Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

KAUZA ZNEUŽITÉ DÍTĚ: Máme důkazy, které Mgr. Bezděkovou zcela a jednoznačně očišťují!

„O mrtvých jen dobře!“ – ale ne za cenu utrpení živých. Proto dáváme k dispozici listinné důkazy, že počínání Mgr. Bezděkové bylo zcela správné a v zájmu dítěte.

13. března 2015 15:14 , aktualizace 15:14

Již uklidněné vody pomluv a hloupých štvanic, jsou znovu rozvířené. Vše způsobilo odložení vyšetřování policií, kdy policie stručně uvedla: „V případě podezřelého, 46letého muže z Nýrska, byl v těchto dnech případ odložen. V průběhu přípravného trestního řízení podezřelý muž spáchal sebevraždu.“Toto byla ta správná slova na mlýn útočníků, kteří ze smrti podezřelého obviňují právě Mgr. Bezděkovou.

Jak to bylo?

Vše začalo tak, že matka pětileté dcerky Lucinky, Marta Jungová, v listopadu 2014 sama vyhledala Mgr. Dominiku Bezděkovou a přála si, aby se její dceři věnovala před nástupem do školy, vzhledem ke komunikačním potížím s dospělými. Vedlejším požadavkem bylo také, aby ji naučila „r“.
Matka si ji dobrovolně vybrala sama a žádné doporučení lékaře nepotřebovala, protože Mgr. Bezděková má poradnu speciálně pedagogické péče, nikoli ordinaci klinické logopedie, což matka dobře věděla.
Jak již sama Mgr. Bezděková v médiích sdělila, při úvodním rozhovoru s holčičkou, samo dítě začalo svou pozornost směřovat záhy do vlastní rodiny a hovořit o tom, co jí doma vadí („divné lechtání“ atp). Na základě věcí, které děvčátko sdělovalo, jí dala Mgr. Bezděková možnost vyjádřit se kresbou, kdy dítě maluje obrázky (v tomto případě zvířátka), která zastupují členy rodiny a samo spontánně ukazuje, co zvířátka spolu dělají. Jde o tzv. Test začarované rodiny.
Výsledek sezení konzultovala se dvěma renomovanými dětskými psychology a oba jej nezávisle na sobě hodnotili jako vážný (přikládáme posudky). V průběhu kauzy se k této projektivní technice a ke konkrétní kresbě samotné vyjádřil i náš současný odborník na projektivní techniky Mgr. Altman.

Po druhém sezení s dítětem, si pozvala Mgr. Bezděková na samostatnou konzultaci matku, při níž v rámci rizikových skutečností ohledně dítěte, zaměřila pozornost na funkčnost partnerského vztahu a matka sdělila sama důležitá fakta ohledně intimního soužití, která umocnila vážnost situace vzhledem k tomu, co dítě samo sdělilo. Závěrem konzultace požádala matku, aby dceru nechala kompletně psychologicky vyšetřit. Termín sesoudní znalkyní si domluvila matka sama.

V lednu 2015 dívku vyšetřovala soudní znalkyně z oboru psychologie, jelikož i ona ze svého vyšetření zjistila varovné příznaky ve vztahu k sexuálnímu zneužívání, ihned po jeho skončení telefonicky kontaktovala sama soudní znalkyně policii (a v žádném případě se nejednalo pouze o mytí dítěte, jak uvedla některá média).

Kriminální policie seznala a vyhodnotila situaci jako závažnou a zahájila vyšetřování. Každý snad chápe, že postup Mgr. Bezděkové a několika psycholožek byl jednoznačně správný a mimo jiné jim tuto povinnost ukládá i zákon, konkrétně Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Vezměme si prosím jen opačnou situaci, kdy by se pedagog či lékař dozvěděl obdobné, podezřelé informace a naopak by nikoho neinformoval.

Následný nepravdivý mediální obraz celé situace vystavěla sama matka, jež jako první případ medializovala (pouhé 3 dny po smrti druha). Rozpoutala cílené poškození Mgr. Dominiky Bezděkové lživými informacemi, které o ní poskytovala a označila ji jako udavačku, která nahlásila, že „otec myje dítě“. Sama tak odkrytím identity nejvíce ublížila svým vlastním dětem a hovořila za mrtvého, který však nikde nezanechal důkaz, že by si vzal život, protože „neunesl nařčení“ – na čemž se vystavěla jeho adorace.

Proč policie případ odložila?

V žádném případě ne proto, že by byl podezřelý nevinný. Dle našich zákonů je trestního stíhání nepřípustné proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, tedy zemřelý Kličko prostě nemohl být stíhán. (§ 11 Nepřípustnost trestního stíhání e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého).
Stejně tak výklad, že policie neměla dostatek důkazů je mylný, to co policie za pohopouhých sedm dnů vyšetřování zjistila, bohatě svědčí o tom, že kriminalisté měli tzv. „nabito“ a vše nasvědčovalo tomu, že případ u soudu skončí.
Jak IDnes citovalo šéfa klatovské kriminálky Antonína Šmída: „Případ byl odložen. Podezření nebylo kvůli sebevraždě muže, která nám znemožnila další nutné procesní úkony, ani potvrzeno, ani vyvráceno.
Kriminalisté ale dále šetří souvisejícího případ. Začátkem února totiž dnes už dospělá neteř Vlastimila K. oznámila, že ji v jejích osmi letech zneužíval. Její svědectví policisté považují za věrohodné. Klička dokonce dva dny před svým oběšením vyhledal neteř, kterou zneužíval v jejím dětství a jak tato sama sdělila, chtěl, aby proti němu nesvědčila.

Nemá samozřejmě dál cenu diskutovat o tom, jestli byl či nebyl Klička vinný. Vše nasvědčuje tomu že ano, ale policie více prostě zajistit nedokázala, protože Klička uprchl tam, odkud ho sebelepší pátrač zpět před vyšetřovatele nedostane.

Důkazy

Některé z těchto listinných důkazů máme k dispozici již delší dobu. Tyto důkazy jednoznačně a nepopiratelně ukazují správnost počínání Dominiky Bezděkové a jasně ukazují na to, že děvčátko bylo zneužité.
Nyní vám je v žádném případě nepředkládáme proto, že bychom chtěli dupat po Kličkově hrobě, ale proto, aby byla konečně očištěna statečná žena, které pouze chtěla pomoci malé, týrané a zneužité holčičce.