Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

Česko - ukrajinský gang obral stovky lidí o dvě stě milionů korun, nebyli jste mezi oběťmi i vy?

Přečtěte si, jak probíhalo vyšetřování obrovské série 803 případů, kdy první stopa vedla právě na Plzeňsko

pátek 17. listopadu 15:10 , aktualizace 19:48

Cizinci Podvodníci Zadržení pachatele

Partner článku – Express servis


      Velmi často informujeme o lidech, kteří naletěli na triky takzvaných falešných bankéřů. Ti své oběti pod různými záminkami přesvědčí nejen k vybrání svých úspor, ale často i ke sjednání vysokých půjček. Všechny peníze pak samozřejmě končí na kontech mezinárodních podvodníků.
      Pro policii je velmi obtížné takovéto případy řešit, ale usilovně na nich pracují a třeba v tomto případě týkajícím se i našeho kraje se jim podařil doslova kapitální úlovek.

      Kriminalisté z odboru obecné kriminality ve spolupráci s kolegy z odboru analytiky a kybernetické kriminality dokázali rozkrýt a objasnit rozsáhlou trestnou činnost páchanou na území České republiky v kybernetickém prostoru.

     V součtu se jedná o 803 objasněných případů, způsobená dokonaná škoda poškozeným osobám přesahuje částku 195 miliónů korun a tento případ se řadí mezi nejrozsáhlejší kauzy v oblasti kybernetické kriminality.

      Vzhledem k tomu, že se jednalo o velice sofistikovanou a dokonale organizovanou trestnou činnost zločinecké skupiny, ve které bylo osm Čechů, Ukrajinec a Bělorus, a která operovala z Ukrajiny, čímž měla mezinárodní přesah, vznikl společný vyšetřovací tým složený ze zástupců české a ukrajinské policie ve spolupráci a pod koordinací národní jednotky Europolu a Eurojustu.

     Tým měl za úkol zadokumentovat protiprávní činnost prověřovaných osob zejména na Ukrajině, ale i v České republice. Náročná několikaměsíční práce týmu se vyplatila a výsledkem je objasnění jedné z nejrozsáhlejších sérií podvodů spáchaných prostřednictvím takzvaných falešných bankéřů.

Podívejte se, jak probíhala realizace i následná extradice

     V první části videa uvidíte zákrok ukrajinské policie v Dnipru a v druhé pak extradici neboli vydání pachatelů z Ukrajiny do Česka

Průběh podvodu

     Pachatelé v případech označovaných „falešný bankéř“ postupovali vždy podle stejného scénáře. Naši stálí čtenáři ho dobře znají, neboť jsme před ním opakovaně varovali.

     Pachatel zavolal oběti z telefonního čísla, které se zobrazilo jako skutečné telefonní číslo banky. Vzbudil v oběti obavu o finanční prostředky, které má oběť na svých bankovních účtech. Další pachatel případně zavolal oběti a představil se jako policista a ohrožení peněž na účtu potvrdil. Oběti se v i případě tohoto hovoru zobrazilo skutečné telefonní číslo Policie České republiky, protože se jednalo o tzv. spoofing. 

     Poškození volajícím uvěřili, peníze ze svého účtu vybrali a přesně podle dalších instrukcí pachatelů je vložili do bankomatu „třetí generace“, nebo na tzv. „rezervační“ nebo „bezpečný“ účet. Tyto účty ale ovládali pachatelé a oběti o své peníze přišli.

Jak probíhalo vyšetřování

     V prosinci roku 2020 se analýzou shodných znaků těchto případů „falešného bankéře“ podařilo kriminalistům v České republice specifikovat období, kdy došlo k prvním případům této trestné činnosti. V tomto období pachatelé podvodem získané finanční prostředky převáděli na zahraniční účty, a to převážně na území Ruska a Ukrajiny.

     Na počátku roku, tedy v lednu 2021 dochází ke změně při odčerpání finanční hotovosti, kdy pachatelé instruovali poškozené, aby své peníze převedli na tzv. „bezpečný“ účet. Jednalo se o účty bank v České republice, které patřily občanům České republiky. Tyto peníze pak byly vybírány a předávány pověřené osobě.

