Muž nalezl poklad nedozírné ceny

Zlaté a stříbrné mince se válely v rochništi divočáků

pondělí 10. srpna 16:37 , aktualizace 16:37

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Koncem března nalezl náhodný chodec v lese nedaleko kláštera Kladruby na Tachovsku, v místě rozrytém divočáky, několik historických mincí, ukázalo se, že jedna mince je zlatá a ostatní byly stříbrné. Pod plochým kamenem na tomto místě se pak skrýval skutečný pohádkový poklad nedozírné hodnoty. Byla zde keramická nádoba ukrývající stovky stříbrných dvaadevadesáti zlatých mincí ze 14. století. Nález má obrovskou hodnotu a takto velký poklad je v západních Čechách zcela ojedinělý.
     Muž nález ohlásil, na místo vyrazili odborníci Západočeského muzea v Plzni nález zadokumentovali a vyzvedli. Následující měsíce odborníci stovky mincí čistili a předběžně určovali.

     Podle ČTK poklad obsahoval mimo jiné zlaté uherské mince, a to dukát Karla Roberta, 42 dukátů Ludvíka I. Velikého, 30 dukátů s anjouovským erbem stejného panovníka. Dále obsahoval dukáty Českého království - 13 dukátů Karla IV., dva dukáty s císařskou korunou Karla IV. Z ostatních zemí jsou zastoupeny dukáty Albrechta Rakouského, dukát Ruprechta I. Falckého, dukát hanzovního města Lübeck, tři stříbrné groše Václava II. tři stříbrné groše Jana Lucemburského a 339 stříbrných grošů Karla IV.

     Z historického hlediska je zajímavý hlavně obsah pokladu. Všechny zlaté mince pocházejí ze 40. až 50. let 14. století, s výjimkou lübeckého florénu. U stříbrných mincí je nejstarší mincí groš Václava II. krátce po roce 1300, nejmladší jsou groše Karla IV. V nálezu nebyla jediná mince Václava IV.
     Podle odborníků Západočeského muzea byl tedy poklad zakopán na konci 70. let 14. století, a jeho ukrytí zřejmě souvisí s lokálními spory na panství kláštera Kladruby. Místo nálezu je v blízkosti kláštera Kladruby, který byl od poloviny do 80. let 14. století na vrcholu moci, vlastnil velké panství a budoval silnou obrannou soustavu. 

     Celý poklad bude podle tiskové mluvčí Západočeského muzea médiím představen na tiskové konferenci ve středu.
     Zkrátka nepřijde ani poctivý nálezce, který má samozřejmě nárok na nálezné. To se běžně vypočítává jako desetina hodnoty drahých kovů v nálezu, jsou ale známy i případy, kdy bylo přihlédnuto i k historické hodnotě nálezu.

Foto ilustrační

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.