Foto

Pověstné "botičky" v Plzni již téměř skončily

Nesprávné parkování ve městě nyní ve valné většině případů řeší již jen smart technologie

pátek 26. května 12:40 , aktualizace 13:36

Městská policie

Partner článku – Mraknet


     Městská policie Plzeň v rámci postihování dopravních přestupků na území města Plzně postupně ustupuje od nasazování takzvaných "botiček", které už od loňského roku nahrazuje moderními a efektivními „smart“ technologiemi. Tyto kroky umožňují v souladu se schválenou koncepcí Městské policie Plzeň maximálně efektivně využívat personálního potenciálu plzeňských strážníků.

     Díky automatizovanému systému dochází k oznamování dopravních přestupků příslušnému správnímu orgánu elektronickou cestou přímo do datové schránky. Jde o jednu z dynamicky se rozvíjejících forem řešení dopravních přestupků, které převážně spočívají v nesprávném zastavení a stání vozidel v ulicích města.

     K osazování vozidla takzvanou "botičkou" tak přistupuje městská policie již jen zcela výjimečně, zejména tam, kde nový systém zatím nelze využít, nebo je potřeba zjistit konkrétní osobu řidiče nebo provozovatele motorového vozidla, například, jde-li o cizince ze zemí mimo schengenský prostor.

     Nově tedy řidič chybně zaparkovaného vozidla nedostane výzvu k projednání dopravního přestupku na obvodní služebně městské policie, ani botičku, ale pouze informativní upozornění o tom, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Což pro něj v dané chvíli znamená pouze to, že na místě byl strážník, který prostřednictvím mobilní aplikace již přestupek zaznamenal do elektronického systému a nyní je již na správním orgánu, jak celou věc vyhodnotí a po uvážení všech okolností případně svým rozhodnutím stanoví výši sankce.

     Takto nastavený systém garantuje větší efektivitu činnosti hlídek a strážníci se mohou v daleko větší míře soustředit na problematiku bezpečnosti osob a místních záležitostí veřejného pořádku.

     Tento způsob projednávání protiprávního jednání má i pro nepozorné řidiče jeden nesporný benefit, a to ten, že řešení této nepříjemné situace již není spojeno s časovou prodlevou, kdy byli nuceni vyčkat u svého vozidla na příjezd motorizované hlídky, následně je čekalo projednání samotného přestupku a teprve poté došlo k sejmutí „botičky“.

     Na závěr je třeba zdůraznit, že elektronickým oznamováním dopravních přestupků není v žádném případě dotčeno právo řidičů nebo provozovatelů motorových vozidel uplatňovat své námitky či připomínky vůči celému procesu před místně a věcně příslušným správním orgánem.

Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.