Foto Video

Mezinárodní gang vyrobil několik set kilo pervitinu

"Kozel" rozprášil mezinárodní gang vařičů pervitinu operující v západních Čechách

pondělí 12. září 11:47 , aktualizace 13:05

Cizinci Drogy Zadržení pachatele

Partner článku – Mraknet

     Kriminalisté z Národní protidrogové centrály v posledním měsíci v rámci operace „Kozel II“ ukončili dlouhodobé prověřování trestné činnosti gangu, který se orientoval na velkoobjemovou nelegální produkci pervitinu.

     Jedná o velmi významný případ, neboť tato organizovaná skupina prokazatelně stojí za provozem nelegální laboratoře na výrobu pervitinu v západních Čechách a drogu dodávala nejen do celé České republiky, ale i do zahraničí. 
     Gang byl převážně tvořen osobami původem z Vietnamu, ale servisním článkem skupiny byl občan České republiky. Skupina se specializovala přímo na velkoobjemovou výrobu metamfetaminu.


     "Komodity určené k výrobě této látky byly do laboratoře dodávány postupně velmi sofistikovaným způsobem. Při samotné výrobě metamfetaminu se členové skupiny chovali vysoce konspirativně, jednotlivé osoby se vzájemně nepotkávaly a jejich komunikace probíhala  zcela skrytě.
     Přepravu chemikálií, tedy prekurzorů drog, a následně i finálního produktu, včetně zajištění stravy pro obsluhu nelegální laboratoře, realizovala skupina postupně po malých množstvích a odděleně s využitím mnoha vozidel a úkrytů.
     Organizovaná skupina byla rovněž napojena na nelegální dovozce léků s obsahem efedrinu ze zahraničí, převážně z východní a jižní Evropy. Vyrobená droga byla pak určena ve velkých objemech překupníkům do SRN a z menší části sloužila k saturaci poptávky na českém trhu,"
popsal tiskový mluvčí policie.

     Policisté v rámci závěrečné realizace zajistili desítky kilogramů drogy i chemikálií pro její výrobu. "V průběhu domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor byla zajištěna celá řada chemických látek, mimo jiné se jednalo o 20 kg metamfetaminu v různém stádiu výroby, 11 kg přesyceného vodného roztoku obsahující látku metamfetamin hydrochlorid, celkem 35 kg samostatného efedrinu v podobě tablet a dále větší množství chemikálií připravených k výrobě, a to zejména stovky litrů kyselin, konkrétně kyselina chlorovodíková o koncentraci 35% a kyselina orthofosforečná o koncentraci 85%, celkem 30 l toluenu a řádově desítky kilogramů dalších chemikálií, jako červený fosfor, jód a hydroxid sodný.
     Současně  s tím policisté zajistili i větší množství laboratorního skla a velkoobjemových nádob s obsahem desítek litrů chemikálií jako 150 l dvoufázové tekutiny a 60 l neznámé čiré tekutiny v plastových barelech, v různé fázi výroby metamfetaminu, u nichž aktuálně probíhá odborné znalecké zkoumání,"
uvedl mluvčí policie.

     Nelegální laboratoř se nacházela pouhých 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová, přičemž u laboratoří s velkoobjemovou produkcí je běžné vypouštění vysoce toxických odpadních látek z nedovolené výroby do běžné kanalizační sítě nebo přímo do přírody. Velkým rizikem je rovněž kontaminace objektů využívaných k uskladnění chemických látek a k samotné produkci.
     Provedeným ohledáním a bližším průzkumem však naštěstí nebyl únik nebezpečných látek ani kontaminace zdrojů vody zjištěn.

     "V rámci trestního spisu pod krycím názvem „KOZEL II“, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni, byly doposud na území České republiky zadrženy čtyři osoby. Proti těmto pachatelům bylo zahájeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c)  trestního zákoníku, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce až 12 let," doplnil mluvčí policie s tím, že kvalifikovaný odhad celkového objemu nelegální produkce metamfetaminu touto organizovanou skupinou se pohybuje v řádech stovek kilogramů.

     V rámci probíhajícího vyšetřování lze podle kriminalistů důvodně předpokládat zadržení a obvinění dalších osob.

Foto a video PČR
Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.