Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Město Plzeň otevřelo azylový dům Patronus

Pomoc je určena lidem bez domova se závislostí na alkoholu, kteří chtějí svůj život změnit

středa 6. září 10:09 , aktualizace 10:27

Alkohol Bezdomovci

Partner článku – www.sjednejto.cz


     Město Plzeň v úterý 5. září 2023 slavnostně zahájilo provoz azylového domu Patronus ve Wenzigově ulici. Sloužit má klientům s problémovým užíváním alkoholu, kteří žijí na ulici. Posláním azylového domu je poskytnout těmto lidem ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální a terapeutické práce jim pomoci se znovuzačleněním do společnosti. Zařízení pro 26 osob provozuje Armáda spásy.

     „Cílovou skupinou jsou muži a ženy od 18 let bez domova se závislostí na alkoholu, kteří chtějí řešit svou nepříznivou situaci, ale potřebují také podporu odborníků. Právě díky odborné pomoci dostanou příležitost svůj život změnit. Zaměstnanci domu budou klienty učit, jak mají aktivně využívat volný čas, nebo jak se starat o sebe a o domácnost. Tato služba bude přínosem nejen pro klienty samotné, ale také pro celou společnost,“ vysvětlil Jiří Šrámek, radní města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

     „Jsme velice rádi, že jsme našli s městem Plzeň společnou řeč a po téměř 80 letech se tak Armáda spásy vrací zpět tam, kde za první republiky už také působila. Dům Patronus, ač se jedná o azylový dům podle zákona, je specifickou službou zaměřenou na lidi s problémovým užíváním alkoholu, což je v České republice novinka. Žádná jiná pobytová služba zaměřená na tyto osoby u nás není,“ řekl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

     Armáda spásy know-how čerpala z Holandska a dům Patronus je zcela inovativní službou v České republice.

     Klienti budou ubytováni v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením společným pro dva pokoje. „Na každém patře mají k dispozici kuchyňku vybavenou elektrospotřebiči a nádobím, využívat mohou také prádelnu s pračkou a sušičkou. Obyvatelé azylového domu jsou povinni podílet se na chodu zařízení, tedy uklízet společné prostory nebo pečovat o zahradu. Velkou výhodou je, že si s sebou mohou vzít své psí kamarády,“ popsala Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení.

     Patronus je ekologicky řešený. Jeho zelená fasáda zabraňuje přehřívání a sálání tepla z budovy. Na objektu je rovněž zelená střecha, která pomáhá lépe hospodařit s dešťovou vodou a zabraňuje přehřívání interiéru budovy.

Rozšíření domu sv. Františka

     Kromě azylového domu Patronus rozšířilo město také vedlejší objekt – Domov sv. Františka. Zařízení provozuje Městská Charita Plzeň, která rovněž poskytuje služby pro osoby bez přístřeší. „V rozšířeném Domově sv. Františka funguje noclehárna, nízkoprahové denní centrum, je tam také administrativní zázemí pro personál, technické zázemí a sklad. Novinkou je vnitřní pobytový dvůr,“ doplnila Světlana Budková s tím, že i tento objekt disponuje zelenou střechou. Kapacita zařízení je celkem 116 osob (56 noclehárna, 60 nízkoprahové denní centrum), služby jsou určené pro muže i ženy.

     Celkové náklady na výstavbu obou objektů jsou 118,7 milionů korun, přičemž nárokovaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti je 77,8 milionů korun. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2022 a dokončeny v červnu 2023. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav DIZ s.r.o. V Plzni žije na ulici dlouhodobě cca čtyři sta lidí, z toho třetinu tvoří cizinci.

Text: Barbora Hájková
Fotografie: M. Pecuch

www.sjednejto.cz

Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoci vytvořit funkční ledovací kampaň či služby call centra. K tomu využíváme naše weby s celkovou návštěvností 000 000 uživatelů a služby profesionálního call centra s databází více než 500 000 živých kontaktů. A to vše Vám může být k dispozici. Poptejte nás!