V západních Čechách téměř obden hoří komíny!

Hasiči důrazně varují, nejenže můžete vyhořet, ale také přijít i o pojistné plnění

23. listopadu 2020 15:39 , aktualizace 16:53

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Od září 2019 do dnešního dne v Plzeňském kraji došlo již k osmaosmdesáti požárům od spalinových cest, tedy komínů. Začala topná sezóna a za poslední dny to bylo již třináct požárů, z nichž k poslednímu došlo dnes odpoledne v Bukovci. Hasiči nám uvedli, že přibližně v polovině případů nebyla od majitelů, uživatelů či provozovatelů spalinových cest předložena zpráva o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v rozporu se zákonem o požární ochraně. 
     HZS Plzeňského kraje tato porušení řešil v přestupkovém řízení, fyzické osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může HZS Plzeňského kraje uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, podnikajícím pak samozřejmě několikanásobně vyšší. Pak je také nutné si uvědomit, že pokud kvůli nevyčištěnému komínu nejenže vyhoříte, ale také velice pravděpodobně dojde i ke krácení pojistného plnění.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

     Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná 
paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami.
     Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co může uživatel sám kontrolovat:

  • Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry
  • Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty
  • Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená
  • Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů


Pokud dojde k požáru komínového tělesa:

  • Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.
  • Zavolejte linku 150 nebo 112.

     Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na stránkách hasičů:

     Pokud řešíte situaci, kdy je potřeba provést revizi či kontrolu spalinové cesty, nemusíte již dále spoléhat na falešné oborníky, kterým v minulosti již mnoho lidí naletělo.
     Pro provádění revize spalinové cesty totiž musí osoba, která revizi provádí, mít navíc osvědčení revizního technika. O těchto osobách má HZS ČR přehled a proto si můžete ověřit, že si domů zvete opravdu oprávněného odborníka.
     K tomu Vám může pomoci aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

Foto ilustrační, zdroj hasiči

D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.