     V průběhu jarních měsíců roku 2021, od dubna do května, pachatelé své jednání při podvodech ve vztahu k obětem změnili, a to v návaznosti na reakci finančního analytického úřadu (FAU) a bank na podezřelé převody peněz. Požadovali pak po nich výběr hotovosti pod záminkou převodu peněz na zabezpečený účet vložením do tzv. bankomatu třetí generace – bitcoinmatu.

Poškozený z Vysočiny, výběrčím byl Ukrajinec z Plzeňska

     Takzvaný průlom se podařil kriminalistům z Vysočiny. „V kraji Vysočina jsme přijali první oznámení případu „falešného bankéře“ v březnu roku 2021. Neznámý pachatel tehdy vylákal z poškozeného finanční částku přesahující 500 000 korun. Podařilo se ustanovit český bankovní účet, na který byly tyto peníze převedeny, a následně tyto peníze v Jihlavě vybral cizí státní příslušník. 
     Operativním šetřením jsme zjistili vazby na tuto osobu. Jednalo se o státního příslušníka Ukrajiny, který žije dlouhodobě v Plzeňském kraji. Právě tento cizinec peníze, vybrané v Jihlavě, převzal,“
uvedli nám policisté.

      Poté se kriminalistům podařilo na základě operativního šetření a analytického vyhodnocování zjistit shodné znaky s dalšími případy v rámci celé České republiky. Kriminalisté zjistili operativní informace ke konkrétním podezřelým osobám a v ten okamžik měli jistotu, že lze spojit případy z celé České republiky.

Vyšetřuje Vysočina, dozoruje Praha

      V květnu roku 2021 si trestní věc procesně převzal odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na konci roku 2021 tato trestní věc zahrnovala 370 dílčích útoků, které spojovaly shodné znaky.
      V lednu 2022 vyhověl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování žádosti kriminalistů z Vysočiny a rozhodl, že společné řízení v této věci v rámci celé České republiky povede Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Současně došlo ke změně právní kvalifikace a tato věc byla prověřována jako trestný čin podvodu v krajské příslušnosti, protože způsobená škoda přesahovala částku 10 000 000 korun.
     Všechny nově oznámené případy, které spadaly do této série, byly po zpracování postupovány na odbor obecné kriminality na Vysočinu, který si zpětně převzal i starší případy spadající do série.

     Protože první dílčí útok této série byl oznámen 7. prosince 2020 v Praze, celou věc převzal k dozoru státní zástupce Městského státního zastupitelství Praha. 

Stopy vedly na Ukrajinu

      "Dalším operativním šetřením a prověřováním podezřelých osob jsme zjistili, že „falešní bankéři“ pobývají na Ukrajině a na území Ukrajiny je také umístěno tzv. „call centrum“. Proto jsme cestou státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zažádali o vytvoření společného vyšetřovacího týmu s vyšetřovacími orgány ukrajinské policie. Vytvoření týmu a jeho činnost probíhala ve spolupráci a pod koordinací národní jednotky Europolu a Eurojustu. 
     Hlavním cílem týmu bylo pokusit se zadokumentovat činnost prověřovaných osob na Ukrajině v oblasti města Dnipro, odkud docházelo k navolávání obětí, a činnost prověřovaných osob zde v České republice,“
doplnili k dalšímu postupu policisté.

      V únoru roku 2022 proběhlo první jednání v společného vyšetřovacího týmu v Haagu, ale válka na Ukrajině částečně omezila činnost ukrajinské policie. Poté došlo k podpisu dohody o vytvoření týmu a následovala řada separátních jednání, jejichž cílem byla výměna informací a stanovení společných postupů v dané kauze.  

Zadržení pachatelů proběhlo na Plzeňsku i na Ukrajině

     Rozsáhlá realizace v dané věci proběhla 12. dubna letošního roku. V České republice proběhla v Plzeňském kraji a na Ukrajině v oblasti města Dnipro.

     Realizace se zúčastnilo celkem 140 policistů a dalších osob. V rámci realizace bylo zadrženo na Ukrajině šest osob a v České republice čtyři osoby. Bylo provedeno několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v místech pobytu pachatelů na Ukrajině i v České republice a tzv. „callcentru“.
     Podařilo se zajistit velké množství výpočetní techniky, mobilní telefony, SIM box, finanční prostředky. V České republice kriminalisté zadrželi čtyři česky hovořící osoby, na něž po zahájení trestního stíhání byla uvalena vazba.
     Na území Ukrajiny bylo zadrženo šest osob hovořících česky. Jedná se celkem o deset pachatelů, v osmi případech se jedná o občany České republiky a ve dvou případech o cizince, státní příslušníky Ukrajiny a Běloruska.

