Foto

IZS se pečlivě připravuje na otevření tunelu

Tunel u Ejpovic je nejdelším železničním tunelem v České republice

27. října 2018 01:51 , aktualizace 09:43

Partner článku – Autosalon Dajbych

     Již v polovině listopadu by mělo dojít k otevření a zprůjezdnění jižního tunelového tubusu železničního tunelu na trati 170 Praha - Plzeň u Ejpovic. Smyslem stavby tohoto dvou tubusového tunelu je především zkrácení železniční trati z Prahy do Plzně o 6,1 km a zkrácení doby přepravy až o 9 minut, neboť železniční trať již nebude opisovat severní oblouk k Chrástu a údolím Berounky.
     Stávající trať v úseku Plzeň - Doubravka až Chrást bude po dokončení zrušena a úsek Chrást - Ejpovice bude přebudován na jednokolejnou trať propojující trať Praha - Plzeň s tratí Chrást - Radnice.
     Po dokončení stavby by tunel se svojí délkou cca 4150 metrů měl být nejdelším železničním tunelem v České republice.

Hasiči

     Jednotky požární ochrany se v průběhu podzimu seznamují s technologií a uspořádáním bezpečnostních prvků tunelu. Proběhlo již několik návštěv dosud nedokončené stavby a několik praktických odzkoušení technických prostředků, které by jednotky mohly použít v případě zásahu uvnitř tubusů.
     Souběžně s výcvikem probíhá i teoretická příprava hasičů na obou stranách tunelu, tedy na straně portálu Plzeň i portálu Ejpovice. Hasiči se připravují na varianty tzv. „teplé nehody“ – čili požáru v jakékoliv možné formě a „studené nehody“, což je jakýkoliv typ nehody bez vývinu tepla a kouře. Celkem se případný zásah týká v rámci poplachového plánu 27 jednotek požární ochrany. 

Záchranáři

     Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje dostatkem odborníků i prostředků, díky nimž by měla případnou nehodu v nově otevíraném tunelu u Ejpovic zvládnout. Už s ohledem na realizaci výjimečné stavby byla zřízena výjezdová základna Plzeň Doubravka, odkud je portál Plzeň dosažitelný během několika minut. Portál Ejpovice lze naopak nejrychleji obsloužit z Rokycan, kde působí tři výjezdové skupiny ZZS, jedna lékařské a dvě nelékařské. V sídle ZZS PK v Plzni na Borech je pak v nepřetržitém režimu připraveno speciální vozidlo pro události s hromadným postižením osob a další technické prostředky.

Policie

     Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje spolu s pracovníky Správy železniční a dopravní cesty a s kolegy z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje spolupracovali na otázkách týkajících se bezpečnosti v souvislosti s otevřením železničního tunelu u Ejpovic. 
     Předmětem našeho zájmu byla zejména problematika bezpečnosti pohybu v tunelu, vjezdů a pohybů vozidel, zajištění přístupových cest a varianty dopravních řešení v případě mimořádné události. Řešili jsme také systém komunikace složek IZS, různé varianty dopravních uzávěr a regulaci provozu vozidel a pohybu osob a možnosti tunelu pro zásah a pohyb policejních sil a prostředků. 

Foto: Hasiči

Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.