Foto

Kontroly cizinců proběhly v podnicích i na ubytovnách

Policie i nadále pokračuje v součinnostních pobytových kontrolách

8. dubna 2021 17:25 , aktualizace 17:42

Cizinci Ubytovny

Partner článku – Autosalon Dajbych

     V průběhu celého roku provádí cizinecká policie v rámci výkonu své činnosti i pobytové kontroly na území celého Plzeňského kraje. Na začátku dubna byla jedna z takových kontrol realizována v Tachově, kdy šlo se o součinnostní pobytovou kontrolu cizinců zaměřenou na ubytovací zařízení a průmyslové zóny.

     Akce se kromě policistů Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zúčastnili také policisté tachovského obvodního oddělení a pracovníci Krajské hygienické stanice Plzeň. Policisté po své linii kontrolovali u cizinců například dokumenty potřebné k pobytu na území České republiky, jejich pracovní smlouvy a zda cizinci skutečně vykonávají činnost, pro kterou jim byl povolen pobyt na území naší republiky.
     V dopoledních hodinách se součinnostní kontrola uskutečnila ve vytipované firmě v Tachově, kde policisté namátkově zkontrolovali přes dvacet cizinců. Zjistili při tom, že dva z nich nemají doklady potřebné k vykonávání činnosti, a tak s nimi zahájili správní řízení o vyhoštění. V dalších čtyřech případech u sebe neměli cizinci potřebné doklady, těm policisté uložili příkazy na místě.
     Odpoledne pak policisté společně s pracovníky krajské hygieny zkontrolovali dvě tachovské ubytovny, kde policisté u ubytovaných kontrolovali potřebné doklady a pracovníci krajské hygieny se zabývali kontrolou dodržování provozního řádu a s ním spojených hygienických nařízení.

      Kontroly samotné cizinecké policie, ale i součinnostní kontroly ve spolupráci s dalšími institucemi budou v průběhu celého roku na různých místech Plzeňského kraje probíhat i nadále.

Foto PČR

 
Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.