    Pachatelé jsou ve věku 18 až 29 let a někteří mají za sebou trestní minulost, jako násilnou trestnou činnost, drogovou trestnou činnost, padělání dokladů a neplacení výživného. Další osoby, které byly zadrženy na Ukrajině, přičemž se jedná o státní příslušníky Ukrajiny, jsou vyšetřovány ukrajinskými orgány.

    Trestní stíhání čtyř osob zadržených v této kauze v České republice bylo zahájeno u nás a všichni byli obviněni z podvodu a účasti na organizované zločinecké skupině, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání až 12 let. Na všechny čtyři pachatele byla uvalena vazba.

     Trestní stíhání bylo v dubnu vedeno pro celkem 300 dílčích útoků spáchaných v rámci celé České republiky spáchaných od března roku 2021 do listopadu roku 2022 se způsobenou škodou dokonanou ve výši přesahující částku 65 milionů korun a škodu v pokusu ve výši téměř 20 milionů korun.

     V srpnu a listopadu bylo trestní stíhání rozšířeno o dalších 503 dílčích útoků spáchaných na území celé České republiky od března roku 2021 do března roku 2023.  

Vydání pachatelů do Česka

    13. a 14. dubna letošního roku proběhl soud i v ukrajinském Dnipru a uvalil na všech šest zadržených osob na Ukrajině vydávací vazbu. Ze strany všech zadržených osob byla enormní snaha vyhnout se extradici k trestnímu stíhání do České republiky. Podávali stížnosti, odvolání a snažili se, aby byli z vydávací vazby propuštěni. Všichni si podali žádost o azyl na Ukrajině, i když město Dnipro leží zhruba 200 kilometrů od válečné zóny. 

     Pět osob bylo z Ukrajiny předáno na hranicích Ukrajiny a Polska 25. září v rámci extradičního řízení. Šestá osoba byla předána do České republiky 4. října. Realizaci převzetí zadržených pachatelů a jejich eskortu na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina zajistili policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.
     Na všech šest osob byla v České republice poté, co bylo zahájeno jejich trestní stíhání, uvalena 27. září a 6. října vazba.

Celková škoda

    Trestní stíhání zahrnuje 803 skutků spáchaných na území celé České republiky. Způsobená škoda celkem dosáhla částky 195 086 374 korun, tedy 7,986 mil. Euro, v dokonané škodě, kdy na jeden skutek jde o průměrnou škodu 242 947 korun. Dalších 58 879 631 korun, tedy 2,410 mil. Euro, je škoda v pokusu. Pokud jde o Kraj Vysočina, způsobená škoda dokonaná dosáhla 8 546 000 korun a škoda v pokusu dosáhla částky 1 437 000 korun. Nejvyšší škoda na jeden skutek dosáhla 2 588 477 korun, tedy 105 955 Euro.

      "Tento případ byl pro naše kriminalisty velice složitý zejména z procesního hlediska, ale i z hlediska technického řešení celé rozsáhlé realizace. Bylo zapotřebí zajistit překlady usnesení o zahájení trestního stíhání do dvou jazyků. Příkaz k zadržení, materiály k pachatelům a žádost o extradici z Ukrajiny - všechny tyto materiály musely být přeloženy do ukrajinského a anglického jazyka. Bylo zapotřebí zajistit na Ukrajině tlumočníky a při realizaci na Ukrajině vyřešit také účast zástupců Policie České republiky. Všechno se podařilo právě díky zapojení Národní policie Ukrajiny, Europolu a Eurojustu. Všem, kteří s námi na případu spolupracovali, náleží naše poděkování,“ uvedli na závěr kriminalisté s tím, že práce jim ještě zdaleka neskončila a ještě nějakou dobu potrvá, než bude celé vyšetřování ukončeno a případ se dostane před soud.

Foto, video: PČR

 


Express servis

Specializujeme se na prodej, servis a opravy mobilních telefonů, servis tabletů a počítačů všech značek. Také poskytujeme servis elektrokoloběžek, upgrade a opravy herních konzolí. V naší nabídce také naleznete širokou škálu chytrého příslušenství pro iPhone, iPad a MacBook.