností). Mgr. Bezděková provedla několik vyšetření a testů, mezi jinými i test, kdy dítě maluje obrázky (v tomto případě zvířátka), která zastupují členy rodiny a samo vyšetřujícímu spontánně ukazuje, co zvířátka spolu dělají. Jde o tzv. Test začarované rodiny.

Jak sama Mgr. Bezděková uvedla, po druhém sezení ale vyšly najevo opravdu závažné skutečnosti a v žádném případě se nejednalo pouze o společné koupání, jak uvedla některá média, ale spíše o různé, velmi zvláštní hry, například takovou, kdy dcerce vadilo „divné lechtání“. Případ Bezděková dál konzultovala se dvěma renomovanými dětskými psychology a oba jej nezávisle na sobě hodnotili jako vážný. Není tedy pravdou, že by učinila oznámení policii zbrkle Mgr. Bezděková!

Policii kontaktovala následně až soudní znalkyně z oboru psychologie, která samozřejmě také dítě vyšetřila. Kriminální policie seznala a vyhodnotila, po sdělení soudní znalkyně, situaci jako závažnou a zahájila vyšetřování. Každý snad chápe, že postup pedagoga a několika psycholožek byl jednoznačně správný a mimo jiné jim tuto povinnost ukládá i zákon, konkrétně Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Vezměme si prosím jen opačnou situaci, kdy by se pedagog či lékař dozvěděl obdobné, podezřelé informace a naopak by nikoho neinformoval...

Tato uvedená fakta také podpořil svým vyjádřením šéf klatovské kriminálky Antonín Šmíd, který pro média uvedl, že Bezděková konala jednoznačně a naprosto pouze svoji zákonnou povinnost a také potvrdil, že policii opravdu volala až soudní znalkyně, a to na základě svého vlastního šetření. Dodal také, že policie by v žádném případě nezahajovala úkony trestního řízení pouze na základě informace, že se otec koupe s dětmi, čímž naznačil, že kriminalisté pracují s daleko více indíciemi.

Co následovalo dál? Sociálka děti neodebrala a nedala je do ústavu, jak opět mylně uvádějí média, ale pouze rodině navrhla, že až do vyšetření případu by bylo dobré, aby se otec z bytu odstěhoval a dcery by zůstaly s matkou. Toto nabídnuté řešení však rodina odmítla. Druhé řešení tedy bylo, že maminka s dcerami může jít do azylového domu, ale sami rodiče rozhodli, že dcery půjdou k příbuzným. Mezi tím policisté zahájili standardní vyšetřování podezření na spáchání trestného činu.

Sebevražda oběšením, kterou otec následně spáchal, je jistě tragická, o tom není pochyb, ale může stejně dobře ukazovat na otcovo zhroucení a obavu z možného trestu a samozřejmě i společenské likvidace za čin, který spáchal. Také je důležitým faktem, že muže čekalo vyšetření na přístroji Falopletysmograf, který by mu měřil prokrvení a objem penisu během promítání snímků nebo filmů obsahujících různé sexuální objekty nebo děje a velmi přesně by tak zjistil, na které z nich by muž reagoval vzrušením. Na tomto přístroji se totiž nic našvidlovat nedá, tkáně se prokrvují, aniž bychom to dokázali ovlivnit. Sebevražda v obdobném případě tedy není nic neobvyklého a je známo více případů, kdy muž takto vyřešil provalení se svého opovrženíhodného jednání.


V žádném případě nechceme tímto článkem ukazovat na vinu otce, případ policie vyšetřuje, vyšetřování je teprve na počátku, a tím, že je muž mrtev, samozřejmě nekončí. Počkejme si tedy na ukončení vyšetření a závěr policie.

Tímto článkem však chceme upozornit na abnormální hloupost některých osob, kteří viní zkušenou a zodpovědnou pedagožku z toho, že si nenechala pro sebe podezření na pohlavní zneužití pětileté holčičky.