Reklamace od zítřka uzavře část mostu generála Pattona

Pozor, doprava z Lochotína do centra bude omezena do jednoho pruhu

20. listopadu 2019 18:09 , aktualizace 18:19

Doprava

Partner článku – Eldar Taxi

     Od zítřka od 9 hodin ráno do pátku 22. listopadu do večerních hodin bude doprava z Lochotína do centra na mostu generála Pattona omezena do jednoho jízdního pruhu po dobu provádění nutných stavebních prací.
     Důvodem je lokální poškození vozovky na mostě a na jeho lochotínském předpolí.
     Ředitelství silnic a dálnic, jež opravu mostu generála Pattona zajišťuje v rámci reklamačního řízení, prosí řidiče o maximální shovívavost, ohleduplnost a trpělivost po dobu krátkodobého dopravního omezení.
     Rozsáhlá rekonstrukce mostu generála Pattona, zásadní součásti extrémně zatížené dopravní tepny v centru Plzně byla dokončena v listopadu 2018. Práce na mostě přes řeku Mži, jehož součástí je i tramvajová trať, trvaly déle než rok a půl. Celkové náklady byly 167 milionů korun včetně DPH. Město Plzeň se na stavbě podílelo částkou zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Za peníze nechalo zrekonstruovat tramvajovou trať na mostě, dále upravit chodníky a osadit nové veřejné osvětlení na předmostí, součástí je také cyklostezka. Projekt měl za město na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Foto ilustrační


Eldar Taxi

Mladá taxislužba, působící na Plzeňském trhu krátce, ale zároveň první společnost v Plzni, která ke zprostředkování objednávek využívá moderní technologie. Našim cílem je spokojenost zákazníků, a toho se snažíme docílit kvalitou služeb za příznivou cenu.