KORONEŘI JIŽ I V PLZNI

KRIMI PLZEŇ přináší vše o nových spolupracovnících policistů - KORONERECH

3. července 2014 19:44 , aktualizace 19:44

„Je konec! Zavolejte koronera!“ zasyčel detektiv a vztekle zahodil nedopalek doutníku…tak takhle nějak se profese koronera objevuje vrománových detektivkách. Čtenář pak očekává příjezd kohosi, pravděpodobně vypadajícího jako kříženec Viktora-čističe sFredym Gruegerem.
Vmediích se proslýchá, že už i u nás koroneři jsou a tak bychom rádi čtenářům objasnili o koho vlastně doopravdy jde.

Oficiální zpráva říká, že od 1. července bude zajišťovat ohledání zemřelých na území celého kraje koroner. Z veřejné zakázky, kterou vyhlásil Plzeňský kraj vyšla vítězně společnost 1. koronerská, s. r. o., která má sídlo v Trutnově.KRIMI PLZEŇ požádala jejího jednatele a vlastně zakladatele Ing. Davida Tučka rozhovor. Pan Tuček ochotně přijal a odpověděl na naše otázky.


Kdo je vlastně koroner? To je lékař?

Samozřejmě ano, měl by být praktickým lékařem, ale toto není podmínkou. Do teď se praktikovalo, že ohledání zesnulého prováděl lékař záchranky, ale to je zdržovalo od jejich prioritního úkolu, kterým samozřejmě je lidi zachraňovat. Ohledání není jen práce na místě, ale hlavně opravdu velký papírový úřad a na to lékař záchranky čas nemá.
Naši koroneři jsou lékaři zPlzeňska, vykonávající svou běžnou praxi a nad to ještě mají u nás úvazek právě jako koroner. I když vlastně, ne, máme tady i lékařku, která bude pracovat pouze jako koronerka, takže skutečná profesionálka.


Vás kpřípadu volají policisté nebo občané sami?

Lékaři záchranky, obvodní lékaři, policisté, mohou také hasiči či zdravotní personál různých ústavů.


Máte na Plzeňsku stálou službu? A za jak dlouho kpřípadu přijedete?

Máme, tady vPlzni je stálá služba 24 hodin denně a sedm dní vtýdnu. Další, vám nejbližší posádka jezdí na Rokycansku. Výzvu k provedení prohlídky předává náš operátor včetně údajů, popisu místa a kontaktu. Kpřípadům jedeme samozřejmě okamžitě, maximální dojezd je dvě hodiny, ale jak říkám, to je maximální čas, bývá to dříve.


Jakou výhodou je pro policisty nebo občany mít koronera?

Samozřejmě velkou, na každou práci je vždy lepší specialista a koroner je specialista na ohledání zesnulých. To, co může běžnému lékaři, který sohledačkou nemá tolik zkušeností uniknout, tak to koroner uvidí. Při ohledání těla záleží na každé maličkosti, na detailu, který může například ukázat na to, že zdánlivá sebevražda či běžné úmrtí může být vlastně úplně jinak. Nemůžu nevzpomenout na manžele Stodolovi, případ, který každého straší dodnes (pozn. redaktora: sérioví vrazi, kterým i díky špatnému ohledání procházely vraždy seniorů).


Kdo se může stát koronerem?

Jak jsem říkal, jedině lékař. Musí jít o flexibilního člověka, schopného 24 hodin vyjet do neznámého a možná i rizikového prostředí. Není to lehká práce, ale je určitě zajímavá.

Končil jsem rozhovor sIng. Tučkem a již přicházeli první Plzeňští koroneři. Právě totiž začínal seminář asi největší kapacity vtomto oboru, přednosty Ústavu soudního lékařství MUDr. Miroslava Dvořáka.
Díky maximální vstřícnosti Ing. Davida Tučka jsem se jí mohl účastnit také. Ještě před samotným začátkem se mi podařilo krátce vyzpovídat mladou a velmi hezkou lékařku MUDr Kateřinu Královou, co jí ktéto profesi vedlo. Odpověděla skoro stejně jako Ing. Tuček: „Zajímavá, adrenalinová práce, možnost profesionálně se zdokonalovat a také čas na toto poslání. U záchranky makáte rychle, každá vteřina rozhoduje o bytí či nebytí pacienta a tady na to máte klid a čas. Můžete být pak velmi pečlivý.“

Po tomto rozhovoru sMUDr. Královou začal seminář, ačkoli jsem laik, byl velmi zajímavý a MUDr. Miroslav Dvořák poutavě popisoval sčím se koroneři setkají.

Jako obvykle vČesku je nejhorším koronerovo nepřítelem úřední šiml. Například nemohou mít na autech modré majáky! Proč? Protože na to není vyhláška. Takže nebožtík bude ležet na hlavní třídě na zemi obstoupen policisty, příbuzní budou zoufat, pieta žádná a koroner bude trčet někde vzácpě, protože mu úředník nepovolí maják, který má i každá vesnická převozní sanitka.
Dalším problémem je vysloveně hrst papírů kterou musí koroner vyplňovat, jak vysvětlil MUDr. Dvořák, vAnglii vyplňuje kartičku 10 x 20 cm a tady plachty, kde úředníka zajímá i vzdělání zesnulého.
Sledoval jsem dál přednášku a pak někomu zazvonil telefon: „Nehoda? Míšov? Jasné, jedeme!“ a já si uvědomil, jak je již reálná existence koronerů u nás na Plzeňsku.


Fotografie:

1.Zesnulý – zde typická strangulační rýha

2. Ing. Tuček a MUDr. Králová

3. Vozidlo koronerů

4.Koroneři vpracovním

5.Plzeňští koroneři

6.MUDr. Dvořák přednáší

7. a 8. Jedny zmnoha témat semináře